Görev Paylaşımı

Ankara Üniversitesi’ne bağlı bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları, genel olarak iki ana birimin işbirliği-görev paylaşımı temelinde yapılandırılmıştır. Buna göre, Ankara Üniversitesi’ne bağlı uzaktan eğitim yapan fakültelerin dekanlıkları, yüksekokul, devlet konservatuvarı, meslek yüksekokulları müdürlükleri yani İlgili Birim Yönetimleri bağlı olduğunuz uzaktan eğitim programının idari ve akademik yönetimini üstlenen birimi; Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ise farklı düzeylerindeki tüm uzaktan eğitim programlarının teknik ve idari açıdan bir bütün olarak e-öğrenim modelinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlü olan birimi tanımlamaktadır.

Ankara Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim programlarının yürütülmesinde rol alan birimlerin görev tanımları ile aralarındaki görev paylaşımı tablolaştırılmış şekilde yandaki linkte bilgilerinize sunulmuştur. Amaç, sizleri uzaktan eğitim modelinin uygulayıcıları ve uygulamaları ile tanıştırmak ve bir sorunla karşılaştığınızda çözüme daha kısa zamanda ulaşmak için öncelikle hangi birime başvurmanız gerektiği konusunda yol göstermektir.

 

Yazdır