İLİTAM Tanıtım

İLİTAM
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Kayıt yenileme
İletişim

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM’ın sosyal hedefi, Ankara Üniversitesi’nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. 

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 7 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Trabzon illerinde ve Almanya-Köln' de (ara sınav ve bütünleme sınavı sadece Ankara ve Köln' de) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir.

Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, ders  videoları ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler elektronik posta ve elektronik forum aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli periyotlar içinde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.
 
Kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitapları linkte gösterilmektedir. 

İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından verilir. Gereklilik durumunda az sayıda ders başka üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından da verilebilir.

Akademik danışmanlık, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları; idari konularda danışmanlık, fakülte öğrenci işleri birimi; öğrenme sisteminin kullanımı ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetleri ise Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanları ve öğretim elemanlarınca verilir.   Çevrimiçi danışmanlık hizmeti, programa ait çevrimiçi öğrenme sisteminin forum ve elektronik sohbet odalarında ve gerekli hallerde telefon yolu ile yapılmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.
Öğretim yılı boyunca hafta sonları olmak üzere, toplam 4 hafta süreli yüz yüze etkileşim dersleri verilmektedir.  Yüz yüze etkileşim derslerine katılmak zorunlu olmamakla birlikte katılımın yarar sağlayacağı açıktır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, ara ve yıl sonu sınavlarından aldıkları puanlar birlikte kullanılır. Öğrencilerin her bir ders ile ilgili geçme puanı, ara sınav puanının %30'u ve yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde %70'i alınarak hesaplanır. (Yıllık İLİTAM programında okuyan öğrenciler her yıl bir ara sınav ve bir yıl sonu (final) sınavına katılmak zorundadırlar. Yıl sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.) Öğretim elemanlarının önerileri doğrultusunda derslerdeki başarı notunun en çok %20’si öğrencilere hazırlattırılacak çevrimiçi ödev ya da projelerden verilebilir. Sınavlar duruma göre mutlak ya da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

AKADEMİK KADRO (2015-2016 Bahar Yarıyılı)

Prof.Dr. A.Hikmet Eroğlu
Prof.Dr. A.Nedim Serinsu
Prof.Dr. Abdulkadir Dündar
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
Prof.Dr. Ali Yılmaz
Prof.Dr. Baki Adam
Prof.Dr. Bünyamin Erul
Prof.Dr. Durmuş Arık
Prof.Dr. Enbiya Yıldırım
Prof.Dr. Eyüp Baş
Prof.Dr. Halis Albayrak
Prof.Dr. Hasan Kurt
Prof.Dr. Hasan Onat
Prof.Dr. İbrahim Çalışkan
Prof.Dr. İbrahim Sarıçam
Prof.Dr. İsmail Köz
Prof.Dr. Kamil Çakın
Prof.Dr. M.Akif Koç
Prof.Dr. Mahmut Ay
Prof.Dr. Mehmet Akkuş
Prof.Dr. Mehmet Katar
Prof.Dr. Mesut Okumuş
Prof.Dr. Muammer Esen
Prof.Dr. Müfit Selim Saruhan
Prof.Dr. Nahide Bozkurt

Prof.Dr. Nesimi Yazıcı
Prof.Dr. Nusret Çam
Prof.Dr. Osman Aydınlı
Prof.Dr. Öznur Özdoğan
Prof.Dr. S.Zafer Kızıklı
Prof.Dr. Seyfettin Erşahin
Prof.Dr. Sönmez Kutlu
Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün
Doç.Dr. İbrahim Maraş
Doç.Dr. Zülfikar Güngör
Yrd.Doç.Dr Abdülmecit İslamoğlu
Yrd.Doç.Dr Halide Aslan
Yrd.Doç.Dr Hüsamettin Karataş
Yrd.Doç.Dr Mehmet Kalaycı
Yrd.Doç.Dr Mualla Yıldız
Yrd.Doç.Dr Necmettin Pehlivan
Yrd.Doç.Dr Oğuzhan Tan
Yrd.Doç.Dr Ömer Acar
Yrd.Doç.Dr Rabiye Çetin
Yrd.Doç.Dr Yaşar Daşkıran
Öğr.Gör. Ayşe Karakaya
Öğr.Gör. Mehmet Akın
Öğr.Gör. Murat Oltulu
Öğr.Gör. Sema Çelem
Öğr.Gör. Suat Koca

 

(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 1.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP301 Kur’an’ı Kerim I Z 4 - 4 5
UEP303 Arapça I Z 4 - 4 5
UEP305 Fıkıh Usulü Z 2 - 2 3
UEP307 Sistematik Kelam Z 4 - 4 3
UEP309 Mantık Z 2 - 2 3
UEP311 Osmanlı Türkçesi Z 4 - 4 4
UEP313 İslam Sanat ve Estetiği Z 2 - 2 3
UEP315 Yaşayan İslam Mezhepleri Z 4 - 4 4
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 2.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP302 Kur'an-ı Kerim II Z 4 - 4 5
UEP304 Arapça II Z 4 - 4 5
UEP306 İslam Hukuku I Z 4 - 4 4
UEP308 İslam Ahlak Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP310 Felsefe Tarihi Z 2 - 2 3
UEP312 İslam Tarihi I Z 4 - 4 4
UEP314 Dini Musiki Z 2 - 2 2
UEP316 Dini Gruplar Sosyolojisi Z 4 - 4 4
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP401 Kur'an-ı Kerim III Z 4 - 4 5
UEP403 Tefsir Metinleri I Z 4 - 4 4
UEP405 İslam Hukuku II Z 4 - 4 4
UEP407 İslam Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP409 Hadis Metinleri I Z 4 - 4 4
UEP411 İslam Tarihi II Z 4 - 4 4
UEP413 Halk İnanışlar Z 4 - 4 4
UEP415 Değerler ve Psikolojisi Z 2 - 2 2
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 4.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP402 Kur'an-ı Kerim IV Z 4 - 4 5
UEP404 Hadis Metinleri II Z 4 - 4 4
UEP406 Tefsir Metinleri II Z 4 - 4 4
UEP408 Din Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP410 Tasavvuf Z 2 - 2 3
UEP412 Dinler Tarihi Z 2 - 2 4
UEP414 Din ve Ahlak Öğretimi Z 4 - 4 4
UEP416 İslam Bilimlerinde Yöntem Z 2 - 2 3

Programa, Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat ön lisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı Başvuru Kılavuzunu öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sayfasında bulabilirler.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için  öğrenim ücreti (513,50TL) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (190TL) öderler.

Öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından, ön lisans mezuniyet başarı puanı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS-SÖZ) puanlarına dayalı olarak hesaplanan yerleştirme puanı ile yapılır. İLİTAM programına, 300 yurtiçi, 100 yurtdışı kontenjanından olmak üzere toplam 400 öğrenci kabul edilmektedir.

İLİTAM programında yarıyıllık sistemde okuyan öğrencilerin (2011 ve daha sonraki  yıllarda kayıt yaptıran) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde kayıt yapmaları gerekmektedir. İLİTAM yıllık sistemde ise 1.sınıfı tekrar eden, 2.sınıf ve 2.sınıfı tekrar eden öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücreti ödeyerek kayıt işlemi yapmış olurlar. Yıllık İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde olmadıkları için interaktif kayıt yenileme işlemi yapmazlar.

A.Ü İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi Beşevler / Ankara (06500)
(0312) 212 6800
(0312) 213 0003
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
http://www.divinity.ankara.edu.tr/
 

Yazdır