İLİTAM Tanıtım

İLİTAM
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Kayıt yenileme
İletişim

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM’ın sosyal hedefi, Ankara Üniversitesi’nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. 

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 7 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Trabzon illerinde ve Almanya-Köln' de (ara sınav ve bütünleme sınavı sadece Ankara ve Köln' de) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir.

Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, ders  videoları ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler elektronik posta ve elektronik forum aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli periyotlar içinde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.
 
Kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitapları linkte gösterilmektedir. 

Üniversitemiz İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Öğretim Programı (İLİTAM), 4 Yarıyıl (2 Yıl) olup, öğrencilerimiz  mezuniyet için 120 AKTS 'yi tamamlamaları gerekmektedir. İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından verilir. Gereklilik durumunda az sayıda ders başka üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından da verilebilir.

Akademik danışmanlık, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları; idari konularda danışmanlık, fakülte öğrenci işleri birimi; öğrenme sisteminin kullanımı ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetleri ise Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanları ve öğretim elemanlarınca verilir.   Çevrimiçi danışmanlık hizmeti, programa ait çevrimiçi öğrenme sisteminin forum ve elektronik sohbet odalarında ve gerekli hallerde telefon yolu ile yapılmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.
Öğretim yılı boyunca hafta sonları olmak üzere, toplam 4 hafta süreli yüz yüze etkileşim dersleri verilmektedir.  Yüz yüze etkileşim derslerine katılmak zorunlu olmamakla birlikte katılımın yarar sağlayacağı açıktır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, ara ve yıl sonu sınavlarından aldıkları puanlar birlikte kullanılır. Öğrencilerin her bir ders ile ilgili geçme puanı, ara sınav puanının %30'u ve yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde %70'i alınarak hesaplanır. (Yıllık İLİTAM programında okuyan öğrenciler her yıl bir ara sınav ve bir yıl sonu (final) sınavına katılmak zorundadırlar. Yıl sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.) Öğretim elemanlarının önerileri doğrultusunda derslerdeki başarı notunun en çok %20’si öğrencilere hazırlattırılacak çevrimiçi ödev ya da projelerden verilebilir. Sınavlar duruma göre mutlak ya da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

Ders KoduŞubeDers AdıÖğretim Görevlisie-posta
UEP301AKUR’AN-I KERİM IPROF.DR.HALİS ALBAYRAKalbayrak[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP301BKUR’AN-I KERİM IÖĞR.GÖR.MURAT OLTULUmurat-oltulu[at]hotmail.com
UEP301 CKUR’AN-I KERİM IÖĞR. GÖR. DR.SEMA ÇELEMcelems[at]ankara.edu.tr
UEP303 AARAPÇA IPROF.DR.S.ZAFER KIZIKLIzaferkizikli[at]yahoo.com
UEP303 BARAPÇA IYRD.DOÇ.DR.YAŞAR DAŞKIRANydaskiran[at]hotmail.com
UEP303 CARAPÇA IAR.GÖR.DR.ÖMER ACARacaromer3[at]hotmail.com
UEP305AFIKIH USULÜPROF.DR.İBRAHİM ÇALIŞKANicalıskan[at]ankara.edu.tr
UEP305 BFIKIH USULÜPROF.DR.İBRAHİM ÇALIŞKANicalıskan[at]ankara.edu.tr
UEP307 ASİSTEMATİK KELAMPROF.DR.MUAMMER ESENmuammer.esen[at]hotmail.com
UEP307 BSİSTEMATİK KELAMDOÇ.DR.İBRAHİM ASLANiaslan[at]ankara.edu.tr
UEP309 AMANTIKPROF.DR.İSMAİL KÖZkoz[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP309 BMANTIKPROF.DR.İSMAİL KÖZkoz[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP309 CMANTIKYRD.DOÇ.DR.NECMETTİN PEHLİVANnpehlivan[at]ankara.edu.tr
UEP309 DMANTIKYRD.DOÇ.DR.NECMETTİN PEHLİVANnpehlivan[at]ankara.edu.tr
UEP311 AOSMANLI TÜRKÇESİPROF.DR.ALİ YILMAZaliyilmaz72[at]hotmail.com
UEP311 BOSMANLI TÜRKÇESİPROF.DR.MEHMET AKKUŞakkus[at]ankara.edu.tr
UEP311 COSMANLI TÜRKÇESİYRD.DOÇ.DR.ABDÜLMECİT İSLAMOĞLUislamoglua[at]gmail.com
UEP313AİSLAM SANAT VE ESTETİĞİPROF.DR.ABDULKADİR DÜNDARabdulkadirdundar[at]yahoo.com
UEP313BİSLAM SANAT VE ESTETİĞİPROF.DR.ABDULKADİR DÜNDARabdulkadirdundar[at]yahoo.com
UEP 315 AYAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİPROF.DR.HASAN ONATonat[at] divinity.ankara.edu.tr
UEP 315 BYAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİPROF.DR.OSMAN AYDINLIosmanaydinli[at]gmail.com
UEP 315 CYAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİPROF.DR.SÖNMEZ KUTLUskutlu[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP 315 DYAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİYRD. DOÇ.DR.MEHMET KALAYCImehkala[at]hotmail.com
UEP401 AKUR’AN-I KERİM IIIPROF.DR.M.AKİF KOÇkoc[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP401 BKUR’AN-I KERİM IIIÖĞR.GÖR.AYŞE KARAKAYAayseumbilal[at]hotmail.com
UEP401 CKUR’AN-I KERİM IIIÖĞR.GÖR.MEHMET AKINakinmehmet55[at]hotmail.com
UEP403 ATEFSİR METİNLERİ IPROF.DR.A. NEDİM SERİNSUserinsu[at]ankara.edu.tr
UEP403 BTEFSİR METİNLERİ IPROF.DR.MESUT OKUMUŞdrmokumus[at]yahoo.com
UEP405 AİSLAM HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. OĞUZHAN TANoguzhantanank[at]gmail.com
UEP407AİSLAM FELSEFESİPROF..DR.İBRAHİM MARAŞibrahimmaras[at]gmail.com
UEP407BİSLAM FELSEFESİPROF.DR.İBRAHİM MARAŞibrahimmaras[at]gmail.com
UEP407CİSLAM FELSEFESİPROF.DR. MÜFİT SELİM SARUHANsaruhan[at]ankara.edu.tr
UEP407DİSLAM FELSEFESİPROF.DR. MÜFİT SELİM SARUHANsaruhan[at]ankara.edu.tr
UEP409AHADİS METİNLERİ I PROF. DR. KAMİL ÇAKINkmlckn[at] hotmail.com
UEP409BHADİS METİNLERİ I PROF. DR. ENBİYA YILDIRIMenbiyayildirim[at]hotmail.com
UEP409CHADİS METİNLERİ I ÖĞR. GÖR. SUAT KOCAkocasuat[at]gmail.com
UEP411AİSLAM TARİHİ II PROF. DR. MEHMET ÖZDEMİRmozdemir[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP411BİSLAM TARİHİ II PROF.DR.İRFAN AYCANaycani[at]ankara.edu.tr
UEP411CİSLAM TARİHİ II PROF.DR.HASAN KURThkurt[at] ankara.edu.tr
UEP411DİSLAM TARİHİ II PROF. DR. NAHİDE BOZKURTbozkurt[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP411EİSLAM TARİHİ II PROF. DR. SEYFETTİN ERŞAHİNseyfettinersahin[at]gmail.com
UEP411FİSLAM TARİHİ II PROF. DR. EYÜP BAŞbas[at] divinity.ankara.edu.tr
UEP411 GİSLAM TARİHİ II YRD.DOÇ.DR.HALİDE ASLANhalideaslan[at]gmail.com
UEP411 HİSLAM TARİHİ II YRD. DOÇ.DR.NURULLAH YAZARnurullah_yazar[at]hotmail.com
UEP413AHALK İNANIŞLARIPROF.DR.A.HİKMET EROĞLUeroglu[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP413BHALK İNANIŞLARIPROF.DR.MEHMET KATARkatar[at] ankara.edu.tr
UEP413CHALK İNANIŞLARIPROF.DR.ALİ İSRA GÜNGÖRgungor[at] ankara.edu.tr
UEP413DHALK İNANIŞLARIPROF.DR.DURMUŞ ARIK arik[at]divinity.ankara.edu.tr
UEP413EHALK İNANIŞLARIYRD.DOÇ.DR.HÜSAMETTİN KARATAŞhkaratash[at]hotmail.com
UEP415 ADEĞERLER VE PSİKOLOJİSİPROF.DR.ÖZNUR ÖZDOĞANmutluluguseciyorum[at]yahoo.com
UEP415 BDEĞERLER VE PSİKOLOJİSİPROF.DR.ÖZNUR ÖZDOĞANmutluluguseciyorum[at]yahoo.com
Ders KoduDers AdıDers StatüsüTeorik Saati
UEP 301KUR’AN-I KERİM IZ4
UEP 303ARAPÇA IZ4
UEP 305FIKIH USULÜ Z2
UEP 307SİSTEMATİK KELAMZ4
UEP 309MANTIKZ2
UEP 311OSMANLI TÜRKÇESİZ4
UEP 313İSLAM SANAT VE ESTETİĞİZ2
UEP 315YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİZ4
Ders KoduDers AdıDers StatüsüTeorik Saati
UEP 401KUR’AN-I KERİM IIIZ4
UEP 403TEFSİR METİNLERİ IZ4
UEP 405İSLAM HUKUKU IIZ4
UEP 407İSLAM FELSEFESİZ2
UEP 409HADİS METİNLERİ IZ4
UEP 411İSLAM TARİHİ IIZ4
UEP 413HALK İNANIŞLARIZ4
UEP 415DEĞERLER VE PSİKOLOJİSİZ2

Programa, Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat ön lisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı Başvuru Kılavuzunu öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sayfasında bulabilirler.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için  öğrenim ücreti (513,50TL) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (300 TL) öderler.

Öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından, ön lisans mezuniyet başarı puanı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS-SÖZ) puanlarına dayalı olarak hesaplanan yerleştirme puanı ile yapılır. İLİTAM programına, 300 yurtiçi, 100 yurtdışı kontenjanından olmak üzere toplam 400 öğrenci kabul edilmektedir.

İLİTAM programında yarıyıllık sistemde okuyan öğrencilerin (2011 ve daha sonraki  yıllarda kayıt yaptıran) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde kayıt yapmaları gerekmektedir. İLİTAM yıllık sistemde ise 1.sınıfı tekrar eden, 2.sınıf ve 2.sınıfı tekrar eden öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücreti ödeyerek kayıt işlemi yapmış olurlar. Yıllık İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde olmadıkları için interaktif kayıt yenileme işlemi yapmazlar.

A.Ü İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi Beşevler / Ankara (06500)
(0312) 212 6800
(0312) 213 0003
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.divinity.ankara.edu.tr/
 

Yazdır