ADUZEP Tanıtım

ADUZEP
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

Adalet Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen ön lisans düzeyinde bir uzaktan eğitim programıdır. 

Hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe personelin yüksek öğretim düzeyinde yetiştirilmesini amaçlar. Bu programın mezunları, kamu kesiminde çeşitli mahkemelerde ve hakem heyetlerinde zabıt katibi, yazı işleri müdürü, icra müdürü, ceza infaz kurumu müdürü, infaz koruma memuru-baş memuru olabildikleri gibi özel kesimde de sigorta şirketleri ve bankaların hukuk-takip departmanları, avukatlık ve hukuk büroları ile noterlikler gibi hukuk mesleği ile ilgili çeşitli birimlerde yardımcı eleman olarak görev yapabilirler.
 
Programın eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşan toplam 2 yıldır.
 
Staj zorunludur. Staj süresi 30 işgünü olup, zorunlu staj 1. yılın sonunda yapılmaktadır.
 
Programa katılanlar, ön lisans düzeyinde çeşitli hukuk derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik olarak Klavye Kullanımı, İleri Klavye Kullanımı, Mesleki Bilgisayar (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) gibi mesleki dersleri de almaktadırlar.
 
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak zorunludur.
 
Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bütünleme sınavı ile üç ders ek sınav hakkı imkânları bulunmaktadır.
 
Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir.
 
Bütünleme sınavı ve üç ders ek sınav hakkı imkânlarının mevcudiyeti nedeniyle programımızda kural olarak yaz okulu uygulaması yapılmamaktadır.
 
Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Aduzep + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu , çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Adalet Uzaktan Önlisans Programı, adalet hizmetleri ile ilgili teorik ve uygulamalı çeşitli dersler ile zorunlu staj uygulaması içermektedir.
Öğrenciler programdan mezun olabilmek için toplam 116 kredilik zorunlu, 4 kredilik seçimlik olmak üzere toplam 120 kredilik ders alacaklardır. Bunun yanı sıra 1.yıl sonunda toplam 30 gün staj yapmak zorundadırlar.
 
Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadırlar.
 
AKADEMİK KADRO (2015-2016 Güz Yarıyılı) 
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi e-posta adresi
ADU 203 Mesleki Bilgisayar-I Meral GÜNEŞ gunes[at]ankara.edu.tr
ADU 227 Protokol Bilgisi Meral GÜNEŞ gunes[at]ankara.edu.tr
ADU 213 Ticaret H.B. Pelin ATİLA pelinatila[at]gmail.com
ADU 209 Hukuk Dili Adli Yazışma Hülya GÜRSOY hulyagursoy_1[at]hotmail.com
ADU 201 İleri Klavye Kullanımı-I Hülya GÜRSOY hulyagursoy_1[at]hotmail.com
ADU 223 İnsan Hakları B. Algan/S.Işık salim.ısık[at]ankara.edu.tr
ADU 211 Ceza Hukuku B. Gülay GÜRBÜZ ggurbuz[at]ankara.edu.tr
ADU 217 Mali Hukuk Bilgisi Hakan FURTUN hakanfurtun[at]gmail.com
ADU 207 İcra Hukuku B. Gökçen Topuz/Hikmet Bilgin bilginhikmet[at]gmail.com
ADU 215 İdari Yargı Bilgisi Burak Öztürk/Serdar Yılmaz serdar.yilmaz[at]law.ankara.edu.tr
ADU 205 Tebligat Hukuku Bilgisi Pelin ATİLA pelinatila[at]gmail.com
ADU 111 Anayasa H. B.Algan/S.Işık bulent.algan[at]law.ankara.edu.
ADU 105 Adalet Meslek E. Hakan FURTUN hakanfurtun[at]gmail.com
ADU 103 Klavye Kullanımı-I Hülya GÜRSOY hulyagursoy_1[at]hotmail.com
ADU 101 Bilgisayar İşletmenliği-I Ziya KUNDAKÇI ziyakundakcı[at]gmail.com
ADU 107 Hukuk Başlangıcı Gülay GÜRBÜZ  ggurbuz[at]ankara.edu.tr
ADU 113 Medeni Hukuk Gülay GÜRBÜZ ggurbuz[at]ankara.edu.tr
ADU 109 Yargı Örgütü Pelin ATİLA pelinatila[at]gmail.com

 

Adalet Uzaktan Ön lisans Programı
1.Yıl 1.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADU101 Bilgisayar İşletmenliği I Z 2 2 1
ADU103 Klavye Kullanımı-I Z 2 3 6
ADU105 Adalet Meslek Etiği Z 2 2 2
ADU107 Hukuka Giriş Z 2 2 4
ADU109 Yargı Örgütü Z 2 2 3
ADU111 Anayasa Hukuku Bilgisi Z 2 2 3
TDİ111 Türk Dili I Z 2 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 1
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Z 4 4 1
 
2.Yıl 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
ADU201 İleri Klavye Kullanımı-I  Z 1 2 2
ADU203 Mesleki Bilgisayar-I Z 2 3 4
ADU205 Tebligat Hukuku Bilgisi Z 2 2 2
ADU207 İcra Hukuku Bilgisi Z 4 4 6
ADU209 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Z 2 2 2
ADU211 Ceza Hukuku Bilgisi Z 3 3 4
ADU213 Ticaret Hukuku Bilgisi Z 4 4 4
ADU215 İdari Yargı Bilgisi Z 2 2 2
ADU217 Mali Hukuk Bilgisi Z 2 2 2
           
  Seçimlik Ders Grubu 1        
ADU219 Kriminoloji S 2 2 2
ADU221 Adalet Psikolojisi   S 2 2 2
ADU223 İnsan Hakları  S 2 2 2
ADU225 Avrupa Birliği Hukuku Bilgisi S 2 2 2
ADU227 Protokol Bilgisi  ve Sosyal Davranışlar S 2 2 2

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bu programa ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 100 öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde 2017 YGS-3 puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır. Bu program için özel koşullar 2017 Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz, her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (220 TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir.

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve Ön Lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı Ön Lisans başarı puanlarının (AOBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Adalet Uzaktan Önlisans Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine geçerek öğrenimlerine devam edebilirler.

A.Ü Adalet Meslek Yüksekokulu Cemal Gürsel caddesi Erdem sokak No:1 06590 Cebeci Çankaya / Ankara
(0312) 595 51 03
(0312) 319 60 05
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
http://admyo.ankara.edu.tr/
 

Yazdır