Sosyal Hizmet TYL Programı

Sosyal Hizmet TYL
Dersler
Program Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Programın temel hedefi, sosyal hizmetin ana ilke, kuram, yaklaşım ve yöntemleri yanında insan refahını belirleyen süreçleri tanımlamaktır.

Bu program kapsamında yer alacak ders konularını genel başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

a) Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve gruplarıyla çalışma,
b) Aile ve toplumla çalışma,
c) Toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen sosyal, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama,
d) Bilimsel bilginin kullanılması yoluyla birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimleri sağlamak için ilgili uygulama ve müdahale yöntemlerine dönük bilgiler.

Bu genel konu başlıkları dışında Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik bir toplum içinde var olabilmek için gerekli kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamayı da hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile amaçlanan, toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.

Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.

Programa kayıtlı olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Program uzaktan eğitim uygulamasının özgün nitelikleri dikkate alınarak revize edilecek Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin öngördüğü esaslara göre uygulanacaktır. 
 
Bu program kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.
 
Program derslerinin yürütülmesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri görev almaktadır.
 
Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için toplam 30 kredilik dersi alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise bir diğer seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Dersler ile birlikte dönem projesi kapsamında öğrencilerin bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.

Programa Yönelik Tüm Yarıyıl Dersleri

Ders kodu Dersin adı Statü T U K Akts Video
66715000 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10  
66715001 Sosyal Hizmet Kuramı I Zorunlu 3 0 3 9
66715003 Sosyal Hizmet Kuramı II Zorunlu 3 0 3 9  
66715007 Sosyal Hizmet İçin Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 3 9  
66715009 Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları Zorunlu 3 0 3 9  
66716019 Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 3 9
66716021 Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği Seçmeli 3 0 3 9  
66716023 Sosyal Hizmette Kariyer Planlama Seçmeli 2 0 2 6
66716025 Aile İçi Şiddet Seçmeli 3 0 3 9  
66716027 Kadın Refahına Eleştirel Bakış Seçmeli 3 0 3 9  
66716029 Sosyal Hizmet ve Sağlık Sistemi Seçmeli 3 0 3 9  
66716031 Sosyal Hizmet ve Engellilik Seçmeli 3 0 3 9  
66716033 Sosyal Hizmet ve Alkol ve Madde Kullanımı Seçmeli 3 0 3 9  
66716035 Sosyal Hizmet ve İnsan Ekolojisi Seçmeli 3 0 3 9  
66716037 Sosyal Hizmetin Temelleri Seçmeli 3 0 3 9  
66716039 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma Seçmeli 3 0 3 9  
66716041 Sosyal Sorumluluk Projeleri Seçmeli 3 0 3 9
 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına 150.00 TL.’dir. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda (350 TL) ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır.

Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

A.Ü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı / ANKARA (06110) (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 Altındağ / ANKARA (06340) (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 596 66 71 - 72 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 14 50 / 11 89 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 316 66 70 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 50 18 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

http://sagbilens.ankara.edu.tr/ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

http://socialwork.health.ankara.edu.tr/ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

 

Yazdır