PDFYazdırE-posta

e-Eğitmen Sertifika Programı Hakkında

 

e-Öğrenme sürecinde kaliteyi ve başarıyı arttırmak amacıyla öğretim elemanlarının ve teknoloji destekli ders vermek isteyen herkesin teknoloji kullanımı ve eğitim süreciyle bütünleştirilmesi konusunda güncel bilgi ve becerilerle donatılmalarına yardımcı olmak için düzenlenen bir sertifika programıdır.
 
Tamamen uzaktan yürütülecek olan e-Eğitmen Sertifika programı 6 hafta, 2 dönem ve toplam 10 konudan oluşmaktadır. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Her dönem için en az %25 oranında uygulamaya yer verilecektir. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Yasemin Gülbahar Güven ve Okutman Dr. Erinç Karataştarafından verilecek olan programda ele alınacak konular arasında şu başlıklar da bulunmaktadır:

 

I. Dönem

Konu

Süre

E-Öğrenme’nin Temelleri

10 saat

Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle) ve Sanal Sınıf Yönetimi (Adobe Connect)

10 saat

Öğretim Tasarımı ve E-Ders İzlencesi

10 saat

Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Etkili İletişim

10 saat

II. Dönem

Konu

Süre

E-Öğrenme Sürecinde Telif Hakları ve Etik,
E-Değerlendirme

10 saat

Grafik Tasarım

10 saat

Öğretim İçeriği ve Çokluortam Etkinlikleri Geliştirme

10 saat

Sosyal Yazılımlar ve Gelişen Teknolojiler

10 saat

 

 

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar

Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,

Kendi derslerine ait içeriğin tamamını kendileri geliştirebilecek,
E-öğrenme sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edinecek,
Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve
Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır.

Sertifika Alma Hakkı

Öğretim süreci boyunca klasik ve alternatif yaklaşımların birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Etkinliklere ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir.

 

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler

Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.


E-Eğitmen Sertifika Programı - I. Dönem


1. Konu: E-Öğrenme’nin Temelleri (10 saat)

E-öğrenme sürecine ve bileşenlerine ilişkin temel bilgiler edinecek,
E-öğrenme sürecinde kullanılan kuramlar, yaklaşımlar ve yöntemleri kavrayacak,
E-öğrenme sürecinde kullanılan araç ve kaynak türlerini farkına varacak,
Etkileşim düzeyinin ve etkileşimli örneklerin önemini anlayacak,
Kendi yetenek ve ilgileriniz açısından kendinizi değerlendirebilecek ve
Öğretim süreçlerinizde eğitim teknolojilerini ne düzeyde kullanacağınız konusunda kararlar vereceksiniz.


2. Konu: Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri (Moodle) ve Sanal Sınıf Yönetimi (Adobe Connect) (10 saat)

E-öğrenme sürecinde öğretme-öğrenme ortamını yönetmek amacıyla kullanılan “Öğrenim ve İçerik Yönetim Sistemleri”ne ilişkin bilgi edinecek,
Sistemde bulunan araçları ve süreçleri detaylı bir şekilde inceleyecek,
Araçları ve süreçleri etkili bir şekilde yönetebilecek,
Bilgi paylaşımı ve iletişim amacıyla kullanılan öğrenme ortamlarında deneyim kazanacak ve
Değerlendirme ve dönüt sağlamak amacıyla sistemi kullanabilecek,
Eş-zamanlı ya da farklı zamanlı ders iletişim etkinliklerini deneyebilecek,
Öğrencilerin yaşadığı deneyimlere benzer yaşantılar geçirecek,
Sanal öğrenme ortamlarında öğrencinin nasıl yönlendirilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.


3. Konu: Öğretim Tasarımı ve E-Ders İzlencesi (10 saat)

E-öğrenci olmanın nasıl bir deneyim olduğunu yaşayarak öğrenecek,
Bir e-ders geliştirirken hangi kuralları ve yöntemleri kullanmak gerektiğine dair geniş bir bakış açısı kazanacak,
Öğretim tasarımına ilişkin temel bilgiler edinecek,
Öğretim tasarımı modellerini anlayacak,
Kendi dersinizin içeriğini hazırlamanız için gerekli ilkeleri uygulayabilecek ve
Öğrenim kazanımları, çalışma rehberi, haftalık program, etkinlik gün ve saatleri, kaynaklar, tartışma konuları, öğretim materyalleri, değerlendirme yaklaşımları ve ölçütleri gibi pek çok detay içeren bir e-ders izlencesi oluşturacaksınız.


4. Konu: Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Etkili İletişim (10 saat)

Sanal ortamlarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenecek,
E-eğitmen olarak hangi öğretim yöntem ve tekniğini ne zaman kullanmanız gerektiğine karar verecek,
Öğrenciler için farklı öğrenme senaryoları oluşturacak,
Öğrenciler için farklı öğretim etkinlikleri tasarlayabilecek ve
Etkili bir iletişim ortamı sağlama konusunda deneyim kazanacaksınız.E-Eğitmen Sertifika Programı - II. Dönem


5. Konu: E-Öğrenme Sürecinde Telif Hakları, Etik ve E-Değerlendirme (10 saat)

E-öğrenme ortamlarında telif hakları açısından dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi edinecek,
Görsel nesneler ve öğrenci ürünleri konusundaki sorumluluklarınızın farkına varacak,
Web tabanlı içeriğe ilişkin kullanım kurallarını anlayacak,
Farklı kaynaklara ait içeriği doğru bir şekilde kullanabilecek,
Sanal öğrenme ortamlarında öğrencileri en etkili şekilde nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenecek,
Etkili şekilde dönüt verebilecek,
Klasik yaklaşımların yanı sıra alternatif değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bilgi edinecek,
E-portfolyo ve webquest gibi alternatif değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilecek,
Farklı amaçlar için değerlendirme ölçütleri belirleyecek,
Dereceleme ölçeği hazırlamayı öğrenecek ve
Etkili bir şekilde e-değerlendirme yapabileceksiniz.


6. Konu: Grafik Tasarım (10 saat)

Grafik tasarımının temel ilkelerini anlayacak,
Hazır resimlerin ve fotoğrafların düzenlenmesi ve tekrar kullanımı konusunda bilgi edinecek,
Dijital görsel dosyalara ilişkin teknik bilgiler edinecek,
Kendi görsellerinizi oluşturacak,
Görsellere farklı efektler uygulamayı öğrenecek ve
Bir grafik tasarımı programını kendi ders içeriğinizde kullanacağınız görselleri hazırlamak amacıyla etkili bir şekilde kullanabileceksiniz.


7. Konu: Öğretim İçeriği ve Çokluortam Etkinlikleri Geliştirme (10 saat)

Görsel tasarım ilkelerinin neler olduğunu görecek,
Farklı açık-kaynak kodlu içerik geliştirme yazılımlarının nasıl kullanıldığını öğrenecek,
Çokluortam için farklı öğretim materyalleri geliştirecek,
Dersleriniz için ses kayıtları oluşturacak,
Elinizdeki hazır içeriği nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenecek ve
Etkileşimli öğretim materyalleri hazırlayabileceksiniz.


8. Konu: Sosyal Yazılımlar ve Gelişen Teknolojiler (10 saat)

Sohbet, forum, blog ve wiki gibi uygulamaların derslerde nasıl kullanılabileceğini tartışacak,
Kendi blog sayfanızı oluşturacak,
Bu uygulamaları değerlendirmek için rubrik geliştirecek,
İşbirliğini destekleyen farklı yazılım ve ortamları inceleyecek ve
Son teknolojilerin öğretim ortamlarına en etkili nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir görüş oluşturacaksınız.

 

Sertifika Programına Başvuru Tarihleri ve Ücretler

Sertifika eğitimi 4 Kasım - 15 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Program başvuruları 21 Ekim 2013 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 30 Ekim 2013 olarak belirlenmiştir.

 

Program ücreti (iki dönem için toplam), Ankara Üniversitesi mensuplarına 120 TL, Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite mensuplarına ve öğretmenlere 240 TL, bunların dışındaki tüm başvurular için 360 TL'dir.

Katılmak isteyenlerin http://uzem.ankara.edu.tr/e_egitmen adresindeki başvuru formunu doldurmaları, aşağıdaki tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları ve    dekontu (personel kategorisinde olanların ilgili  kimlik fotokopisi ile birlikte),  faksla (312 - 600 01 33)  veya e-postayla (uzemsertifika@ankara.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza,  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sertifika Programları sayfasında (http://uzemsertifika.ankara.edu.tr/) “e-eğitmen sertifika” programına giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

Sertifika Programına Başvuru Tarihleri ve Ücretler

 

Sertifika eğitimi 30 Eylül 2013 – 10 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Programa son başvuru tarihi 25 Eylül 2013 olarak belirlenmiştir.

Katılmak isteyenlerin http://uzem.ankara.edu.tr/e_egitmen adresindeki başvuru formunu doldurmaları, aşağıdaki tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları ve    dekontu (personel kategorisinde olanların ilgili  kimlik fotokopisi ile birlikte),  faksla (312 - 600 01 33)  veya e-postayla (
uzemsertifika@ankara.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza,  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sertifika Programları sayfasında (http://uzemsertifika.ankara.edu.tr/) “e-eğitmen sertifika” programına giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

 KATILIMCI KATEGORİSİ YATIRILACAK TUTAR
 Ankara Üniversitesi Mensupları  120.-TL
 Diğer üniversite mensupları ve öğretmenler  240.-TL
 Diğer katılımcılar  360.-TL

ANKUZEM HESABINA Ziraat Bankası, Tandoğan Şubesi 
IBAN: TR440001001282070641135010 Hesap No: 7064113-5010


Not: Ödeme belgesinde  “Açıklama” olarak,  katılımcının adı soyadı ve program bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

 


Ayrıntılı bilgi için:

Serap NAZLI : (312) 6000100/1418

 

Not:
Ödemelere ilişkin fatura talep eden katılımcılarımızın,  başvuru esnasında veya  en geç ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde fatura bilgilerini  (Kişi adına ise TC Kimlik No- Şirket adına ise Şirket adı/unvanı ile adres, vergi dairesi ve vergi numarası )  Merkezimize bildirmesi gerekmektedir.