Öğrenci Seçimi ve Ücret


Önlisans Programları:

Önlisans Programlarına ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir.  Öğrencilerin yerleştirilmesinde YGS puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır. Özel koşullar her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Tablo 3A’da (226. Madde) açıklanmaktadır.

Uzaktan Önlisans Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktar olan 770 TL (güz+bahar yarıyılı için) öğrenim ücreti ve (2015-2016 eğitim-öğretim yılı) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti öderler. Bu ücretler  güz ve bahar yarıyılında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenebilir.


(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfalara bakınız)

Lisans Tamamlama Programı:

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM): Programa, Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat önlisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı Başvuru Kılavuzunu öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sayfasında bulabilirler.


Öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından, önlisans mezuniyet başarı puanı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS-SÖZ) puanlarına dayalı olarak hesaplanan yerleştirme puanı ile yapılır. İLİTAM programına, 300 yurtiçi, 100 yurtdışı kontenjanından olmak üzere toplam 400 öğrenci kabul edilmektedir.

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM)’na kayıt yaptıracak öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktar olan öğrenim ücreti (heryarıyıl için 513,50 TL)  ve (2015-2016 eğitim-öğretim yılı) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti öderler. 

 

 

(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfaya bakınız)

 


Tezsiz Yüksek Lisans Programları


İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı :  ALES  Sözel  puan türünde  en az  55, Lisans Not  Ortalaması 4’lük sistemde en az 2 olması başvuru şartı olup yabancı dil şartı ise bulunmamaktadır.  Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler,  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  http://sosbilens.ankara.edu.tr/  adresinde ilan edilmektedir.
 

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim- öğretim yılında alacakları dersler için kredi başına 121.00 TL. öğrenim ücreti öderler (2014-2015 öğretim yılı).  Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde ders materyal ücreti öderler.
 

(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfalara bakınız)

 

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı: Eşit Ağırlık türünde ALES puanının 55, lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereken programda yabancı dil koşulu aranmamakta. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://sagbilens.ankara.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim öğretim yılında alacakları dersler için kredi başına 150.00 TL. öğrenim ücreti öderler. (2014-2015 öğretim yılı).  Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde ders materyal ücreti öderler.

 

(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfalara bakınız) 

 

Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı: Eşit Ağırlık türünde ALES puanının 55, lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereken programda yabancı dil koşulu aranmamaktadır. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://sagbilens.ankara.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim öğretim yılında alacakları dersler için kredi başına 150.00 TL. öğrenim ücreti öderler (2014-2015 öğretim yılı). Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde ders materyal ücreti öderler.

 

(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfalara bakınız) 

 

Gazetecilik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Lisans Not Ortalamasının  4’lük sistemde en az 2 olması gerekmektedir. ALES ve  yabancı dil şartı bulunmamaktadır. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir.

 

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim- öğretim yılında alacakları dersler için kredi başına 130.00 TL. öğrenim ücreti öderler. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde ders materyal ücreti öderler.

 

(Daha ayrıntılı bilgi için mikro sayfalara bakınız)