1- Uzem ile nasıl iletişim kurabilirim?

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci İşleri Birimi olarak, ihtiyaç duyduğunuz her konuda, sizlere yardımcı olabilmek için buradayız.

Bizlere, Forum aracılığıyla ulaşmak isterseniz, istediğiniz her an, teknik konular için Teknik Foruma, öğrenci işleri ile ilgili konular için Öğrenci İşleri  Forumuna yazabilirsiniz.

Elektronik posta yazmak isterseniz, uzem@ankara.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

Telefon aracılığıyla ulaşmak isterseniz, mesai saatleri içerisinde, öğrenci işleri için, 600 01 43 ve 600 01 45 numaralı telefonlarımızdan, teknik  konular için,  600 01 00  santral numaramızdan 1408 ve 1409 dahili numaraları tuşlayarak  bizlere ulaşabilirsiniz.

Hepinize başarılarla dolu bir yaşam dileriz.

 


2- Öğrenci Belgesine  ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

İhtiyaç duyduğunuzda öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat ya da posta yoluyla dilekçe ile başvurarak, öğrenci belgesi alabilirsiniz.3- Transkripte ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

Öğrenci durum belgesi (transkript), öğrencilerin öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve bu derslerdeki başarı puanlarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belgeye ihtiyaç duyduğunuzda Öğrenci Tanıtım Kartınız ile birlikte öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurunuz.

 


4- Askerlik Tecil İşlemi nasıl yapılmaktadır?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanların öğrenci durum belgeleri (EK-C2) Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenerek, ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

 


5- Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz kayıt dondurma nedenini belgeledikleri dilekçe ile taleplerini bağlı bulundukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen ya da posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.  Öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri  ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilip, onaylanmasından sonra saklı tutulur. İlgili birim yönetim kurulunca hakları saklı tutulan öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Öğrenciler öğrenim süresi içinde en çok iki yıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.

 


6- Yüz yüze etkileşim programına katılım zorunlu mudur?

Programlarımızda, Dönem sonu sınavlarından önce yüz yüze etkileşim uygulamaları yer almaktadır. Bu etkileşimlerin amacı, öğrencilerimizin, öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle, yüz yüze görüşme  ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yüz yüze etkileşimler, sadece Ankara ilinde yapılmaktadır.
Derslere ve yüz yüze etkileşimlere  katılmak zorunlu değildir.

 


7- Bir ders için kaç sınav yapılır?

Öğrenciler öğretim yılı boyunca her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınava gireceklerdir. Ankara Üniversitesi Önlisans Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği kapsamında ara sınav,   yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı dışında herhangi bir sınav yapılmayacaktır.

Sınavlar, 9 merkezde, Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Samsun illerinde yüz yüze oturumlar halinde yapılacaktır. 

 


8- Sınava girerken yanımda hangi belgeleri bulundurmalıyım?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Ankara Üniversitesi Öğrenci Tanıtım Kartını (öğrenci kimlik kartı), Sınav giriş belgesini, Özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb). yanlarında bulundurmaları gerekir.

 


9- Sınavlar nasıl uygulanacaktır?

Uygulanacak olan sınavlarda her ders için 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testleri kullanılacaktır.

 


10- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Sınav Merkezlerinde uygulanan sınavlar sonrasında, soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve diğer tüm belgeler, görevliler tarafından Merkezimize ulaştırılır.

Cevap kağıtlarının, Optik Form Okuyucu ile okutularak,  her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından verilen doğru cevap anahtarına göre, doğru ve yanlış cevap sayılarının  belirlenmesi ve ham puanların  oluşturulması işlemi, Merkezimiz tarafından yapılır. Ders başarı notunun belirlenmesi ve harf notu değerlendirilmesi, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yapılarak, OİBS de ilan edilir.

 


11- Sınav sonuçlarımı nereden öğreneceğim?

Öğrenciler sınav sonuçlarını oibs.ankara.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 


12- Sınav sonuçlarıma nasıl itiraz edebilirim?

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra maddi hata dışında öğrencilerin aldıkları puanlar değiştirilemez.
Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının oibs.ankara.edu.tr adresinde ilanından itibaren 7 işgünü içinde öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, yazılı olarak başvurabilirler. Müdürlük, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü nün teknik görüşünü de alarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlerse gerekli düzeltmeleri yapar. Maddi hata incelemesinin sonucu ilgili öğrenciye en geç 30 iş günü içinde duyurulur.

 


13- Bir ders için alınan ders başarı notu nasıl hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav ile dönem sonu puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.
Ders başarı puanında ara sınav puanı ağırlığı %30, dönem sonu sınavının ağırlığı ise %70 tir.

 


14- “DD” ve “DC” harf notu hangi durumda başarılı sayılır?

Akademik başarı ortalamaları 2.00 ve üstünde olan öğrenciler (FD) ve (FF) aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılırlar.

Akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler,  (CC) ve üstünde not aldıkları derslerden başarılı, diğerlerinden (DC ve DD) başarısız sayılırlar. Öğrenci (FD) ve (FF) aldığı derslerden her koşulda başarısız sayılır.

 


15- Genel Akademik Başarı Not Ortalamam 1.80 nin altında olduğunda başarı durumum ne olur?

İkinci yarıyıl/ birinci sınıf sonundan itibaren, öğrencinin yeni ders alabilmesi için genel akademik başarı not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 1.80 nin altında olan öğrenciler yeni ders alamazlar. Genel Akademik Başarı Not Ortalamalarını 1.80 nin üstüne çıkarıncaya kadar kaldıkları dersleri alırlar.

 


16- Staj işlemleri nasıl yürütülür ve staj süresi ne kadardır?

Öğrencilerimizin staj ile ilgili tüm işlemleri, öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu tarafından  program veya staj koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Beypazarı MYO programlarımızda staj isteğe bağlı olup, diğer önlisans programlarımızda zorunludur.

ADUZEP staj süresi, 1.yıl sonunda 10 iş günü , 2.yıl sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 30 gündür.
BİPRO Bölümünde 1.sınıfın sonunda 30 işgünü staj uygulaması vardır.

TDS Programında ise, staj süresi  1.yıl sonunda 30 iş günü, 2.yıl sonunda 30 iş günü olmak üzere toplam 60 gündür.

 


17- Hangi koşullarda Diploma almaya hak kazanırım?

Ankara Üniversitesi Önlisans  Lisans  Uzaktan Eğitim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, (varsa) staj /uygulama /bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması en az 2.00 öğrenciler mezun edilerek, kendilerine öğrencisi oldukları programın diploması verilir.
Diplomalar imza karşılığında, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

 


18- Mezuniyet tarihi neye göre belirlenir?

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğrenimini tamamlamak üzere  en son girdiği, final veya bütünleme sınav tarihidir. Bu sınav döneminde, öğrencinin  stajı devam ediyorsa, mezuniyet tarihi, stajın son günüdür.

 


19- Kaydımı sildirmek istiyorum. Hangi yolu izlemem gerekir?

İlişik kesmek isteyen öğrenciler, isteklerini açıkça belirten, imzalı ve tarihli dilekçe ile öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu'na bizzat başvurmak zorundadırlar. Posta yolu ile yapılacak ilişik kesme talepleri dikkate alınmaz.
İlişik kesme işleminden geri dönülmesi mümkün olmadığından bu konuda başvuru yapmadan önce kararınızın kesin olup olmadığından emin olunuz.

 

 

20- Mezun durumda olup stajını yapmamış  öğrenciler öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti öderler mi?

Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti alınmaz.