Dikey Geçiş

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir.

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı puanlarının (AOBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılmaktadır.
 

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans öğrenimlerine devam edebilirler.


Önlisans diploması alan öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları:

 1. Bilgi Teknolojileri
 2. Bilgisayar Bilimleri
 3. Bilgisayar Mühendisliği
 4. Bilgisayar Öğretmenliği
 5. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 7. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 8. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 9. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 10. Bilgisayar-Enformatik
 11. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 13. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 14. Enformasyon Teknolojileri
 15. Fizik
 16. İstatistik
 17. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 18. Kontrol Mühendisliği
 19. Matematik-Bilgisayar
 20. Meteoroloji Mühendisliği
 21. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 22. Uzay Mühendisliği
 23. Yazılım Mühendisliği