İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından verilir. Gereklilik durumunda az sayıda ders başka üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından da verilebilir.
 

Akademik danışmanlık, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları; idari konularda danışmanlık, fakülte öğrenci işleri birimi; öğrenme sisteminin kullanımı ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetleri ise Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanları ve öğretim elemanlarınca verilir.   Çevrimiçi danışmanlık hizmeti, programa ait çevrimiçi öğrenme sisteminin forum ve elektronik sohbet odalarında ve gerekli hallerde telefon yolu ile yapılmaktadır.

Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.


Öğretim yılı boyunca hafta sonları olmak üzere, toplam 4 hafta süreli yüz yüze etkileşim dersleri verilmektedir.  Yüz yüze etkileşim derslerine katılmak zorunlu olmamakla birlikte katılımın yarar sağlayacağı açıktır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, ara ve yıl sonu sınavlarından aldıkları puanlar birlikte kullanılır. Öğrencilerin her bir ders ile ilgili geçme puanı, ara sınav puanının %30'u ve yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde %70'i alınarak hesaplanır. (Yıllık İLİTAM programında okuyan öğrenciler her yıl bir ara sınav ve bir yıl sonu (final) sınavına katılmak zorundadırlar. Yıl sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.)

Öğretim elemanlarının önerileri doğrultusunda derslerdeki başarı notunun en çok %20’si öğrencilere hazırlattırılacak çevrimiçi ödev ya da projelerden verilebilir.

Sınavlar duruma göre mutlak ya da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


AKADEMİK KADRO (2015-2016 Bahar Yarıyılı)
 

 

Prof.Dr. A.Hikmet Eroğlu
Prof.Dr. A.Nedim Serinsu
Prof.Dr. Abdulkadir Dündar
Prof.Dr. Ali İsra Güngör
Prof.Dr. Ali Yılmaz
Prof.Dr. Baki Adam
Prof.Dr. Bünyamin Erul
Prof.Dr. Durmuş Arık
Prof.Dr. Enbiya Yıldırım
Prof.Dr. Eyüp Baş
Prof.Dr. Halis Albayrak
Prof.Dr. Hasan Kurt
Prof.Dr. Hasan Onat
Prof.Dr. İbrahim Çalışkan
Prof.Dr. İbrahim Sarıçam
Prof.Dr. İsmail Köz
Prof.Dr. Kamil Çakın
Prof.Dr. M.Akif Koç
Prof.Dr. Mahmut Ay
Prof.Dr. Mehmet Akkuş
Prof.Dr. Mehmet Katar
Prof.Dr. Mesut Okumuş
Prof.Dr. Muammer Esen
Prof.Dr. Müfit Selim Saruhan
Prof.Dr. Nahide Bozkurt

Prof.Dr. Nesimi Yazıcı
Prof.Dr. Nusret Çam
Prof.Dr. Osman Aydınlı
Prof.Dr. Öznur Özdoğan
Prof.Dr. S.Zafer Kızıklı
Prof.Dr. Seyfettin Erşahin
Prof.Dr. Sönmez Kutlu
Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün
Doç.Dr. İbrahim Maraş
Doç.Dr. Zülfikar Güngör
Yrd.Doç.Dr Abdülmecit İslamoğlu
Yrd.Doç.Dr Halide Aslan
Yrd.Doç.Dr Hüsamettin Karataş
Yrd.Doç.Dr Mehmet Kalaycı
Yrd.Doç.Dr Mualla Yıldız
Yrd.Doç.Dr Necmettin Pehlivan
Yrd.Doç.Dr Oğuzhan Tan
Yrd.Doç.Dr Ömer Acar
Yrd.Doç.Dr Rabiye Çetin
Yrd.Doç.Dr Yaşar Daşkıran
Öğr.Gör. Ayşe Karakaya
Öğr.Gör. Mehmet Akın
Öğr.Gör. Murat Oltulu
Öğr.Gör. Sema Çelem
Öğr.Gör. Suat Koca

 

(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 1.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP301 Kur’an’ı Kerim I Z 4 - 4 5
UEP303 Arapça I Z 4 - 4 5
UEP305 Fıkıh Usulü Z 2 - 2 3
UEP307 Sistematik Kelam Z 4 - 4 3
UEP309 Mantık Z 2 - 2 3
UEP311 Osmanlı Türkçesi Z 4 - 4 4
UEP313 İslam Sanat ve Estetiği Z 2 - 2 3
UEP315 Yaşayan İslam Mezhepleri Z 4 - 4 4
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 2.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP302 Kur'an-ı Kerim II Z 4 - 4 5
UEP304 Arapça II Z 4 - 4 5
UEP306 İslam Hukuku I Z 4 - 4 4
UEP308 İslam Ahlak Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP310 Felsefe Tarihi Z 2 - 2 3
UEP312 İslam Tarihi I Z 4 - 4 4
UEP314 Dini Musiki Z 2 - 2 2
UEP316 Dini Gruplar Sosyolojisi Z 4 - 4 4
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP401 Kur'an-ı Kerim III Z 4 - 4 5
UEP403 Tefsir Metinleri I Z 4 - 4 4
UEP405 İslam Hukuku II Z 4 - 4 4
UEP407 İslam Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP409 Hadis Metinleri I Z 4 - 4 4
UEP411 İslam Tarihi II Z 4 - 4 4
UEP413 Halk İnanışlar Z 4 - 4 4
UEP415 Değerler ve Psikolojisi Z 2 - 2 2
             
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 4.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
    Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP402 Kur'an-ı Kerim IV Z 4 - 4 5
UEP404 Hadis Metinleri II Z 4 - 4 4
UEP406 Tefsir Metinleri II Z 4 - 4 4
UEP408 Din Felsefesi Z 2 - 2 3
UEP410 Tasavvuf Z 2 - 2 3
UEP412 Dinler Tarihi Z 2 - 2 4
UEP414 Din ve Ahlak Öğretimi Z 4 - 4 4
UEP416 İslam Bilimlerinde Yöntem Z 2 - 2 3