İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından verilir. Gereklilik durumunda az sayıda ders başka üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından da verilebilir.

Akademik danışmanlık, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları; idari konularda danışmanlık, fakülte öğrenci işleri birimi; öğrenme sisteminin kullanımı ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetleri ise Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanları ve öğretim elemanlarınca verilir.   Çevrimiçi danışmanlık hizmeti, programa ait çevrimiçi öğrenme sisteminin forum ve elektronik sohbet odalarında ve gerekli hallerde telefon yolu ile yapılmaktadır.

Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.


Öğretim yılı boyunca hafta sonları olmak üzere, toplam 4 hafta süreli yüz yüze etkileşim dersleri verilmektedir.  Yüz yüze etkileşim derslerine katılmak zorunlu olmamakla birlikte katılımın yarar sağlayacağı açıktır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, ara ve yıl sonu sınavlarından aldıkları puanlar birlikte kullanılır. Öğrencilerin her bir ders ile ilgili geçme puanı, ara sınav puanının %30'u ve yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde %70'i alınarak hesaplanır. (Yıllık İLİTAM programında okuyan öğrenciler her yıl bir ara sınav ve bir yıl sonu (final) sınavına katılmak zorundadırlar. Yıl sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.)

Öğretim elemanlarının önerileri doğrultusunda derslerdeki başarı notunun en çok %20’si öğrencilere hazırlattırılacak çevrimiçi ödev ya da projelerden verilebilir.

Sınavlar duruma göre mutlak ya da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


AKADEMİK KADRO (2012-2013 Bahar Yarıyılı)
 

 

Prof.Dr. Ahmet AKBULUT
Prof.Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU
Prof.Dr. Ahmet Nedim SERİNSU
Prof.Dr. Ali YILMAZ
Prof.Dr. Baki ADAM
Prof.Dr. Bünyamin ERUL
Prof.Dr. Celal TÜRER
Prof.Dr. Cemal TOSUN
Prof.Dr. Eyüp BAŞ
Prof.Dr. Halis ALBAYRAK
Prof.Dr. Hasan ONAT
Prof.Dr. Hasan KURT
Prof.Dr. İbrahim ÇALIŞKAN
Prof.Dr. İbrahim SARIÇAM
Prof.Dr. İsmail KÖZ
Prof.Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof.Dr. Kamil ÇAKIN
Prof.Dr. Mahmut AY
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ
Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Prof.Dr. Muammer ESEN
Prof.Dr. Mustafa AŞKAR
Prof.Dr. Nahide BOZKURT
Prof.Dr. Nesimi YAZICI

Prof.Dr. Niyazi AKYÜZ
Prof.Dr. Nusret ÇAM
Prof.Dr. Recep KILIÇ
Prof.Dr. Sait REÇBER
Prof.Dr. Salih AKDEMİR
Prof.Dr. Sönmez KUTLU
Prof.Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Prof.Dr. Temuçin Faik Ertan
Doç.Dr. Ahmet ÜNSAL
Doç.Dr. İbrahim MARAŞ
Doç.Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU
Doç.Dr. Müfit Selim SARUHAN
Doç.Dr. Zafer KIZIKLI
Doç.Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU
Yrd.Doç.Dr. İbrahim ASLAN
Öğr.Gör. Dr. Fatih KOCA
Öğr.Gör. Dr. Halide ASLAN
Öğr.Gör. Dr. Nuh SAVAŞ
Öğr.Gör. Dr. Oğuzhan TAN
Öğr.Gör. Dr. Yaşar DAŞKIRAN
Öğr.Gör. Süleyman BAYBARA
Öğr. Gör. Zekeriya YILMAZ
Okt. Mustafa Onur Kan

 (Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
İslam Tarihi ve Medeniyeti Z 6 6 6
Türk Dili Z 4 4 6
Sistematik Kelam Z 6 6 6
İslam Bilimlerinde Yöntem Z 6 6 8
Arapça Dini Klasik Metinler Z 6 6 10
Fıkıh Z 6 6 9
Felsefe Z 6 6 7
Din Bilimleri I Z 6 6 8
(Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Z 4 4 5
Din Bilimleri II Z 6 6 9
Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi Z 6 6 9
Din ve Ahlak Felsefesi Z 6 6 9
Kur'an ve Hadis İlimleri Z 6 6 10
İslam Düşünce Ekolleri Tarihi Z 6 6 8
Arapça Dini Çağdaş Metinler Z 6 6 10(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 1.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP301 Kur’an’ı Kerim I Z 4 4 8
UEP303 Arapça I Z 4 4 7
UEP305 Fıkıh Usulü Z 2 2 3
UEP307 Sistematik Kelam Z 4 4 3
UEP309 Mantık Z 2 2 3
UEP311 Osmanlı Türkçesi Z 4 4 6
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
1.Yıl. 2.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP302 Kur'an-ı Kerim II Z 4 4 8
UEP304 Arapça II Z 4 4 7
UEP306 İslam Hukuku I Z 4 4 4
UEP308 İslam Ahlak Felsefesi Z 2 2 3
UEP310 Felsefe Tarihi Z 2 2 3
UEP312 İslam Tarihi I Z 4 4 5
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 3.Yarıyıl (Güz)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP401 Kur'an-ı Kerim III Z 4 4 8
UEP403 Tefsir Metinleri I Z 4 4 5
UEP405 İslam Hukuku II Z 4 4 4
UEP407 İslam Felsefesi Z 2 2 3
UEP409 Hadis Metinleri I Z 4 4 5
UEP411 İslam Tarihi II Z 4 4 5
(Yarı Yıllık) İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı
2.Yıl. 4.Yarıyıl (Bahar)
Ders Kodu Ders Adı Ders Teorik Uygulama Ders ECTS
Statüsü Saati Saati Kredisi Kredisi
UEP402 Kur'an-ı Kerim IV Z 4 4 8
UEP404 Hadis Metinleri II Z 4 4 6
UEP406 Tefsir Metinleri II Z 4 4 6
UEP408 Din Felsefesi Z 2 2 3
UEP410 Tasavvuf Z 2 2 3
UEP412 Dinler Tarihi Z 2 2 4