Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bizzat başvurarak kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Yurtdışında kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise Almanya’da (Köln) kayıtlarını yaptırabilirler.

Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktar olan 1027 TL. öğrenim ücreti öderler (2012-2013 eğitim-öğretim yılı). Öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyılında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödenir.

 

Yurt içi kayıt işlemleri 13-19 Eylül 2012 (cumartesi-pazar hariç) tarihleri arasında Ankara Üniversitesi rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığında yapılacaktır.   Yurt dışı kayıt işlemleri 15-19 Eylül 2012 (cumartesi-pazar dahil )tarihleri arasında Almanya (Köln-DİTİP)’ da yapılacaktır.      

 

İstenilen belgeler

 

  1. Nüsuf cüzdanı fotokopisi
  2. Lise diploması (aslı)
  3. Önlisans diploması (aslı)
  4. Önlisans transkripti (aslı)
  5. 12 adet resim
  6. Askerlik ile ilişiği olmadığına dair veya askerlik teskere belgesi
  7. İlitam programına yerleştiğine dair belge Banka dekontu (2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için 513.50 tl. Öğrenci İşleri Dai. Bşk. Web sayfasında (http://oidb.ankara.edu.tr/) ilan edilecek öğrenci numarası ile Akbank’a yatırılacak)
  8. Yurtdışı kontenjanından yerleşen öğrencilerin, yurtdışında ikamet ettiğine dair belge