YDS kursprogrami

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)

ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesi belirlemek için uygulanan YDS dördüncü kez 6 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. YDS yılda iki kez düzenlenir ve süresi 150 dakikadır. YDS, daha önce yapılmakta olan çeşitli yabancı dil sınavlarının (KPDS, ÜDS ve KPSS/TUS İngilizcesi gibi) yerini almıştır ve bu sınavların ortak özelliklerini taşımaktadır. YDS tek formatta yapılmıştır; fen, sosyal ya da sağlık alanları için farklı olmamıştır.
 

YDS’deki soruların türleri şöyledir: 1.) Kelime Bilgisi, 2.) Dil Bilgisi, 3.) Cloze Test, 4.) Cümle Tamamlama, 5.) Çeviri, 7.) Okuma Parçası, 8.) Diyalog Tamamlama, 9.) Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma, 10.) Parçanın Anlam Bütünlüğünü Sağlayan Cümleyi Bulma ve 11.) Parçanın Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma.

YDS’de başarılı olmak için gereken dil becerileri

YDS’de esas olarak dilbilgisi, kelime bilgisi, yabancı dilde okuduğunu anlama/metin analizi ve çeviri becerisi ölçülmektedir. Bu nedenle YDS hazırlık programındaki hedefimiz bu temel bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmaktır. Ancak yabancı dilde bu becerilere sahip olmak seviye tespit sınavında katılımcılara başarı getirmeyebilir. Sınavın kapsamının bilinmesi ve sınavdaki soru türlerine alışkın olmak, o dile hâkimiyetiniz kadar önemlidir.

 

6 Eylül YDS Hazırlık Programımız iki kurdan oluşacaktır.

Bu amaçla yeni dönem YDS hazırlık programımızı daha geniş kapsamlı yapılandırdık. Programımız birbirini bütünleyen altışar haftalık iki kurdan oluşacak. İlk kurda sınava temel oluşturacak dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma-anlama çalışmaları yapılacaktır. İkinci kurda ise katılımcılara soru türlerini tanıtmayı ve bol deneme sorusu çözmeyi hedef alacağız.

Uzaktan Öğretim yöntemiyle sunacağımız kursumuzda dilerseniz her iki kura katılabilir ya da kurlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Tercih yapma konusunda seviye tespit sınavı aracılığıyla sizlere danışmanlık hizmeti de verilecektir.

 

Uzaktan eğitim modeliyle dil sınavlarına hazırlanmak

Uzaktan Öğretim Yönteminin olanakları yanında yine bu yöntemle önceki dönemlerde verdiğimiz dil derslerinden edinilmiş deneyimlerin bileşimi, katılımcıların bu sınava daha iyi bir hazırlanmalarını sağlayacaktır. Uzaktan Öğretim Yöntemi internet ortamında, sizi zaman ve yer sınırlamalarından kurtararak daha özgür bireysel çalışma olanağı sağlayacaktır. Eğitmenle konuşarak sınıfın ortak belirleyeceği gün ve saatlerde yapılacak sanal derslere kendi rahat ortamınızda katılabileceksiniz. Sanal dersler kayıt edildiği için istediğiniz zaman bu derslere ulaşabilecek, tekrar tekrar izleyebileceksiniz.
 

Bu yöntemde eğitim sanal derslerle de sınırlı kalmamaktadır. Öğrencilerin her zaman ulaşabilecekleri materyaller (konu anlatım/test çözüm kayıtları, konu açıklamaları, örnek sorular, deneme testleri) sistemde hazır bulunur. Öğrencileri ders dışı zamanlarda da programlı çalışmaya sevk etmek amacıyla ödevler verilir. Öğrencilerdeki gelişim, tarama ve deneme sınavlarıyla sürekli takip edilir ve program içeriği öğrencinin eksik olduğu noktalarda yeniden düzenlenebilir.

Programın Eğitmeni

YDS hazırlık derslerini verecek olan eğitmenimiz Hasan Satılmışoğlu Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim elemanıdır ve ayrıca Uzaktan Eğitim Merkezi’nde görev yapmaktadır. Yıllardır dil seviye tespit sınavları alanında edinmiş olduğu deneyimi öğrencileriyle paylaşmaktadır.

İnternet üzerinde katılımcıların erişimine her an açık bulunacak eğitim materyalleri

-Dilbilgisi on-line ders içeriği
-YDS alıştırmaları
-Kelime bilgisi
-Sınavlarda en sık sorulan kelimeler
-Soru türleriyle ilgili teknikler
-Deneme sınavları
-Video konferans/sanal sınıf ders kayıtları
-Eski dönemlerde açtığımız sınav hazırlık programlarında işlediğimiz her şey, sanal sınıf kayıtları da dahil, size sunulacaktır.

Seviye tespit sınavları (http://moodle.ankara.edu.tr/ess/)

YDS Hazırlık Programına katılmak isteyenler yukarıdaki linki tıklayarak her iki kur için hazırladığımız seviye tespit sınavlarımıza katılabilirler. Bu sınavlar web üzerinden gerçekleştirilir ve herkese açıktır. Katılımcılar sınavın sonunda doğru ve yanlışlarını, aldıkları puanı görebilirler. Ayrıca bu sınavlardan aldıkları sonuçlar programı yürütecek olan öğretim elemanına da ulaştırılacak ve buna göre öğretim elemanı e-posta yoluyla katılımcıya ulaşıp durumuyla ilgili bilgi verecektir. Adaylar bu sınavların erişime açılmasıyla birlikte internet bağlantısı olan herhangi bir yerde istedikleri zaman kendilerini deneyebileceklerdir.

YDS İngilizce sınavına hazırlık programının içeriği

Program içeriği, on-line canlı dersler şeklinde internet üzerinden takip edilebilecektir. Her iki kurda da haftada 6 ders, toplam 36 ders saati (6 hafta) video konferans/sanal sınıf sistemiyle uygulamalı dersler yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran öğrencilere, internet üzerinden ders materyallerine ve sanal sınıfa katılmak için kişisel şifreler verilecektir. Sanal sınıf uygulamasında katılımcılar eğitmenle görsel işitsel etkileşimli ders yapma olanağı bulacaklardır. Ayrıca katılımcılar forum ortamında eğitmene soru sorup, yanıt alabileceklerdir. Video konferans kayıtları web ortamında tutulacak olup, katılımcılar bu kayıtlara istedikleri an erişebileceklerdir. Her ünitenin bitiminde değerlendirme soruları, kısa sınavlar ve tarama testleri yer alacaktır. Ayrıca tek başınıza takip edebileceğiniz eski kurs dönemlerimizin ders materyalleri de kullanımınıza açık olacaktır.

 

Örnek Sanal Sınıf Dersi
 


Kurs programı takvimi
 

Kurs programına son başvuru tarihi, 1. Kurdan katılacaklar için 5 Haziran 2014’tür. İkinci kurdan katılacaklar dilerlerse 18 Temmuz 2014’e kadar başvuruda bulunabilirler.

 

1.Kur (Temel Beceriler)

Başlangıç tarihi: 09.Haziran.2014

Bitiş tarihi: 18.Temmuz.2014

Ara

21-27.Temmuz.2014

2.Kur (Sınav Pratiği)

Başlangıç tarihi: 28.Temmuz.2014 

Bitiş tarihi: 05.Eylül.2014

  

Kurs programı ücreti

Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası, Tandoğan Şubesi
IBAN: TR58 0001 0025 3207 0641 1350 17
Hesap No: 7064113-5017

Yatırılacak Tutar

220 TL.

Ankara Üniversitesi Mensupları ve Öğrencileri

170 TL.

 

Başvurular:

 

Her bir paketin kontenjanı 40 ile sınırlandırılmıştır. Talep olması halinde ilave gruplar oluşturulabilecektir. Temel Beceriler ve Sınav Pratiği paketinde, her bir paket için katılım ücreti 220 TL’dir. Ankara Üniversitesi mensupları ve öğrencileri için bu ücret 170 TL olacaktır.


Katılmak isteyenlerin http://uzem.ankara.edu.tr/e_YDS/ adresindeki başvuru formunu doldurmaları; tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları; dekontta katıldığı program paketinin/paketlerinin adlarını (Temel Beceriler ve/veya Sınav Pratiği) mutlaka belirtmeleri ve dekontu (A.Ü. mensubu kategorisinde olanların ilgili kimlik fotokopisi ile birlikte) faksla (312 - 600 01 33) veya e-postayla (uzemsertifika@ankara.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.


Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sertifika Programları sayfasında (http://uzemsertifika.ankara.edu.tr/) “YDS İngilizce Hazırlık e_Öğrenim Kurs Programı’na giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.


Ayrıntılı bilgi için:

Mine Kaya: (312) 6000137


Not:

Ödemelere ilişkin fatura talep eden katılımcılarımızın, başvuru esnasında veya en geç ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde fatura bilgilerini (Kişi adına ise TC Kimlik No - Şirket adına ise şirket adı/unvanı ile adres, vergi dairesi ve vergi numarası) Merkezimize bildirmesi gerekmektedir.

Şirket adına düzenlenecek faturalar için, ödemenin şirket adına yapılması ve açıklama kısmına şirket adı ile katılımcı isim ve program bilgileri belirtilmesi gerekmektedir.