İNSAN İLİŞKİLERİ UZAKTAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞLIYOR...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR İLK:
İNSAN İLİŞKİLERİ UZAKTAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Ankara Üniversitesi’nin ilk uzaktan tezsiz yüksek lisans programı olan “İnsan İlişkileri” için başvurular başlıyor. Program kapsamında derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı İnsan İlişkileri Yüksek Lisans Programı” diploması verilecek. Programda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra Siyasal Bilgiler ve  Hukuk  Fakültesi öğretim üyeleri de görev alacak. 

Ankara Üniversitesi’ndeki ilk “İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı”, toplumda insan ilişkileri, öğrenme süreçleri, kişiler arası iletişim biçimlerine ek olarak bu süreçlerin gerçekleştiği toplumsal yapının ne olduğu ve nasıl araştırılacağı konularında bilgi ve beceri kazanılmasını sağlamayı hedefliyor. Program, bunun yanında kişilerde çoğulcu ve demokratik toplum içinde var olabilmek için gerekli olarak kabul edilen becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Toplumun diğer üyelerinin çıkarlarının gözetilmesi program tasarımcıları tarafından önemseniyor.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı altında açılmış olan “İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlandı.  Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilecek. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilecekler. İsteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilecek.

2010-2011 Eğitim Öğretim  Bahar Yarıyılı’nda açılacak olan Program’a  50 öğrenci alınacak.  Disiplinlerarası olarak hazırlanan programda sosyal bilimler alanında lisans eğitimi görmüş adaylar, Ankara Üniversitesi Lisansüstü  Yönetmeliği uyarınca 10 ders ve bir Dönem Projesi  hazırlayarak mezun olacaklar. Fen, sağlık ve mühendislik alanları mezunları ise,  dört dersten oluşan ve bir yarıyıl süren Hazırlık Programı göreceklerdir. Programda yabancı dil koşulu aranmamaktadır. 

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirildi. Gerekli tüm bilgiler http://sosbilens.ankara.edu.tr adresindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında ilan edilecek. Uzaktan eğitimle ilgili bilgiler için http://uzem.ankara.edu.tr adresine bakılabilir.