Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı

Programın temel hedefi, sosyal hizmetin ana ilke, kuram, yaklaşım ve yöntemleri yanında insan refahını belirleyen süreçleri tanımlamaktır.

Bu program kapsamında yer alacak ders konularını genel başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:


a) Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve gruplarıyla çalışma,
b) Aile ve toplumla çalışma,
c) Toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen sosyal, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama,
d) Bilimsel bilginin kullanılması yoluyla birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimleri sağlamak için ilgili uygulama ve müdahale yöntemlerine dönük bilgiler.

 

Bu genel konu başlıkları dışında Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik bir toplum içinde var olabilmek için gerekli kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamayı da hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile amaçlanan, toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.


Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.


Programa kayıtlı olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.

 

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.