Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için bulundukları yerden ayrılmadan online katılacağı sistem ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır. 

 

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, yönetim alan bilgisini içeren derslerden (işletme, muhasebe, ekonomi, hukuk), sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisini içeren derslerden (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb. ) ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir dönem projesinden oluşmaktadır.


Program, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır.

 

Programa kayıt olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlar ise Üniversitenin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans” diploması verilir.


Programa başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:


a) En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Yurt dışındaki üniversitelerden lisans diplomasını alan T.C. vatandaşı öğrencilerin, diplomalarının denkliğini YÖK'e onaylatmaları gerekmektedir
b) ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmak gerekir.
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

 

Daha detaylı bilgi için Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini inceleyiniz.

 

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.