Sizlere daha esnek daha kullanışlı ortamlarda öğrenme deneyimi sunmak için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sizlere daha esnek daha kullanışlı ortamlarda öğrenme deneyimi sunmak için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
previous arrow
next arrow
Slider

 

Duyurular

 

Sisteme Giriş

Örgün Eğitim

Örgün Derslere Hazırlık ve Ortak Dersler (TDI, YDI, BIT)

Uzaktan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar

ADAY, ADUZEP, BAS, BİPRO, HBYS, TDS, TOİ, İLİTAM, İnsan İlişkileri, Gazetecilik, Sosyal Hizmet, Enformatik

Uzaktan Sertifika Programları

E-eğitmen, Deney Hayvanları Kullanımı ve diğ.

 

 

 
Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, farklı beklentileri karşılamak amacıyla tüm yetişkinlere hayatları boyunca e-öğrenme olanağı sunmaktadır. e-Öğrenme modelinin çeşitli üstünlükleri yanında tercih edilirken göz önüne alınması gereken özellikleri bulunmaktadır. e-Öğrenme yönteminin özellikleri içinde şu nitelikleri önem taşımaktadır:

Toplumsal yararı açısından

• Örgün eğitime katılamayan dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunar.
• Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek masraflara yol açmadığı için çoğunlukla ekonomiktir.
• Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.
• Bir işte çalışmak zorunda olanların eğitim faaliyetlerine devam etmesini sağlar. 
• Evlilik, çocuk sahibi olma veya başka nedenlerle eğitimine ara veren kişilere, kaldığı yerden devam etme şansı tanır.

Öğrenme modeli açısından

• Öğretim sürecinde yeni bir yaklaşımdır.
• Bireyin kendi hızında öğrenme olanağı sunar ancak öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu almasını gerektirir.
• Günümüzde giderek önem kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirir; güncel teknolojilerle öğrenme fırsatı sunar.
• Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir.
• Sosyal öğrenme ve işbirliğine dayalı etkinlikleri destekler.
• Öğretim elemanlarıyla etkileşimli bir öğrenme süreci yaşatır; Yüz yüze ortamlarda söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri etkileşim seçenekleri sunar.


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

e-Öğrenme sürecinde öğrenci başarısı yoğun olarak yüz yüze yapılan ara sınav ve final değerlendirme sonuçlarına dayanmaktadır. Ancak öğretim elemanı isterse, ağırlıklarını sınırlandırarak ve öğrencilerle paylaşarak, tartışma (forum), sohbet, ödev, rapor, mini sınav ve staj gibi farklı etkinlikleri değerlendirme amacıyla kullanabilir.


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

e-Öğrenme sürecinde tüm öğretim süreçleri ve materyalleri bir öğretim yönetim sistemi dahilinde bulunur. ANKUZEM, Öğretim Yönetim Sistemi olarak “Moodle” adı verilen açık kaynak kodlu yazılımı kullanmaktadır. 

Bu sistemi hem öğretim elemanları hem de öğrenciler bilgi paylaşımı ve iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadırlar. Sistem, derslere ait tüm öğretim materyalleri, duyurular, ders izlenceleri, ödevler, ödevlerden alınan notlar ve genel başarıya ilişkin raporlar gibi pek çok işlevi içinde barındırmaktadır. Bu sistem dahilinde ticari bir yazılım olan "Adobe Connect" sanal sınıf uygulamaları ile dersler işlenmektedir. Öğrencilerin bu dersleri takip etmesi beklenmekle birlikte, katılamayanlar için derslerin video kayıtları sisteme konulmaktadır. Ayrıca öğretim içerikleri, e-kitap, ders sunusu, fasikül, ders videosu, sanal sınıf kayıtları, çokluortam uygulamaları gibi farklı biçimlerde sunulmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra öğrencilerden ders içeriklerinde gerekli olduğu sürece sohbet odaları, forum ortamları, blog ve wiki gibi uygulamalar aracılığı ile öğretim elemanları, diğer öğrenciler ve içerik ile etkileşim içinde olması beklenmektedir. Bu uygulamaları kullanmak için bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterlidir.

 

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

e-Öğrenme sürecinde gerçekten öğrenmek isteyenler için çok zengin kaynak çeşitleri sunulmaktadır.

Öğretim Elemanı Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları

 • e-Kitap/Fasikül/Yazılı Materyal: Mevcut ders notlarının elektronik biçimde sunulmuş şeklidir. 
 • Sanal Sınıf: Öğrencilerin dersi elektronik ortamda dinlemelerine olanak sağlayan, eğitmen tarafından yönetilen görüntülü ve sesli anlatım sürecine verilen addır.
 • Ders videoları: Eğitmenlerin öğretim materyallerini kullanarak derslerini anlatırken çekilmiş video kayıtlarıdır.
 • Çokluortam Uygulamaları: Ders notlarının hem seslendirilmiş hem de animasyonlarla zenginleştirilmiş biçimde sunulmuş biçimidir.
 • Yüz yüze dersler: Eğitmen ve öğrencilerin eş-zamanlı olarak aynı mekanda geleneksel olarak katıldığı derslerdir. Her dönem bir defa gerçekleşir.
 • Sohbet:  Aynı anda ve yazılı metine dayalı olarak gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tartışma sürecidir.
 • Forum:  Farklı zamanlarda ve yazılı metine dayalı olarak gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tartışma sürecidir. Her ders için oluşturulan özel forumlarda genel bilgiler aktarılır ve tartışmaya dayalı olarak öğrenmek amacıyla oluşturulur. Bunun dışında, genel amaçlı kullanılmak üzere “Öğrenci İşleri Forumu” ve “Teknik Destek Forumu” olmak üzere iki ayrı forum öğrencilere idari ve teknik konularda destek olmak amacıyla kurulmuştur.
 • Blog: Kişilerin bireysel olarak görsel-işitsel paylaşımlarda bulunmalarına ve diğer kişilerin bu paylaşımlara yorum yapmalarına olanak sağlayan, günlük olarak da bilinen, haber ve bilgi paylaşım ortamıdır
 • Wiki: Herkesin katkıda bulunarak işbirliğine dayalı olarak belli bir konuda içerik oluşturabildiği bir ortamdır.
  Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları
  Ankara Üniversitesi’nin elektronik ortamda sunduğu çok zengin bilgi kaynakları vardır. Bu kaynaklara dünya üzerindeki farklı veritabanları aracılığı ile elektronik ortamda erişilebilmekte, böylece kitap, dergi ve makale gibi farklı biçimlerde her uzmanlık alanı için çok zengin bir bilgi ağına ulaşılabilmektedir.

Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları

Ankara Üniversitesi’nin elektronik ortamda sunduğu çok zengin bilgi kaynakları vardır. Bu kaynaklara dünya üzerindeki farklı veritabanları aracılığı ile elektronik ortamda erişilebilmekte, böylece kitap, dergi ve makale gibi farklı biçimlerde her uzmanlık alanı için çok zengin bir bilgi ağına ulaşılabilmektedir

Ankara Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı web sayfasına bakınız.


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

e-Öğrenme, kişinin tamamen öğrenme sorumluluğunu kendisinin aldığı bir süreçtir. Bu süreçte kişisel disiplini yüksek, bağımsız çalışabilen ve yaptığı çalışma planına uyabilen kişilerin daha başarılı oldukları gözlenmiştir. 

 

ANKUZEM Hizmetleri

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) 2002 yılında kurulmuştur. Geçtiğimiz 15 yıl içinde yürüttüğü programların sayısını arttırmış ve şu anda 7 ön lisans, 1 lisans tamamlama, 4 tezsiz yüksek lisans, 8 sertifika ve 1 kurs programı yürütmektedir.

Programlarımızda ders veren öğretim elemanı sayımız 100’den fazla olup, öğrenci sayımız yaklaşık 15.000’e ulaşmış durumdadır. Uzaktan eğitim sınavlarımız yurt içinde 8 farklı şehirde, yurtdışında ise Almanya Köln’de (Yıllık İLİTAM için) yapılmaktadır. 15 fakülte, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 13 enstitüsü ile büyük ve köklü bir üniversite olan Ankara Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ve olanaklarıyla siz öğrencilerimizin her zaman yanınızdayız. ANKUZEM, e-öğrenme derslerinin içeriklerini farklı öğrenme stillerine sahip olanların gereksinimlerini karşılayacak biçimde oluşturmaya ve her dönem zenginleştirilmiş çoklu-ortam içeriklerini arttırmaya devam etmektedir. 

 

Öğrenci Sayıları

Önlisans48%
Lisans Tamamlama34%
Tezsiz18%

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.