Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
İLİTAM
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Kayıt yenileme
İletişim

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM), Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilmiş özgün bir lisans tamamlama programıdır. İlahiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermeyi amaçlar.

İLİTAM’ın sosyal hedefi, Ankara Üniversitesi’nin bu alandaki bilimsel ve akademik birikimini, eğitim teknolojisinin ve eğitim bilimlerinin sunduğu olanaklarla da bütünleştirerek geniş kitlelere yaymak ve böylece Türkiye’de yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

İLİTAM, öğrencilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine, sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara da atanabilmelerine, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebilmelerine ve lisansüstü eğitim yapabilmelerine fırsat sağlar.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. 

İLİTAM programında, her yarıyıl bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu (final) olmak üzere toplam 4 sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır. (2011 yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler yıllık İLİTAM programına tabidirler. Yıllık program yarı yıllık programdan farklılıklar taşımaktadır.) Sınavlar 9 merkezde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Samsun illerinde ve Almanya-Köln' de (bütünleme sınavı sadece Ankara ve Köln' de) yüz yüze oturumlar halinde yapılır.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir.

Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması almaya hak kazanırlar ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.

Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, ders  videoları ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler elektronik posta ve elektronik forum aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli periyotlar içinde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.

Kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitapları linkte gösterilmektedir. 

Üniversitemiz İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Öğretim Programı (İLİTAM), 4 Yarıyıl (2 Yıl) olup, öğrencilerimiz  mezuniyet için 120 AKTS 'yi tamamlamaları gerekmektedir. İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından verilir. Gereklilik durumunda az sayıda ders başka üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından da verilebilir.

Akademik danışmanlık, İlahiyat Fakültesi’nin öğretim elemanları; idari konularda danışmanlık, fakülte öğrenci işleri birimi; öğrenme sisteminin kullanımı ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetleri ise Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzmanları ve öğretim elemanlarınca verilir.   Çevrimiçi danışmanlık hizmeti, programa ait çevrimiçi öğrenme sisteminin forum ve elektronik sohbet odalarında ve gerekli hallerde telefon yolu ile yapılmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.
Öğretim yılı boyunca hafta sonları olmak üzere, toplam 4 hafta süreli yüz yüze etkileşim dersleri verilmektedir.  Yüz yüze etkileşim derslerine katılmak zorunlu olmamakla birlikte katılımın yarar sağlayacağı açıktır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, ara ve yıl sonu sınavlarından aldıkları puanlar birlikte kullanılır. Öğrencilerin her bir ders ile ilgili geçme puanı, ara sınav puanının %30'u ve yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde %70'i alınarak hesaplanır. (Yıllık İLİTAM programında okuyan öğrenciler her yıl bir ara sınav ve bir yıl sonu (final) sınavına katılmak zorundadırlar. Yıl sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.) Öğretim elemanlarının önerileri doğrultusunda derslerdeki başarı notunun en çok %20’si öğrencilere hazırlattırılacak çevrimiçi ödev ya da projelerden verilebilir. Sınavlar duruma göre mutlak ya da bağıl değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu ŞUBE DERS ADI Öğretim Elemanı e-Posta
V UEP301 A KUR’AN-I KERİM I PROF. DR. HALİS ALBAYRAK albayrak[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP301 B KUR’AN-I KERİM I ÖĞR. GÖR. MURAT OLTULU murat-oltulu[at]hotmail.com
V UEP301  C KUR’AN-I KERİM I ÖĞR. GÖR. DR. SEMA ÇELEM celems[at]ankara.edu.tr
V UEP301  D KUR’AN-I KERİM I PROF. DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU ihsancapcioglu[at]yahoo.com
V UEP303  A ARAPÇA I PROF. DR. S. ZAFER KIZIKLI zaferkizikli[at]yahoo.com
V UEP303  B ARAPÇA I PROF. DR. SONER GÜZDÜZÖZ gunduzoz[at]hotmail.com
V UEP303  C ARAPÇA I DOÇ. DR. ÖMER ACAR acaromer3[at]hotmail.com
V UEP303  D ARAPÇA I DOÇ. DR. YAŞAR DAŞKIRAN ydaskiran[at]hotmail.com
V UEP303  E ARAPÇA I DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM FİDAN ibrahimfidani[at]hotmail.com
V UEP305 A FIKIH USULÜ ÖĞR. GÖR. HATİCE ALSAÇ alsach[at]ankara.edu.tr
V UEP307  A SİSTEMATİK KELAM PROF. DR. MUAMMER ESEN muammer.esen[at]hotmail.com
V UEP307  B SİSTEMATİK KELAM DOÇ. DR. İBRAHİM ASLAN iaslan[at]ankara.edu.tr
V UEP309  A MANTIK PROF. DR. İSMAİL KÖZ koz[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP309  B MANTIK PROF. DR. İSMAİL KÖZ koz[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP309  C MANTIK DOÇ. DR. NECMETTİN PEHLİVAN npehlivan[at]ankara.edu.tr
V UEP309  D MANTIK DOÇ. DR. NECMETTİN PEHLİVAN npehlivan[at]ankara.edu.tr
V UEP311   A  OSMANLI TÜRKÇESİ PROF. DR. MEHMET AKKUŞ akkus[at]ankara.edu.tr
V UEP311   B  OSMANLI TÜRKÇESİ PROF. DR. ZÜLFİKAR GÜNGÖR zgungor[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP311   C  OSMANLI TÜRKÇESİ DOÇ. DR. ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU islamoglua[at]gmail.com
V UEP313 A İSLAM SANAT  VE ESTETİĞİ PROF. DR. ABDULKADİR DÜNDAR abdulkadirdundar[at]yahoo.com
V UEP313 B İSLAM SANAT  VE ESTETİĞİ PROF. DR. ABDULKADİR DÜNDAR abdulkadirdundar[at]yahoo.com
V UEP 315  A YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ PROF. DR. HASAN ONAT onat[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP 315  B YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ PROF. DR. OSMAN AYDINLI osmanaydinli[at]gmail.com
V UEP 315  C YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ PROF. DR. SÖNMEZ KUTLU skutlu[at]divinity.ankara.edu.tr
V UEP 315  D YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ  DOÇ. DR. MEHMET KALAYCI mehkala[at]hotmail.com
V UEP 315  E YAŞAYAN İSLAM MEZHEPLERİ  DOÇ. DR. MUZAFFER TAN tanmuzaffer[at]yahoo.com
VII UEP401  A KUR’AN-I KERİM III PROF. DR. M. AKİF KOÇ koc[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP401  B KUR’AN-I KERİM III ÖĞR. GÖR. AYŞE KARAKAYA ayseumbilal[at]hotmail.com
VII UEP401  C KUR’AN-I KERİM III ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET AKIN akinmehmet55[at]hotmail.com
VII UEP403  A TEFSİR METİNLERİ I PROF. DR. A. NEDİM SERİNSU serinsu[at]ankara.edu.tr
VII UEP403  B TEFSİR METİNLERİ I PROF. DR. MESUT OKUMUŞ drmokumus[at]yahoo.com
VII UEP403  C TEFSİR METİNLERİ I PROF. DR. İSMAİL ÇALIŞKAN iscaliskan[at]ankara.edu.tr
VII UEP403  D TEFSİR METİNLERİ I PROF. DR. İDRİS ŞENGÜL isengul81[at]hotmail.com
VII UEP405  A İSLAM HUKUKU II PROF. DR. ŞAMİL DAĞCI samildagci[at]hotmail.com
VII UEP405  B İSLAM HUKUKU II DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZHAN TAN oguzhantanank[at]gmail.com
VII UEP407 A İSLAM FELSEFESİ PROF. . DR. İBRAHİM MARAŞ ibrahimmaras[at]gmail.com
VII UEP407 B İSLAM FELSEFESİ PROF. DR. İBRAHİM MARAŞ ibrahimmaras[at]gmail.com
VII UEP407 C İSLAM FELSEFESİ PROF. DR. MÜFİT  SELİM SARUHAN saruhan[at]ankara.edu.tr
VII UEP407 D İSLAM FELSEFESİ PROF. DR. MÜFİT  SELİM SARUHAN saruhan[at]ankara.edu.tr
VII UEP409 A HADİS METİNLERİ I  PROF. DR. KAMİL ÇAKIN kmlckn[at]hotmail.com
VII UEP409 B HADİS METİNLERİ I  PROF. DR. ENBİYA YILDIRIM enbiyayildirim[at]hotmail.com
VII UEP409 C HADİS METİNLERİ I  PROF. DR. M. EMİN ÖZAFŞAR ozafsar[at]gmail.com
VII UEP409 D HADİS METİNLERİ I  DR. ÖĞR. ÜYESİ SUAT KOCA kocasuat[at]gmail.com
VII UEP409 E HADİS METİNLERİ I  DR. ÖĞR. ÜYESİ M. EMİN EREN emin.eren[at]gmail.com
VII UEP411 A İSLAM TARİHİ II  PROF. DR. EYÜP BAŞ bas[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP411 B İSLAM TARİHİ II  PROF. DR. NAHİDE BOZKURT bozkurt[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP411 C İSLAM TARİHİ II  PROF. DR. HASAN KURT hkurt[at]ankara.edu.tr
VII UEP411 D İSLAM TARİHİ II  PROF. DR. SEYFETTİN ERŞAHİN seyfettinersahin[at]gmail.com
VII UEP411 E İSLAM TARİHİ II  PROF. DR. MEHMET ÖZDEMİR mozdemir[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP411 F İSLAM TARİHİ II  DOÇ. DR. HALİDE ASLAN halideaslan[at]gmail.com
VII UEP411  G İSLAM TARİHİ II  DR. ÖĞR. ÜYESİ NURULLAH YAZAR nurullah_yazar[at]hotmail.com
VII UEP413 A HALK  İNANIŞLARI PROF. DR. A. HİKMET EROĞLU eroglu[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP413 B HALK  İNANIŞLARI PROF. DR. MEHMET KATAR katar[at]ankara.edu.tr
VII UEP413 C HALK  İNANIŞLARI PROF. DR. ALİ İSRA GÜNGÖR gungor[at]ankara.edu.tr
VII UEP413 D HALK  İNANIŞLARI PROF. DR. DURMUŞ ARIK  arik[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP413 E HALK  İNANIŞLARI PROF. DR. BAKİ ADAM adam[at]divinity.ankara.edu.tr
VII UEP415  A DEĞERLER VE PSİKOLOJİSİ PROF. DR. ÖZNUR ÖZDOĞAN mutluluguseciyorum[at]yahoo.com
VII UEP415  B DEĞERLER VE PSİKOLOJİSİ PROF. DR. ÖZNUR ÖZDOĞAN mutluluguseciyorum[at]yahoo.com

Programa, Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat ön lisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı Başvuru Kılavuzunu öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sayfasında bulabilirler.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için  öğrenim ücreti (513,50TL) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (350TL) öderler.

İLİTAM programında yarıyıllık sistemde okuyan öğrencilerin (2011 ve daha sonraki  yıllarda kayıt yaptıran) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde kayıt yapmaları gerekmektedir. İLİTAM yıllık sistemde ise 1.sınıfı tekrar eden, 2.sınıf ve 2.sınıfı tekrar eden öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücreti ödeyerek kayıt işlemi yapmış olurlar. Yıllık İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde olmadıkları için interaktif kayıt yenileme işlemi yapmazlar.

A.Ü İlâhiyat Fakültesi Bahriye Üçok Caddesi Beşevler / Ankara (06500)
(0312) 212 6800
(0312) 213 0003
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.divinity.ankara.edu.tr/
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.