Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
ADAY
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı’nın amacı, Afet Risk Yönetiminin faklı aşamalarında; afet öncesi dönemde önleme ve zarar azaltma, afet sırasında koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya, yönetmeye, afet sonrasında yeniden inşaa ve iyileştirme konularında mesleği ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Ön Lisans Programı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Program mezunları, her türlü ulusal ve uluslararası İtfaiye Teşkilatı’nda, Acil Yardım Komuta Merkezlerinde, Türk Kızılay’ında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda, Belediyelerde ve diğer ilgili kurum kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Programda 20 gün staj zorunluluğu vardır.

Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı dersler için, ara sınav yerine proje ödevi verilebilir.

Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum
ADAY + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

 

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı e-Posta
BAU101 Acil Durum ve Afet Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU103 Acil Durum ve Afet Planlaması Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU105 Arama ve Kurtarma Teknikleri Doç. Dr. Dicle Aras diclearasx[at]gmail.com
BAU107 Genel Matematik Öğr.Gör. Aytül Doğan aytuld[at]ankara.edu.tr
BAU109 Göç ve Göç Sorunları Prof. Dr. Timur Gültekin tgultekin[at]ankara.edu.tr
BAU111 Afet Sosyolojisi Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU113 İstatistik Öğr. Gör. Cumhur Akbulut akbulut[at]ankara.edu.tr
BAU102 Meteorolojik Afetler   Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU104 Jeolojik Afetler Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU106 Teknolojik Afetler  Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU108 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU110 İlk Yardım Doç. Dr. Dicle Aras diclearasx[at]gmail.com
BAU201 Harita Bilgisi Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU203 Afetlerde Lojistik ve Kaynak Yönetimi Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU205 Mesleki İngilizce Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU207 Afetler Tarihi Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU209 Yönetim ve Stratejik Planlama Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU211 Afet Mevzuatı Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU213 Olay Yeri Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU215 İnsan Kaynakları Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr
BAU217 Davranış Bilimleri ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr
BAU219 Türkiye’nin Afetselliği Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU221 Görgü Kuralları ve Protokol Öğr. Gör. Eda Selimoğlu eselimoglu[at]ankara.edu.tr
BAU223 Kalite Yönetimi Öğr. Gör. Eda Selimoğlu eselimoglu[at]ankara.edu.tr
BAU202 Türkiye’nin Afet Yönetim Sistemi Öğr. Gör. Murat Göroğlu mgoroglu[at]ankara.edu.tr
BAU204 Afetlerde Zarar Azaltma Stratejileri Dr. Öğr. Üyesi Nehir Varol nehir.varol[at]gmail.com
BAU206 İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr. Gör. Cumhur Akbulut akbulut[at]ankara.edu.tr
BAU208 Afet Bilgi Sistemi ve Tasarımı Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU210 Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU212 Senaryo Hazırlama Teknikleri ve İhtiyaç Tespitleri Öğr. Gör. Sadi Uymaz suymaz[at]ankara.edu.tr
BAU214 Afetlerde İyileştirme Çalışmaları Öğr.Gör. Leyla Derin leyladerin5[at]gmail.com
BAU216 Afet Antropolojisi Prof. Dr. Timur Gültekin tgultekin[at]ankara.edu.tr
BAU218 Afetlerde Sigorta Sistemi Öğr. Gör. Sabri Serkan Kızılsu kizilsu[at]ankara.edu.tr
BAU220 Kariyer Gelişimi ve Planlaması Dr. Öğr. Üyesi Özgür Güldü guldu[at]ankara.edu.tr

 

Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı S/Z Teorik Saat Uygulama Saat U. Kredi AKTS
I BAU101 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT) Z 3 0 3 5
I BAU103 ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI ( EMERGENCY AND DISASTER PLANNING) Z 3 0 3 5
I BAU105 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ (SEARCH AND RESCUE TECHNIQUES ) Z 3 0 3 4
I BAU107 GENEL MATEMATİK (GENERAL MATHEMATICS) Z 2 0 2 4
I BAU109 GÖÇ VE GÖÇ SORUNLARI (MIGRATION AND MIGRATION PROBLEMS) Z 2 0 2 4
I BAU111 AFET SOSYOLOJİSİ  (SOCIOLOGY OF DISASTER) Z 2 0 2 2
I BAU113 İSTATİSTİK (STATISTICS) Z 2 0 2 2
I ATA105 ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ I (HISTORY OF TURKISH REVOLUTION) Z 2 0 2 1
I TDİ111 TÜRK DİLİ I (TURKISH LANGUAGE) Z 2 0 2 1
I YDİ111 TEMEL YABANCI DİL I (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA) (BASIC FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH, FRENCH, GERMAN)) Z 4 0 4 2
II BAU102 METEOROLOJİK AFETLER  (METEOROLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 5
II BAU104 JEOLOJİK AFETLER (GEOLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 4
II BAU106 TEKNOLOJİK AFETLER (TECHNOLOGICAL DISASTERS) Z 3 0 3 4
II BAU108 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  (RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES) Z 2 0 2 2
II BAU110 İLK YARDIM (FIRST AID) Z 2 0 2 3
II ATA106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (HISTORY OF TURKISH REVOLUTION) Z 2 0 2 1
II TDİ112 TÜRK DİLİ II (TURKISH LANGUAGE) Z 2 0 2 1
II YDİ112 TEMEL YABANCI DİL II (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA) (BASİC FOREİGN LANGUAGE (ENGLISH, FRENCH, GERMAN)) Z 4 0 4 2
II BİT102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) Z 2 0 2 2
II BAU112 STAJ (INTERNSHİP) Z 0 0 0 6
III BAU201 HARİTA BİLGİSİ (MAP INFORMATION) Z 3 0 3 4
III BAU203 AFETLERDE LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİMİ (LOGISTICS AND RESOURCE MANAGEMENT IN DISASTERS) Z 2 0 2 3
III BAU205 MESLEKİ İNGİLİZCE  (VOCATIONAL ENGLISH) Z 2 0 2 4
III BAU207 AFETLER TARİHİ  (HISTORY OF DISASTERS) Z 2 0 2 3
III BAU209 YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA ( MANAGEMENT AND STRATEGIC PLANNING) Z 2 0 2 4
III BAU211 AFET MEVZUATI (DISASTER LEGISLATION) Z 3 0 3 4
III BAU213 OLAY YERİ YÖNETİMİ ( EVENT MANAGEMENT) Z 2 0 2 4
III BAU215 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ( HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) S 2 0 2 2
III BAU217 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM ( BEHAVIORAL SCIENCES AND COMMUNICATION) S 2 0 2 2
III BAU219 TÜRKİYE’NİN AFETSELLİĞİ ( TURKEY'S DISASTER SITUATION) S 2 0 2 2
III BAU221 GÖRGÜ KURALLARI VE PROTOKOL  (ETIQUETTES AND PROTOCOL) S 2 0 2 2
III BAU223 KALİTE YÖNETİMİ (QUALITY MANAGEMENT) S 2 0 2 2
IV BAU202 TÜRKİYE’NİN AFET YÖNETİM SİSTEMİ (DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM OF TURKEY) Z 2 0 2 3
IV BAU204 AFETLERDE ZARAR AZALTMA STRATEJİLERİ ( DISASTER RISK REDUCTION STRATEGIES) Z 2 0 2 4
IV BAU206 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (OCCUPATIONAL HEALTH AND WORK SAFETY) Z 2 0 2 3
IV BAU208 AFET BİLGİ SİSTEMİ VE TASARIMI (DISASTER INFORMATION SYSTEM AND ITS DESIGN) Z 3 0 3 5
IV BAU210 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) Z 3 0 3 4
IV BAU212 SENARYO HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE İHTİYAÇ TESPİTLERİ (SCENARIO PREPARATION TECHNIQUES AND NEEDS ASSESSMENTS) Z 2 0 2 3
IV BAU214 AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI (DISASTER RECOVERY) Z 2 0 2 3
IV BAU216 AFET ANTROPOLOJİSİ (DISASTER ANTHROPOLOGY) Z 3 0 3 3
IV BAU218 AFETLERDE SİGORTA SİSTEMİ (INSURANCE SYSTEMS IN DISASTERS) S 2 0 2 2
IV BAU220 KARİYER GELİŞİMİ VE PLANLAMASI (CAREER DEVELOPMENT AND PLANNING) S 2 0 2 2

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

A.Ü Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı / Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 20/24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
TOİ
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

Turizm ve Otel İşletmeciliği Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır.

Turizm sektöründe nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları otellerin, ön büro, servis, mutfak, bar ve kat hizmetleri birimlerinde görev yapabilirler.

Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır.

Staj yapmak zorunlu değildir. Öğrenciler isterlerse kendi olanaklarıyla staj yapabilirler.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir.

Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 

Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek YüksekokuluTurizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

 

 

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Toi + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

 

Dönem Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı e-Posta
I BTU103 Turizm Ekonomisi Öğr.Gör. Eda SELİMOĞLU Eda.Selimoglu[at]ankara.edu.tr
I BTU105 Davranış Bilimleri ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
I BTU107 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi Öğr. Gör. Eda SELİMOĞLU Eda.Selimoglu[at]ankara.edu.tr
I BTU109 Önbüro İşlemleri Öğr.Gör. Fuat AKSOY fuatatasoy[at]hotmail.com
I BTU111 Otel İşletmeciliği Öğr.Gör. Zeynep Sıla ÖZŞEN zsparlak[at]ankara.edu.tr
I BTU115 İşletme Matematiği Öğr. Gör. Aytül DOĞAN aytuldoogan[at]gmail.com
I BTU117 Görgü Kuralları ve Protokol Öğr. Gör. İsmail KARAKUŞ karakus[at]ankara.edu.tr
I ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Öğr. Gör. Dr. Hasan DİNÇER dincer[at]ankara.edu.tr
I TDİ111 Türk Dili I Okt. Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ huseyin.ozcelebi[at]gmail.com
I YDİ111 Temel Yabancı Dil  Okt. Hasan SATILMIŞOĞLU bekhasan[at]yahoo.com
III BTU 201 Kongre ve Fuar Yönetimi Öğr.Gör. Zeynep Sıla ÖZŞEN zsparlak[at]ankara.edu.tr
III BTU203 Önbüro Yönetimi                                                                                              Öğr.Gör. Fuat AKSOY fuatatasoy[at]hotmail.com
III BTU205 Ziyafet ve İkram Hizmetleri                                                                                Öğr.Gör. Emir Hilmi ÜNER emirhilmiuner[at]hotmail.com
III BTU207 Turizm Mevzuatı                                                                                               Öğr.Gör. Behiye Nur ÜNAL behiyenur.unal[at]gmail.com
III BTU209 Gıda ve Personel Hijyeni                                                                                   Öğr. Gör. Emir Hilmi ÜNER emirhilmiuner[at]hotmail.com
III BTU211 Halkla İlişkiler                                                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
III BTU217 Anadolu Uygarlıkları                                                                                         Öğr. Gör. İsmail KARAKUŞ karakus[at]ankara.edu.tr
III BTU219 Özel İlgi Turizmi                                                                                               Dr. Öğr. Üyesi Filiz Ç. KARAFAKI filizcetinkaya[at]gmail.com
III BTU221 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü                                                       Öğr. Gör. Dr. A. Özlem ÇALIK azadeozlem[at]yahoo.com
III BTU 223 Barda Servis Öğr. Gör. Gül Seçil TAHMAZ tahmaz[at]ankara.edu.tr
III BTU 225 Menü Planlama Öğr.Gör. Behiye Nur ÜNAL behiyenur.unal[at]gmail.com
Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
I TDİ111 Türk Dili I Z 2 2 1
I ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 1
I YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Z 4 4 1
I BTU 103 Turizm Ekonomisi Z 2 2 4
I BTU105 Davranış Bilimleri ve İletişim Z 2 2 4
I BTU 107 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi Z 2 2 6
I BTU 109 Önbüro İşlemleri Z 2 2 4
I BTU 111 Otel İşletmeciliği Z 2 2 4
I BTU 115 İşletme Matematiği Z 2 2 4
I BTU 117 Görgü Kuralları ve Protokol Z 2 2 1
III BTU201 Kongre ve Fuar Yönetimi Z 2 3 2
III BTU203 Önbüro Yönetimi Z 3 5 2
III BTU205 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Z 2 4 6
III BTU207 Turizm Mevzuatı Z 2 3 6
III BTU209 Gıda ve Personel Hijyeni Z 2 2 4
III BTU211 Halkla İlişkiler Z 2 4 4
III BTU217 Anadolu Uygarlıkları Z 2 3 2
III BTU219 Özel İlgi Turizmi Z 2 3 4
III BTU221 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Z 2 2 3

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

A.Ü Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı / Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 20/24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
BİPRO
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

 

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Bilgisayarın kullanıldığı her alanda nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları sistem analisti, sistem tasarımcısı, web tasarımcısı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olabildiği gibi, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve uygulama ile ilgili araştırma ve geliştirme birimlerinde görev yapabilirler. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Staj, 1.sınıf bitiminde 30 iş günü olmak üzere zorunludur. Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerde ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 

Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Bipro + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler ise, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Uzaktan Önlisans Programı bilgisayar programı ile ilgili teorik dersler ve zorunlu staj uygulaması içermektedir.

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için toplam 105 kredilik zorunlu ders almak ve 1.sınıfın sonunda 30 işgünü staj yapmak zorundadırlar. (AKTS 112+STAJ 8=120 AKTS)

Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadırlar.

Dönem Dersler Ders Saati Öğretim Elemanı İletişim
I ATA105 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I 2 Öğr. Gör. Kürşat Günay kgunay[at]ankara.edu.tr
I EMY101 İletişim 2 Prof. Dr. Hüseyin Ünver unverh[at]ankara.edu.tr
I ESS101 Girişimcilik ve İnovasyon I 1 Öğr. Gör. Osman Babaoğlu osmanbabaoglu67[at]gmail.com
I EUB101 Matematik 3 Öğr. Gör. Dr. Dilek Söylemez Özden dsoylemez[at]ankara.edu.tr
I EUB103 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri I 3 Prof. Dr. Hüseyin Ünver unverh[at]ankara.edu.tr
I EUB105 Programlama Temelleri 4 Öğr. Gör. Erkan Hürnalı erkan.hurnali[at]ankara.edu.tr
I EUB107 Web Tasarımının Temelleri 4 Öğr. Gör. Muhammed Mutlu Yapıcı mutluyapici[at]ankara.edu.tr
I EUB109 İşletim Sistemleri ve Donanım 4 Öğr. Gör. Erhan Polat polat[at]ankara.edu.tr
I TDİ111 Türk Dili I 2 Öğr. Gör. Yaprak Uçar yaprakucar[at]windowslive.com
I YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) 4 Öğr. Gör. Hasan Satılmışoğlu bekhasan[at]yahoo.com
III EMY203 İşletme Yönetimi I 3 Öğr. Gör. Osman Babaoğlu osmanbabaoglu67[at]gmail.com
III EUB201 Programlama II 4 Öğr. Gör. Erkan Hürnalı erkan.hurnali[at]ankara.edu.tr
III EUB203 Sistem Analizi ve Tasarımı I 2 Öğr. Gör. Erhan Polat polat[at]ankara.edu.tr
III EUB205 Mesleki Yabancı Dil I 2 Öğr. Gör. Uğur Demir udemir[at]ankara.edu.tr
III EUB207 Grafik ve Animasyon 4 Öğr. Gör. Yunus Kökver ykokver[at]ankara.edu.tr
III EUB211 Web Programlama I 4 Öğr. Gör. Muhammed Mutlu Yapıcı mutluyapici[at]ankara.edu.tr
III EUB215 Mobil Programlama I 4 Dr. Öğr. Üyesi Erinç Karataş ekaratas[at]ankara.edu.tr
III EUB231 Mikrobilgisayar Sistemleri I 4 Öğr. Gör. Gökhan Manav gmanav[at]ankara.edu.tr
III EUB241 Veri Tabanı I 4 Öğr. Gör. Yunus Kökver ykokver[at]ankara.edu.tr
III EUB271 Meslek Etiği 2 Öğr. Gör. Nimet Özgül Köse nimetozgul[at]gmail.com
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
TDİ111 Türk Dili I Z 2 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 1
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Z 4 4 1
EBT109 Açık Kaynak İşletim Sistemi Z 3 3 3
EBT111 Matematik Z 4 4 4
EBT113 Programlama Temelleri Z 3 3 3
EBT115 Web Tasarım Temelleri Z 3 3 4
EBT117 Grafik ve Animasyon-I Z 2 2 3
EBU125 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Z 2 2 2
EBU129 Bilgisayar Elektroniği Z 2 2 3
EMY311 İletişim Z 4 4 6
ENF103 Bilgisayara Giriş Z 2 2 1
EBT211 Internet Programcılığı I Z 2 2 2
EBT213 Veri Tabanı I Z 2 2 2
EBT215 Sunucu İşletim Sistemleri Z 4 4 6
EBT251 Görsel Programlama II Z 4 4 6
EBT253 Nesne Tabanlı Programlama-I Z 4 4 4
EBT257 Mikrobilgisayarlar  Sistemleri ve Assembler Z 4 4 4
EMY313 Meslek Etiği Z 2 2 2
EMY317        İşletme Yönetimi – I Z 3 3 4

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve Ön Lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı Ön Lisans başarı puanlarının (AOBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Önlisans diploması alan öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları:

 1. Bilgi Teknolojileri
 2. Bilgisayar Bilimleri
 3. Bilgisayar Mühendisliği
 4. Bilgisayar Öğretmenliği
 5. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 7. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 8. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 9. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 10. Bilgisayar-Enformatik
 11. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 13. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 14. Enformasyon Teknolojileri
 15. Fizik
 16. İstatistik
 17. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 18. Kontrol Mühendisliği
 19. Matematik-Bilgisayar
 20. Meteoroloji Mühendisliği
 21. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 22. Uzay Mühendisliği
 23. Yazılım Mühendisliği
A.Ü Elmadağ Meslek Yüksekokulu Tatlıca Mah. Petir Sok. No:20 Elmadağ / Ankara (06780)
(0312) 863 55 78
(0312) 863 06 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://emyo.ankara.edu.tr/
 
 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
TDS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Ön Lisans Programı, ilk kez 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında öğretim hayatına başlayan; Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile eğitim öğretim faaliyetini sürdüren bir uzaktan öğretim Ön Lisans programıdır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ve tıbbi sekreterlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli sağlık elemanlarını yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürolarda, arşivlerde dokümanların kaydedilmesi, sağlık kayıtlarının düzenli olarak saklanması ve hizmete sunulmasıyla ilgili işleri yaparlar ve “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar kamu ve özel hastanelerde, sağlık hizmeti üreten her türlü kurum ve kuruluşta ayrıca tıp kütüphaneleri ve yayınevlerinde görev yapabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıldır. Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Dolayısıyla dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir. Programda ölçme değerlendirme amacı ile her bir ders döneminde bir ara, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ayrıca her dönem sonunda bütünleme ve mezun durumda ancak başarısız en fazla üç dersi olan öğrenciler için üç ders sınavları bulunmaktadır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 

Bütünleme ve üç ders sınavları sadece Ankara Üniversitesi Keçiören Kampüsü’nde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yüz yüze oturumlar halinde yapılmaktadır.

Program öğrencileri, öğrencilik dönemleri süresince Ankara Üniversitesi öğrencilerinin; mezun olduklarında ise, üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Daha detaylı bilgi için shmyo.ankara.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Tds + + + + +

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler. 

Öğrenciler, dersleri, ders kitapları ya da öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, üç ayrı bölüm halindedir. Öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri forum, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu.

Yüz yüze dersler ise, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Her dört dönem için dönem sonunda her dersin bir haftalık ders saati kadar yüz yüze eğitim planlanmaktadır. Yüz yüze eğitimler program koordinatörlüğü tarafından hafta sonları gerçekleştirmek üzere planlanır ve öğrencilere duyurulur. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da Ankara Üniversitesi Keçiören Kampüsü’nde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretim elemanı tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Önlisans Programında 4 yarıyılda 120 AKTS kredilik zorunlu ve teorik ders bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için bu derslere ek olarak her iki yılın yaz döneminde 30 iş günü yaz stajı yapması gerekmektedir.

Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları ve Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve diğer birimlerinden öğretim elemanlarının katkısı ile verilmektedir.

Dönem Ders Kodu Ders Adı Öğretim Elemanı e-Posta
TDS I. Yarıyıl TSU109 Anatomi Prof.Dr. İbrahim TEKDEMİR itekdemir[at]yahoo.com
TDS I. Yarıyıl TDSATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (TDS) Yrd.Doç.Dr. Necdet AYSAL aysal[at]ankara.edu.tr
TDS I. Yarıyıl TDSBİT101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğr.Gör. Mustafa NUMANOĞLU surbahanli[at]ankara.edu.tr
TDS I. Yarıyıl TDSYDİ111 Temel Yabancı Dil  (TDS) Okut. Hasan Bektaş SATILMIŞOĞLU bekhasan[at]yahoo.com
TDS I. Yarıyıl TSU111 Tıbbi Dokümantasyon I Öğr.Gör. Aysel KÖKSAL akoksal[at]mynet.com
TDS I. Yarıyıl TSU107 Tıbbi Sekreterlik Bilgisi Öğr.Gör. Aysel KÖKSAL akoksal[at]mynet.com
TDS I. Yarıyıl TSU103 Tıbbi Terminoloji I Yrd.Doç.Dr. Perihan ŞENEL TEKİN perihansenel[at]yahoo.com
TDS I. Yarıyıl TDSTDİ111 Türk Dili I (TDS) Okut. Ahsen ESATOĞLU esatoglu[at]ankara.edu.tr
TDS I. Yarıyıl TSU113 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzm. Sıtkı  Can KAYI kayi.can[at]gmail.com
TDS III. Yarıyıl TSU251 Araştırma Yöntemleri Öğr.Gör. Gökhan AYTEKİN gaytekin[at]ankara.edu.tr
TDS III. Yarıyıl TSU211 Güzel Konuşma Okut. Kamil SÖNMEZ turkdili2014[at]gmail.com
TDS III. Yarıyıl TSU203 Hastalıklar Bilgisi II Uzm.Dr. Filiz AK drfilizak[at]yahoo.com
TDS III. Yarıyıl TSU205 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Yrd.Doç.Dr. Perihan ŞENEL TEKİN perihansenel[at]yahoo.com
TDS III. Yarıyıl TSU201 Sağlık Kodlama Sistemleri I Öğr.Gör. Aysel KÖKSAL akoksal[at]mynet.com
TDS III. Yarıyıl TSU209 Sağlık Kurumları Yönetimi Prof.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU afsunezel[at]yahoo.com
TDS III. Yarıyıl TSU207 Tıbbi Terminoloji III Yrd.Doç.Dr. Perihan ŞENEL TEKİN perihansenel[at]yahoo.com
TDS III. Yarıyıl TSU253 İleri On Parmak Yazım Teknikleri Öğr.Gör. Hülya GÜRSOY hgursoy[at]ankara.edu.tr
    Öğrenci işleri Memur Adem SUVERMEZOĞLU suvermezoglu[at]ankara.edu.tr
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
TSU101 Anatomi Z 2 2 6
TSU103 Tıbbi Terminoloji-I Z 3 3 6
TSU105 Tıbbi Dokümantasyon –I Z 3 3 7
TSU107 Tıbbi Sekreterlik Bilgisi Z 2 2 6
TDİ 111 Türk Dili I Z 2 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 1
YDİ111 Temel Yabancı Dil Z 4 4 1
BİT101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I S 2 2 2
TSU201 Sağlık Kodlama Sistemleri I Z 3 3 6
TSU203 Hastalıklar Bilgisi Z 3 3 5
TSU205 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Z 2 2 3
TSU207 Tıbbi Terminoloji III Z 3 3 4
TSU209 Sağlık Kurumları Yönetimi Z 2 2 5
TSU211 Güzel Konuşma Z 3 4 5
TSU225 Araştırma Yöntemleri S 2 2 2

 

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir. 

ÖSYM 2016 DGS kılavuzuna göre, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunları, dikey geçiş sınavı ile üniversitelerin İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), İktisat (Açıköğretim), Kamu Yönetimi (Açıköğretim), Maliye (Açıköğretim), Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim), İşletme (Açıköğretim), Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümlerinde öğrenimlerine devam edebilirler (Erişim).

A.Ü Sağlık Hizmetleri MYO, Fatih Cad. No:197/A, Keçiören-Gazino/Ankara
(0312) 357 32 42
(0312) 380 48 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://shmyo.ankara.edu.tr/
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
BAS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

 

Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki, teknik bilgilere de sahip, banka, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Staj yapma zorunluluğu yoktur. Öğrenciler isterlerse kendi olanaklarıyla staj yapabilirler.
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 
Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Bas + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak derslerişlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

 

Dönem Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi e-posta
I BASATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (BAS) Dr.Öğr. Üyesi Kadri UNAT alper.bakacak[at]ankara.edu.tr
I BASTDİ111 Türk Dili I  (BAS) Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ huseyin.ozcelebi[at]gmail.com
I BASYDİ111 Temel Yabancı Dil  (BAS) Öğr. Gör. Hasan Satılmışoğlu bekhasan[at]yahoo.com
I BSU101 Temel Bankacılık Bilgileri Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
I BSU103 Sigortacılığa Giriş Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
I BSU105 Ekonomi Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL turkmen_goksel[at]yahoo.com
I BSU107 Hukukun Temel Kavramları Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
I BSU109 Genel Matematik Öğr. Gör. Aytül DOĞAN aytul.dogan[at]ankara.edu.tr
I BSU111 Davranış Bilimleri ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
I BSU113 Genel İşletme Dr. Öğr. Üyesi M.Arcan TUZCU tuzcu[at]politics.ankara.edu.tr
II BASATA106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  (BAS) Dr Öğr. Üyesi Kadri UNAT unatkadri[at]gmail.com
II BASBİT102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğr. Gör. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
II BASTDİ112 Türk Dili II (BAS) Öğr. Gör. Yaprak UÇAR yaprakucar[at]windowslive.com
II BASYDİ112 Temel Yabancı Dil  (BAS) Öğr. Gör. Hasan DENİZ bekhasan[at]yahoo.com
II BSU102 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
II BSU104 Sigorta İşletmeciliği Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
II BSU106 Bilgisayar Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
II BSU108 Genel Muhasebe (BAS) Ögr. Gör. Emir Hilmi ÜNER emirhilmiuner[at]gmail.com
II BSU110 Ekonomi Politikaları Öğr. Gör. Hande Çabuk ERCAN hande_cabuk[at]hotmail.com
II BSU112 İşletme Matematiği Öğr. Gör. Aytül DOĞAN aytul.dogan[at]ankara.edu.tr
II BSU114 Halkla İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
III BSU201 Banka İşlemleri ve Uygulaması Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU203 İstatistik Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
III BSU205 Uluslararası Bankacılık Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU207 Finansal Hizmetlerin Pazarlaması Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU209 Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
III BSU211 Hayat Dışı Sigortalar Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
III BSU213 Para Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Oya S. ERDOĞDU Oya.S.Erdogdu.Birdane[at]ankara.edu.tr
III BSU215 Sosyal Güvenlik Bilgisi Doç. Dr. Gülbiye YAŞAR gulbiye[at]health.ankara.edu.tr
III BSU217 Banka Muhasebesi Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
III BSU219 Bürolarda Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
IV BSU202 Sermaye ve Para Piyasaları Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
IV BSU204 Sigorta Hukuku Bilgisi Prof. Dr. Hakan KARAN  karan[at]ankara.edu.tr
IV BSU206 Hasar ve Risk Yönetimi Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
IV BSU208 Mali Analiz Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
IV BSU210 Hayat ve Sağlık Sigortaları Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
IV BSU212 Finansman Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ gokgoz.fazıl[at]gmail.com
IV BSU214 Sigorta Muhasebesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ertugay ertugay[at]politics.ankara.edu.tr
IV BSU216 Dış Ticaret İşlemleri (Seçmeli Ders) Prof. Dr. Oya Safinaz ERDOĞDU Oya.S.Erdogdu.Birdane[at]ankara.edu.tr
IV BSU218 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Seçmeli Ders) Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com

 

Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
I ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 ... 2 2 1
I BSU101 Temel Bankacılık Bilgileri Z 2 ... 2 2 4
I BSU103 Sigortacılığa Giriş Z 2 ... 2 2 5
I BSU105 Ekonomi Z 2 ... 2 2 4
I BSU107 Hukukun Temel Kavramları Z 2 ... 2 2 4
I BSU109 Genel Matematik Z 2 2 2 4
I BSU111 Davranış Bilimleri ve İletişim Z 2 ... 2 2 4
I BSU113 Genel İşletme Z 2 ... 2 2 1
I TDİ111 Türk Dili I Z 2 ... 2 2 1
I YDİ111 Temel Yabancı Dil Z 4 4 4 2
II ATA106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Z 2 ... 2 2 1
II BİT102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  1 Z 2 ... 2 2 2
II BSU102 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı Z 2 2 2 5
II BSU104 Sigorta İşletmeciliği Z 2 2 2 5
II BSU108 Genel Muhasebe Z 4 4 4 5
II BSU110 Ekonomi Politikaları Z 2 2 2 3
II BSU112 İşletme Matematiği Z 2 2 2 3
II BSU114 Halkla İlişkiler Z 2 2 2 3
II TDİ112 Türk Dili II Z 2 ... 2 2 1
II YDİ112 Temel Yabancı Dil  Z 4 ... 4 4 2
III BSU201 Banka İşlemleri ve Uygulaması Z 2 2 2 4
III BSU2015 Sosyal Güvenlik Bilgisi (Seçmeli) S 2 2 2 3
III BSU2019 Bürolarda Bilgisayar Kullanımı (Seçmeli) S 2 2 2 3
III BSU203 İstatistik Z 2 2 2 3
III BSU205 Uluslararası Bankacılık Z 2 2 2 3
III BSU207 Finansal Hizmetlerin Pazarlaması Z 2 2 2 3
III BSU209 Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi Z 2 2 2 3
III BSU211 Hayat Dışı Sigortalar Z 4 4 4 4
III BSU213 Para Teorisi ve Politikası Z 2 2 2 3
III BSU217 Banka Muhasebesi Z 4 4 4 4
IV - Program Mesleki Seçmeli Ders* S 2 2 2 3
IV BSU202 Sermaye ve Para Piyasaları Z 2 2 2 4
IV BSU204 Sigorta Hukuku Bilgisi Z 2 2 2 3
IV BSU206 Hasar ve Risk Yönetimi Z 3 3 3 4
IV BSU208 Mali Analiz Z 2 2 2 3
IV BSU210 Hayat ve Sağlık Sigortaları Z 4 4 4 5
IV BSU212 Finansman Z 2 2 2 3
IV BSU214 Sigorta Muhasebesi Z 4 4 4 5
Mesleki Seçmeli BSU216 Dış Ticaret İşlemleri* S 2 2 2 3
Mesleki Seçmeli BSU218 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği* S 2 2 2 3

* Bu derslerden biri isteğe bağlı olarak seçilecektir.

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. 

A.Ü. Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı/Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 

 

Page 1 of 2

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.