Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Adalet Uzaktan Ön Lisans Programı

ADUZEP
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

Adalet Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen ön lisans düzeyinde bir uzaktan eğitim programıdır. 

Hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe personelin yüksek öğretim düzeyinde yetiştirilmesini amaçlar. Bu programın mezunları, kamu kesiminde çeşitli mahkemelerde ve hakem heyetlerinde zabıt katibi, yazı işleri müdürü, icra müdürü, ceza infaz kurumu müdürü, infaz koruma memuru-baş memuru olabildikleri gibi özel kesimde de sigorta şirketleri ve bankaların hukuk-takip departmanları, avukatlık ve hukuk büroları ile noterlikler gibi hukuk mesleği ile ilgili çeşitli birimlerde yardımcı eleman olarak görev yapabilirler.
 
Programın eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşan toplam 2 yıldır.
 
Staj zorunludur. Staj süresi 30 işgünü olup, zorunlu staj 1. yılın sonunda yapılmaktadır.
 
Programa katılanlar, ön lisans düzeyinde çeşitli hukuk derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik olarak Klavye Kullanımı, İleri Klavye Kullanımı, Mesleki Bilgisayar (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) gibi mesleki dersleri de almaktadırlar.
 
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak zorunludur.
 
Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bütünleme sınavı ile üç ders ek sınav hakkı imkânları bulunmaktadır.
 
Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir.
 
Bütünleme sınavı ve üç ders ek sınav hakkı imkânlarının mevcudiyeti nedeniyle programımızda kural olarak yaz okulu uygulaması yapılmamaktadır.
 
Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Aduzep + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu , çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Adalet Uzaktan Önlisans Programı, adalet hizmetleri ile ilgili teorik ve uygulamalı çeşitli dersler ile zorunlu staj uygulaması içermektedir. Öğrenciler programdan mezun olabilmek için toplam 96 kredilik zorunlu, 4 kredilik seçimlik olmak üzere toplam 100 kredilik ders alacaklardır. Öğrenciler 120 ECTS ile mezun olacaklardır. 2. Dönem 1. yarıyılda staj yapacaklardır. Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadırlar. Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulunda Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen hocalar ders vermektedirler.
Ders Kodu Yarıyıl Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Öğretim Görevlisi e-posta adresi
ADU121 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I Basic Information Technology-I Cemil Yurdagül This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU103 1 KLAVYE KULLANIMI -1  Keyboard Usage-1 Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU105 1 ADALET MESLEK ETİĞİ Vocational Ethics of Justice Hakan Furtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU107 1 HUKUK BAŞLANGICI Introduction to Law Hakan Furtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU109 1 YARGI ÖRGÜTÜ Organization of the Judiciary Pelin Atila Yörük This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU111 1 ANAYASA HUKUKU Contitutional Law Bülent Algan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU113 1 MEDENİ HUKUK Knowledge on Civil law Pelin Atila Yörük This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ATA105 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – I  Principles of Atatürk and History of Turkish-1 Temuçin Faik Ertan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDİ111 1 TÜRK DİLİ – I  Turkish Language-1 Ejder Kındıra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
YDİ111 1 YABANCI DİL – I Basic Foreign Language-1 Hasan Satılmışoğlu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU122 2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II   Cemil Yurdagül This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU104 2 KLAVYE KULLANIMI -II  Keyboard Usage-II Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU106 2 BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ   Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU110 2 BORÇLAR HUKUKU Law of Obligations Pelin Atila Yörük This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU112 2 MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ    Hikmet Bilgin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU116 2 TİCARET HUKUKU Convercial Law Pelin Atila Yörük This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU118 2 TEBLİGAT HUKUKU BİLGİSİ   Pelin Atila Yörük This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU120 2 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA   Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADA122 2 HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM   Meral Güneş Ergin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ATA106 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ    Temuçin Faik Ertan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDİ112 2 TÜRK DİLİ – II Turkish Language-II Ejder Kındıra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
YDİ112 2 YABANCI DİL – II foreign language-II Hasan Satılmışoğlu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU201 3 İLERİ KLAVYE KULLANIMI -I Advanced Keyboard Usage-I Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU203 3 MESLEKİ BİLGİSAYAR – I Vocational Computer-I    
ADU207 3 İCRA HUKUKU  Law of Enforcement Kasım Seyfi kasimseyfi.tr[at]hotmail.com
ADU211 3 CEZA HUKUKU BİLGİSİ Criminal Information Özgür Küçüktaşdemir okucuktasdemir[at]gmail.com
ADU237 3 İDARE HUKUKU BİLGİSİ    Serdar Yılmaz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU217 3 MALİ HUKUK BİLGİSİ Knowledge on fiscal law Hakan Furtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU241 3 STAJ Internship    
ADU223 3 İNSAN HAKLARI Human Rights Bülent Algan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU227 3 ADALET PSİKOLOJİSİ   Pelin Atila Yörük pelinatila[at]gmail.com
    PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR   Gönül Turgut gonul_turgut[at]hotmail.com
ADU202 4 İLERİ KLAVYE KULLANIMI –II   Hülya Gürsoy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU204 4 MESLEKİ BİLGİSAYAR – II   Şevket Güney This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU206 4 GENEL MUHASEBE   Kadir Gürdal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU238 4 İDARİ YARGI BİLGİSİ    Serdar Yılmaz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU210 4 CEZA EVİ YÖNETİMİ VE İNFAZ HUKUKU BİLGİSİ   Yaprak Öntan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU212 4 YAZI İŞLERİ MEVZUATI   Meral Güneş Ergin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU214 4 AVUKATLIK veNOTERLİK HUKUKU BİLGİSİ    Melek Savaşçı Işık meleksavasci[at]gmail.com
ADU216 4 İFLAS HUKUKU  Law of bankruptcy Melek Savaşçı Işık This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU218 4 CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ    Fahri Gökçen Taner This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU220 4 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ   Hakan Furtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU228  4 KAMU İHALE HUKUKU BİLGİSİ Knofledge on Public Tender Law Hakan Furtun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ADU230 4 WEB TASARIMI Web Desing Cemil Yurdagül This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ders Kodu Yarıyıl Ders Statüsü Teorik Saati UlusalDers Kredisi ECTS Kredisi
ADU121 1 Zorunlu 2 2 1
ADU103 1 Zorunlu 4 3 5
ADU105 1 Zorunlu 2 2 2
ADU107 1 Zorunlu 2 2 4
ADU109 1 Zorunlu 2 2 3
ADU111 1 Zorunlu 2 2 3
ADU113 1 Zorunlu 4 4 8
ATA105 1 Zorunlu 2 2 1
TDİ111 1 Zorunlu 2 2 1
YDİ111 1 Zorunlu 4 4 2
ADU122 2 Zorunlu 2 2 2
ADU104 2 Zorunlu 4 3 3
ADU106 2 Zorunlu 2 2 2
ADU110 2 Zorunlu 3 3 4
ADU112 2 Zorunlu 3 3 5
ADU116 2 Zorunlu 2 2 4
ADU118 2 Zorunlu 2 2 2
ADU120 2 Zorunlu 2 2 2
ADA122 2 Zorunlu 2 2 2
ATA106 2 Zorunlu 2 2 1
TDİ112 2 Zorunlu 2 2 1
YDİ112 2 Zorunlu 4 4 2
ADU201 3 Zorunlu 2 2 2
ADU203 3 Zorunlu 4 4 4
ADU207 3 Zorunlu 4 4 6
ADU211 3 Zorunlu 3 3 4
ADU237 3 Zorunlu 2 2 2
ADU217 3 Zorunlu 2 2 2
ADU241 3 Zorunlu 0 0 8
ADU219 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU221 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU223 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU225 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU227 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU229 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU231 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU233 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU202 4 Zorunlu 2 2 2
ADU204 4 Zorunlu 2 2 2
ADU206 4 Zorunlu 2 2 2
ADU238 4 Zorunlu 2 2 2
ADU210 4 Zorunlu 4 4 4
ADU212 4 Zorunlu 2 2 2
ADU214 4 Zorunlu 2 2 2
ADU216 4 Zorunlu 4 4 6
ADU218 4 Zorunlu 3 3 4
ADU220 4 Zorunlu 2 2 2
ADU228  Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU230 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU222 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU224 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU226 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU228 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU230 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU232 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU234 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
ADU236 Seçmeli Seçmeli 2 2 2
Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında önlisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz, her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir.

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve Ön Lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı Ön Lisans başarı puanlarının (AOBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Adalet Uzaktan Önlisans Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine geçerek öğrenimlerine devam edebilirler.

A.Ü Adalet Meslek Yüksekokulu Cemal Gürsel caddesi Erdem sokak No:1 06590 Cebeci Çankaya / Ankara
(0312) 595 51 03
(0312) 319 60 05
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://admyo.ankara.edu.tr/
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.