Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Ön Lisans Programı

BAS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

 

Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki, teknik bilgilere de sahip, banka, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Staj yapma zorunluluğu yoktur. Öğrenciler isterlerse kendi olanaklarıyla staj yapabilirler.
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 
Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Bas + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak derslerişlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

 

Dönem Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi e-posta
I BASATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (BAS) Dr.Öğr. Üyesi Kadri UNAT alper.bakacak[at]ankara.edu.tr
I BASTDİ111 Türk Dili I  (BAS) Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ huseyin.ozcelebi[at]gmail.com
I BASYDİ111 Temel Yabancı Dil  (BAS) Öğr. Gör. Hasan Satılmışoğlu bekhasan[at]yahoo.com
I BSU101 Temel Bankacılık Bilgileri Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
I BSU103 Sigortacılığa Giriş Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
I BSU105 Ekonomi Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL turkmen_goksel[at]yahoo.com
I BSU107 Hukukun Temel Kavramları Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
I BSU109 Genel Matematik Öğr. Gör. Aytül DOĞAN aytul.dogan[at]ankara.edu.tr
I BSU111 Davranış Bilimleri ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
I BSU113 Genel İşletme Dr. Öğr. Üyesi M.Arcan TUZCU tuzcu[at]politics.ankara.edu.tr
II BASATA106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  (BAS) Dr Öğr. Üyesi Kadri UNAT unatkadri[at]gmail.com
II BASBİT102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğr. Gör. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
II BASTDİ112 Türk Dili II (BAS) Öğr. Gör. Yaprak UÇAR yaprakucar[at]windowslive.com
II BASYDİ112 Temel Yabancı Dil  (BAS) Öğr. Gör. Hasan DENİZ bekhasan[at]yahoo.com
II BSU102 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
II BSU104 Sigorta İşletmeciliği Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
II BSU106 Bilgisayar Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
II BSU108 Genel Muhasebe (BAS) Ögr. Gör. Emir Hilmi ÜNER emirhilmiuner[at]gmail.com
II BSU110 Ekonomi Politikaları Öğr. Gör. Hande Çabuk ERCAN hande_cabuk[at]hotmail.com
II BSU112 İşletme Matematiği Öğr. Gör. Aytül DOĞAN aytul.dogan[at]ankara.edu.tr
II BSU114 Halkla İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜ oguldu[at]gmail.com
III BSU201 Banka İşlemleri ve Uygulaması Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU203 İstatistik Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
III BSU205 Uluslararası Bankacılık Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU207 Finansal Hizmetlerin Pazarlaması Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
III BSU209 Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL muratgurelauhf[at]gmail.com
III BSU211 Hayat Dışı Sigortalar Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
III BSU213 Para Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Oya S. ERDOĞDU Oya.S.Erdogdu.Birdane[at]ankara.edu.tr
III BSU215 Sosyal Güvenlik Bilgisi Doç. Dr. Gülbiye YAŞAR gulbiye[at]health.ankara.edu.tr
III BSU217 Banka Muhasebesi Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
III BSU219 Bürolarda Bilgisayar Kullanımı Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com
IV BSU202 Sermaye ve Para Piyasaları Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
IV BSU204 Sigorta Hukuku Bilgisi Prof. Dr. Hakan KARAN  karan[at]ankara.edu.tr
IV BSU206 Hasar ve Risk Yönetimi Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
IV BSU208 Mali Analiz Öğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSU sskizilsu[at]hotmail.com
IV BSU210 Hayat ve Sağlık Sigortaları Öğr. Gör. Murat ÖZBOLAT ozbolatmurat[at]hotmail.com
IV BSU212 Finansman Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ gokgoz.fazıl[at]gmail.com
IV BSU214 Sigorta Muhasebesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ertugay ertugay[at]politics.ankara.edu.tr
IV BSU216 Dış Ticaret İşlemleri (Seçmeli Ders) Prof. Dr. Oya Safinaz ERDOĞDU Oya.S.Erdogdu.Birdane[at]ankara.edu.tr
IV BSU218 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Seçmeli Ders) Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUT mca1970[at]hotmail.com

 

Yarıyıl Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
I ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 ... 2 2 1
I BSU101 Temel Bankacılık Bilgileri Z 2 ... 2 2 4
I BSU103 Sigortacılığa Giriş Z 2 ... 2 2 5
I BSU105 Ekonomi Z 2 ... 2 2 4
I BSU107 Hukukun Temel Kavramları Z 2 ... 2 2 4
I BSU109 Genel Matematik Z 2 2 2 4
I BSU111 Davranış Bilimleri ve İletişim Z 2 ... 2 2 4
I BSU113 Genel İşletme Z 2 ... 2 2 1
I TDİ111 Türk Dili I Z 2 ... 2 2 1
I YDİ111 Temel Yabancı Dil Z 4 4 4 2
II ATA106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Z 2 ... 2 2 1
II BİT102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  1 Z 2 ... 2 2 2
II BSU102 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı Z 2 2 2 5
II BSU104 Sigorta İşletmeciliği Z 2 2 2 5
II BSU108 Genel Muhasebe Z 4 4 4 5
II BSU110 Ekonomi Politikaları Z 2 2 2 3
II BSU112 İşletme Matematiği Z 2 2 2 3
II BSU114 Halkla İlişkiler Z 2 2 2 3
II TDİ112 Türk Dili II Z 2 ... 2 2 1
II YDİ112 Temel Yabancı Dil  Z 4 ... 4 4 2
III BSU201 Banka İşlemleri ve Uygulaması Z 2 2 2 4
III BSU2015 Sosyal Güvenlik Bilgisi (Seçmeli) S 2 2 2 3
III BSU2019 Bürolarda Bilgisayar Kullanımı (Seçmeli) S 2 2 2 3
III BSU203 İstatistik Z 2 2 2 3
III BSU205 Uluslararası Bankacılık Z 2 2 2 3
III BSU207 Finansal Hizmetlerin Pazarlaması Z 2 2 2 3
III BSU209 Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku Bilgisi Z 2 2 2 3
III BSU211 Hayat Dışı Sigortalar Z 4 4 4 4
III BSU213 Para Teorisi ve Politikası Z 2 2 2 3
III BSU217 Banka Muhasebesi Z 4 4 4 4
IV - Program Mesleki Seçmeli Ders* S 2 2 2 3
IV BSU202 Sermaye ve Para Piyasaları Z 2 2 2 4
IV BSU204 Sigorta Hukuku Bilgisi Z 2 2 2 3
IV BSU206 Hasar ve Risk Yönetimi Z 3 3 3 4
IV BSU208 Mali Analiz Z 2 2 2 3
IV BSU210 Hayat ve Sağlık Sigortaları Z 4 4 4 5
IV BSU212 Finansman Z 2 2 2 3
IV BSU214 Sigorta Muhasebesi Z 4 4 4 5
Mesleki Seçmeli BSU216 Dış Ticaret İşlemleri* S 2 2 2 3
Mesleki Seçmeli BSU218 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği* S 2 2 2 3

* Bu derslerden biri isteğe bağlı olarak seçilecektir.

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. 

A.Ü. Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı/Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.