Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı

BİPRO
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

 

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Bilgisayarın kullanıldığı her alanda nitelikli meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları sistem analisti, sistem tasarımcısı, web tasarımcısı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olabildiği gibi, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve uygulama ile ilgili araştırma ve geliştirme birimlerinde görev yapabilirler. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Staj, 1.sınıf bitiminde 30 iş günü olmak üzere zorunludur. Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerde ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 

Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Bipro + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler ise, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Uzaktan Önlisans Programı bilgisayar programı ile ilgili teorik dersler ve zorunlu staj uygulaması içermektedir.

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için toplam 105 kredilik zorunlu ders almak ve 1.sınıfın sonunda 30 işgünü staj yapmak zorundadırlar. (AKTS 112+STAJ 8=120 AKTS)

Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadırlar.

Dönem Dersler Ders Saati Öğretim Elemanı İletişim
I ATA105 Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I 2 Öğr. Gör. Kürşat Günay kgunay[at]ankara.edu.tr
I EMY101 İletişim 2 Prof. Dr. Hüseyin Ünver unverh[at]ankara.edu.tr
I ESS101 Girişimcilik ve İnovasyon I 1 Öğr. Gör. Osman Babaoğlu osmanbabaoglu67[at]gmail.com
I EUB101 Matematik 3 Öğr. Gör. Dr. Dilek Söylemez Özden dsoylemez[at]ankara.edu.tr
I EUB103 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri I 3 Prof. Dr. Hüseyin Ünver unverh[at]ankara.edu.tr
I EUB105 Programlama Temelleri 4 Öğr. Gör. Erkan Hürnalı erkan.hurnali[at]ankara.edu.tr
I EUB107 Web Tasarımının Temelleri 4 Öğr. Gör. Muhammed Mutlu Yapıcı mutluyapici[at]ankara.edu.tr
I EUB109 İşletim Sistemleri ve Donanım 4 Öğr. Gör. Erhan Polat polat[at]ankara.edu.tr
I TDİ111 Türk Dili I 2 Öğr. Gör. Yaprak Uçar yaprakucar[at]windowslive.com
I YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) 4 Öğr. Gör. Hasan Satılmışoğlu bekhasan[at]yahoo.com
III EMY203 İşletme Yönetimi I 3 Öğr. Gör. Osman Babaoğlu osmanbabaoglu67[at]gmail.com
III EUB201 Programlama II 4 Öğr. Gör. Erkan Hürnalı erkan.hurnali[at]ankara.edu.tr
III EUB203 Sistem Analizi ve Tasarımı I 2 Öğr. Gör. Erhan Polat polat[at]ankara.edu.tr
III EUB205 Mesleki Yabancı Dil I 2 Öğr. Gör. Uğur Demir udemir[at]ankara.edu.tr
III EUB207 Grafik ve Animasyon 4 Öğr. Gör. Yunus Kökver ykokver[at]ankara.edu.tr
III EUB211 Web Programlama I 4 Öğr. Gör. Muhammed Mutlu Yapıcı mutluyapici[at]ankara.edu.tr
III EUB215 Mobil Programlama I 4 Dr. Öğr. Üyesi Erinç Karataş ekaratas[at]ankara.edu.tr
III EUB231 Mikrobilgisayar Sistemleri I 4 Öğr. Gör. Gökhan Manav gmanav[at]ankara.edu.tr
III EUB241 Veri Tabanı I 4 Öğr. Gör. Yunus Kökver ykokver[at]ankara.edu.tr
III EUB271 Meslek Etiği 2 Öğr. Gör. Nimet Özgül Köse nimetozgul[at]gmail.com
Ders Kodu Ders Adı Ders Statüsü Teorik Saati Ders Kredisi ECTS Kredisi
TDİ111 Türk Dili I Z 2 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 1
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Z 4 4 1
EBT109 Açık Kaynak İşletim Sistemi Z 3 3 3
EBT111 Matematik Z 4 4 4
EBT113 Programlama Temelleri Z 3 3 3
EBT115 Web Tasarım Temelleri Z 3 3 4
EBT117 Grafik ve Animasyon-I Z 2 2 3
EBU125 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Z 2 2 2
EBU129 Bilgisayar Elektroniği Z 2 2 3
EMY311 İletişim Z 4 4 6
ENF103 Bilgisayara Giriş Z 2 2 1
EBT211 Internet Programcılığı I Z 2 2 2
EBT213 Veri Tabanı I Z 2 2 2
EBT215 Sunucu İşletim Sistemleri Z 4 4 6
EBT251 Görsel Programlama II Z 4 4 6
EBT253 Nesne Tabanlı Programlama-I Z 4 4 4
EBT257 Mikrobilgisayarlar  Sistemleri ve Assembler Z 4 4 4
EMY313 Meslek Etiği Z 2 2 2
EMY317        İşletme Yönetimi – I Z 3 3 4

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim Ön Lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir. DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve Ön Lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı Ön Lisans başarı puanlarının (AOBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. Yerleştirme ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Ön Lisans Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

Önlisans diploması alan öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları:

 1. Bilgi Teknolojileri
 2. Bilgisayar Bilimleri
 3. Bilgisayar Mühendisliği
 4. Bilgisayar Öğretmenliği
 5. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 7. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 8. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 9. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 10. Bilgisayar-Enformatik
 11. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 13. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 14. Enformasyon Teknolojileri
 15. Fizik
 16. İstatistik
 17. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 18. Kontrol Mühendisliği
 19. Matematik-Bilgisayar
 20. Meteoroloji Mühendisliği
 21. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
 22. Uzay Mühendisliği
 23. Yazılım Mühendisliği
A.Ü Elmadağ Meslek Yüksekokulu Tatlıca Mah. Petir Sok. No:20 Elmadağ / Ankara (06780)
(0312) 863 55 78
(0312) 863 06 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://emyo.ankara.edu.tr/
 
 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.