Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Uzaktan Ön Lisans Programı

HBYS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen ön lisans düzeyinde bir uzaktan eğitim programıdır.

Programın amacı Hukuk hizmetleri sektörüne hukuk sekreteri statüsünde nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe personelin yükseköğretim düzeyinde yetiştirilmesini amaçlar.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Hukuk Sekreteri” unvanı alıp Adalet Bakanlığı bürolarında büro sekreteri, bilgisayar işletmeni, hukuk sekreteri vb. pozisyonlarda, Kamu kurumlarının sekretarya bölümlerinde, Türkiye Noterler Birliğinde, Hukuk Bürolarında, Noterlerde iş sahibi olabilmektedirler.

Programın eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşan toplam 2 yıldır.

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir.

Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. 1. Yarıyılın sonunda 30 iş günü stajlarını programın özellikleri çerçevesinde hukuk hizmetleri sektöründe, Adalet Bakanlığı, diğer bakanlıkların hukuk departmanları, Avukatlık büroları ve Noterlerde yapmaları gerekmektedir.

Programa katılanlar, ön lisans düzeyinde hukuk derslerinin yanı sıra mesleğe yönelik olarak Klavye Teknikleri, Temel Bilgi Teknolojileri, Büro Yönetim Teknikleri, Büro Teknolojileri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, İleri Ofis Uygulamaları, Web Tasarımı gibi mesleki dersleri de almaktadırlar.

Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak zorunludur.

Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bütünleme sınavı ile üç ders ek sınav hakkı imkânları bulunmaktadır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınavları öğretim üyelerinin takdiriyle proje ödevleriyle değerlendirilebilir.

Bütünleme sınavı ve üç ders ek sınav hakkı imkânlarının mevcudiyeti nedeniyle programımızda kural olarak yaz okulu uygulaması yapılmamaktadır.

Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Aduzep + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu , çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi e-posta adresi
I HSU101 Klavye teknikleri – ı | Keyboard techniques-1 Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
I HSU103 Temel Bilgi Teknolojileri-ı | Basic ınformation technology-ı Öğr. Gör. Dr. Cemil YURDAGÜL cemilyurdagul[at]gmail.com
I HSU105 Sekreterlik Bilgisi | Executive assistant Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
I HSU107 Hukuk Başlangıcı | Introduction to law Dr. Öğr. Ü. İdris Hakan FURTUN hakanfurtun[at]gmail.com
I HSU109 Yargı Örgütü | Organization of the jdiciary Öğr. Gör. Dr.Pelin ATİLA YÖRÜK pelinatila[at]gmail.com
I HSU111 Özel Hukuk Bilgisi | Knowledge on private law Öğr. Gör. Dr. Pelin ATİLA YÖRÜK pelinatila[at]gmail.com
I HSU113 Meslek Etiği | Vocational ethichs Öğr.Gör.Gönül TURGUT gturgut[at]ankara.edu.tr
I HSU115 Etkili ve Güzel Konuşma | Effectful and fine speech Öğr.Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
I YDİ111 Temel Yabancı Dil – ı | Basic foreign language-1 (English) Okutman Hasan SATILMIŞOĞLU bekhasan[at]yahoo.com
I ATA1015 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi – ı | Principles of Atatürk and History of Turkish-1 Prof.Dr. Mesut ÇAPA capa[at]ankara.edu.tr
I TDİ 111 Türkdili-1 | Turkish Language Okutman Ejder KINDIRA ekindira[at]gmail.com
III HSU201 KLAVYE TEKNİKLERİ – III/ Keyboard Techniques-III Öğr. Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
III HSU203 ETKİLİ MESLEKİ İLETİŞİM ve KARİYER PLANLAMASI/ Effective Professional Communication and Career Planning Öğr.Gör. Ayhan Melih TEZCAN amtezcan[at]ankara.edu.tr
III HSU205 BÜRO TEKNOLOJİLERİ/ Office technology Öğr.Gör. Dr. Cemil YURDAGÜL cemilyurdagul[at]gmail.com
III HSU207 PROTOKOL BİLGİSİ VE SOSYAL DAVRANIŞLAR/Protocal and social conduct knowledge Öğr.Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
III HSU209 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ/ Filing and archiving techniques Öğr.Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
III HSU211 İŞLETME YÖNETİMİ/ Busıness Admınıstratıon Öğr.Gör. Gönül TURGUT gturgut[at]ankara.edu.tr
III HSU213 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU /Labour and Social Security Law Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ
(Asistanı Araş.Gör. Çağla ERDOĞAN)
basterzi[at]law.ankara.edu.tr,cerdogan[at]ankara.edu.tr
III HSU215 MALİ HUKUK BİLGİSİ/Knowledge on Fiscal Law Dr.Öğretim Ü.İdris Hakan FURTUN hakanfurtun[at]gmail.com
III HSU 223 (Seçmeli Ders) ADALET PSİKOLOJİSİ /Psychology of Justice  Öğr.Gör. Gönül TURGUT gturgut[at]ankara.edu.tr
III HSU 225 (Seçmeli Ders) E-Devlet Uygulamaları / E- Goverment Aplications  Öğr.Gör. Ayhan Melih TEZCAN amtezcan[at]ankara.edu.tr
III HSU 241 STAJ/Interhip Öğr.Gör. Meral GÜNEŞ ERGİN gunes[at]ankara.edu.tr
Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz, her yarıyıl için Bakanlar Kurulu Kararına göre 385 TL öğrenim ücreti (2017 yılı) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (220 TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler. 

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları, Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Programın tanıtım sayfası yapım aşamasındadır. Anlayışınız için teşekkürler.

A.Ü Adalet Meslek Yüksekokulu Cemal Gürsel caddesi Erdem sokak No:1 06590 Cebeci Çankaya / Ankara
(0312) 595 51 03
(0312) 319 60 05
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://admyo.ankara.edu.tr/
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.