Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

e-Öğrenme sürecinde kaliteyi ve başarıyı arttırmak amacıyla öğretim elemanlarının ve teknoloji destekli ders vermek isteyen herkesin teknoloji kullanımı ve eğitim süreciyle bütünleştirilmesi konusunda güncel bilgi ve becerilerle donatılmalarına yardımcı olmak için düzenlenen bir sertifika programıdır.

Tamamen uzaktan yürütülecek olan e-Eğitmen Sertifika programı 7 hafta, 2 dönem ve toplam 14 konudan oluşmaktadır. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Her dönem için en az %25 oranında uygulamaya yer verilecektir. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar

Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,

 • Kendi derslerine ait içeriğin tamamını kendileri geliştirebilecek,
 • E-öğrenme sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edinecek,
 • Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır.

 

Konu Süre
1. e-Öğrenme’nin Temelleri 1 saat
2. Öğrenme Yaklaşımları ve Kuramları 1 saat
3. Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi 1 saat
4. Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri 1 saat
5. Sanal Sınıflar 1 saat
6. Telif Hakları, Fikri Haklar ve Dijital Hakların Yönetimi, Akademik Etik ve Aşırmacılık 1 saat
7. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1 saat
8. Bilginin Görsel Organizasyonu 1 saat
9. Çoklu Ortam İçeriği Geliştirme 1 saat
10. Etkileşimli İçerik Geliştirme (Moodle Eklenti Kullanımı) 1 saat
11.Etkileşimli İçerik Geliştirme (Diğer Araçların Kullanımı) 1 saat
12. e-Değerlendirme 1 saat
13. Sosyal Medya ve Gelişen Teknolojiler 1 saat
14. Kalite Yönetimi 1 saat

Sertifika Alma Hakkı

Öğretim süreci boyunca klasik ve alternatif yaklaşımların birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Etkinliklere ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir.

Program Ücreti

Program ücreti, Ankara Üniversitesi mensuplarına 200 TL, Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite mensuplarına ve öğretmenlere 320 TL, bunların dışındaki tüm başvurular için 440 TL'dir.

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler

Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.

E-Eğitmen Sertifika Programı

1. Konu e-Öğrenme’nin Temelleri

 • E-öğrenme sürecine ve bileşenlerine ilişkin temel bilgiler edinecek,
 • E-öğrenme sürecinde kullanılan kuramlar, yaklaşımlar ve yöntemleri kavrayacak,
 • E-öğrenme sürecinde kullanılan araç ve kaynak türlerini farkına varacak,
 • Etkileşim düzeyinin ve etkileşimli örneklerin önemini anlayacak,
 • Kendi yetenek ve ilgileriniz açısından kendinizi değerlendirebilecek ve
 • Öğretim süreçlerinizde eğitim teknolojilerini ne düzeyde kullanacağınız konusunda kararlar vereceksiniz. 

2. Konu Öğrenme Yaklaşımları ve Kuramları

 • Öğrenme yaklaşımları ve kuramları (Davranışçı, Bilişsel, Yapılandırmacı, Bağlantıcılık, Yetişkin Eğitimi, Bağımsız Çalışma Kuramı) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Teknolojiler ve Medya konuları ve e-öğrenmedeki yerini öğrenecek ve
 • e-Öğrenme araştırmaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

3. Konu Öğretim Tasarımı ve e-Ders İzlencesi

 • Öğretim tasarımının önemini anlayacak,
 • Öğretim tasarımı bileşenlerini ve süreçteki rollerini kavrayacak ve
 • e-Ders izlencesi hazırlamayı öğreneceksiniz.

4. Konu Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri

 • Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin sunduğu olanakları farkına varacak ve
 • Moodle etkinliklerinin nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz.

5. Konu Sanal Sınıflar

 • Sanal sınıfın kullanım amaçlarını öğrenecek,
 • Etkili bir sanal sınıf oturumu için yapılması gereken teknik ayarlamalar hakkında bilgi sahibi olacak ve
 • Sanal sınıf oturumları sırasında dikkat etmeniz gereken noktaları öğreneceksiniz.

6. Konu Telif Hakları, Fikri Haklar ve Dijital Hakların Yönetimi, Akademik Etik ve Aşırmacılık

 • Telif Hakları ve Fikri Haklar hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Dijital Hakların Yönetimi amaçlarını kavrayacak, 
 • Adil Kullanım ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Açık Ders Malzemeleri ve Türkiye'deki ilgili çalışmaları öğrenecek ve
 • Akademik Etik ve Aşırmacılık konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

7. Konu Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Sanal ortamlarda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenecek, 
 • E-eğitmen olarak hangi öğretim yöntem ve tekniğini ne zaman kullanmanız gerektiğine karar verecek ve 
 • Öğrenciler için farklı öğrenme senaryoları oluşturacaksınız.

8. Konu Bilginin Görsel Organizasyonu

 • İçerik görselleştirilme süreçlerini,
 • Kavram haritalarının türlerin, amaçlarını ve kullanımlarını,
 • İnfografik kullanımını ve araçlarını,
 • Etkili görsel materyaller hazırlama tekniklerini öğreneceksiniz.

9. Konu Çoklu Ortam İçeriği Geliştirme

 • Çokluortam uygulama örneklerini inceleyerek farkındalık kazanacaksınız. 
 • Çokluortam geliştirme araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

10. Konu Etkileşimli İçerik Geliştirme (Moodle Eklenti Kullanımı)

 • Etkileşimli içerik örneklerini inceleyerek etkileşimli içeriklerle ilgili farkındalık kazanacaksınız. 
 • Etkileşimli sunu, video, resim vb. etkinliklerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.

11. Konu Etkileşimli İçerik Geliştirme (Diğer Araçların Kullanımı)

 • Ekran videosu hazırlama yazılımının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 
 • Etkileşimli içerik hazırlamada kullanılabilecek diğer lisanslı yazılımlar hakkında farkındalık kazanacaksınız.

12. Konu e-Değerlendirme

 • Klasik Değerlendirme Yaklaşımları (çoktan seçmeli, doğru‐yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı, açık uçlu sorular gibi) hakkında bilgi sahibi olacak, 
 • Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının (otantik, e-portfolyo, proje tabanlı değerlendirme) e-öğrenmedeki yerini kavrayacak ve 
 • e-Sınav Oluşturma ve Kategori Yönetimi becerilerini kazanmış olacaksınız.

13. Konu Sosyal Medya ve Gelişen Teknolojiler

 • Sohbet, forum, blog ve wiki gibi uygulamaların derslerde nasıl kullanılabileceğini tartışacak,
 • Kendi blog/wiki sayfanızı oluşturacak,
 • Bu uygulamaları değerlendirmek için rubrik geliştirecek,
 • İşbirliğini destekleyen farklı yazılım ve ortamları inceleyecek ve
 • Son teknolojilerin öğretim ortamlarına en etkili nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir görüş oluşturacaksınız.

14. Konu Kalite Yönetimi

 • Kalite ile İlgili temel kavramlara ilişkin bilgi edinecek,
 • Uzaktan öğretimde kalite anlayışının bileşenlerini ve modelleri öğrenecek,
 • Kalitenin nasıl arttırılabileceğine ilişkin görüş önerebileceksiniz.

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

İşaret Dili Temel Eğitimi, Türkiye’de ilk kez bir uzaktan eğitim programı ile ANKUZEM tarafından düzenlenmektedir.

İşaret Dili, işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla görsel ve jestsel biçime dayanan dili ifade etmektedir. Farklı ülkelerin farklı işaret dilleri vardır. Her işaret dilinin kendine özgü dil bilgisi kuralları olduğu gibi, her kavram için kullanılan işaretler de kendi kullanıcıları arasında ortaktır.

Türk işaret dili hakkında, en önemli adımlardan biri 1 Temmuz 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”dur. Engellilerin ayrımcılık görmemesi esasına dayandırılan bu kanun, Türk İşaret Dili’ni ilgilendiren ve ‘Türk İşaret Dili’ ibaresinin geçtiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan ilk kanundur.

Programın Amacı
ANKUZEM’in düzenlediği ve Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sertifika programının amacı, Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyenlerin zaman-mekân sınırlılıklarını aşarak, onların bu alanda yapacakları ileri çalışmalara uzaktan eğitimle yardımcı olmak, temel hazırlamaktır.

 

Programın Süresi
Sertifika programı haftada 2 gün 2’şer saat olmak üzere toplam 8 haftadan (32 saatten) oluşmaktadır. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir.

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler
İşaret Dili Tercümanı Oya Tanyeri tarafından verilecek olan programa ilişkin ders planı şu şekildedir:

 1. Tarihçe
 2. Alfabe
 3. Basit Cümle Yapıları
 4. Soru Cümleleri
 5. Olumsuz Yapılar
 6. Sıfatlar
 7. Fiiller
 8. Diyalog Örnekleri

Programın Kazanımları
Programın sonunda katılımcılar;

 • Türk İşaret Dili’nin temel bilgilerini doğru öğrenecek,
 • İşaret diliyle kendini ifade etme, toplumla iletişim kurabilme olanaklarına kavuşacak,
 • Toplumsal iletişime katkıda bulunabileceklerdir.

Sertifika Alma Hakkı

 1. Sanal sınıf derslerinin en az %70’ine katılmak,
 2. Sistemde sunulan eğitim materyallerini gözden geçirmek,
 3. Program süresince verilen ödevleri ve/veya etkinlikleri yapmak.

Sertifika Programı Takvimi
Bu sertifika programı şuan yürütülmemektedir. Program açıldığında sitemizde en güncel hali ile duyurulacaktır.


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

Değerlendirme süreçlerinde elektronik ortam kullanımının yaygınlaşmasıyla değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bir sertifika programıdır. Bu program ile katılımcılar sanal ortamlarda farklı değerlendirme türlerine ilişkin uygulamaların nasıl yapılacağına dair uygulamalı ve teorik bir eğitim alacaklardır.

Sertifika programı 6 hafta ve toplam 8 konudan oluşmaktadır. Sertifika süreci, öğrenim ve değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre kapsamında toplam 75 saat zaman ayırmanız beklenmektedir. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf ve forum desteği ile uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Deniz ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven tarafından verilecek olan programa ilişkin plan şu şekildedir:

Konu Süre
Kuramsal Süreç
E-Değerlendirme Nedir? 5 saat
Klasik Değerlendirme Yaklaşımları 10 saat
Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımları 10 saat
Tanılayıcı Değerlendirme 3 saat
Biçimlendirici Değerlendirme ve Dönüt 4 saat
Düzey Belirleyici Değerlendirme 3 saat
Uygulamalı Süreç
Süreç Değerlendirme için Elektronik Uygulamalar
 • Tartışma Teknikleri (soru-yanıt, altı şapka, Sokrat, beyin fırtınası, serbest tartışma vb.)
 • E-portfolyo
 • Webquest
20 saat

Ürün Değerlendirme için Elektronik Uygulamalar

 1. Soru bankası oluşturma
 2. Soruları türlerine göre kategorize etme
 3. Soruları zorluk derecesine göre gruplama
20 saat

Sertifika eğitimi 26 Mayıs 2014 – 4 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Programa son başvuru tarihi 23 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir.

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar
Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,
E-değerlendirme yaklaşımlarını örgün ya da uzaktan eğitim derslerinde uygulayabilecek,
Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve
Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır. Sertifika Alma Hakkı
Öğretim süreci boyunca klasik ve öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte yüz yüze ve elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerin ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir. Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler
Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.

e-Değerlendirme Sertifika Programı (EDS)

1. E-Değerlendirme Nedir? (5 saat)

 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin elektronik olarak nasıl yapılabileceğini öğrenecek,
 • Hangi yaklaşımların elektronik ortamlarda uygulanabileceğini inceleyecek,
 • e-değerlendirmenin yaklaşımlarının güçlü ve sınırlı yönleri hakkında bilgi edinecek,
 • Bu uygulamalara ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarını yorumlayacak,
 • Etkili bir şekilde e-değerlendirme yapmak için gerekenleri kavrayacaksınız.

2. Klasik Değerlendirme Yaklaşımları (10 saat)

 • Klasik test kuramlarına ilişkin bilgi edinilecek,
 • Klasik değerlendirme yaklaşımlarının kuramsal temellerine ilişkin bilgi edinilecek,
 • Sınav hazırlama süreci öğrenilecek,
 • Klasik değerlendirme türleri, özellikleri dikkat edilecek noktalar öğrenilecek,
 • Basit test ve madde istatistiklerinin hesaplamasını yapacak ve sonuçları yorumlayacak, Çoktan seçmeli test geliştirecek ve seçenek analizi yapacak,
 • Klasik değerlendirme yaklaşımlarında güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılığa ilişkin bilgi edineceksiniz.

3. Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımları (10 saat)

 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarının temel dayanaklarını öğrenecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımları ile klasik değerlendirme yaklaşımları arasındaki ilişkileri analiz edecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını tanıyacak,
 • Portfolyo, performans değerlendirme, rubrik, akran değerlendirme ve öz değerlendirmeyi öğrenecek ve kullanabilecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını uygulayabilecek ve değerlendirebileceksiniz.

4. Tanılayıcı Değerlendirme Yaklaşımları (3 saat)

 • Önkoşul davranışların ölçülmesinin önemini kavrayacak,
 • Tanılayıcı değerlendirme türlerini öğrenecek,
 • Tanılayıcı değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenecek,
 • Tanılayıcı değerlendirmede mutlak ve bağıl değerlendirme farkını kavrayacak,
 • E-değerlendirmede tanılayıcı değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

5. Biçimlendirici Değerlendirme ve Geribildirim (4 saat)

 • Eğitimde süreç değerlendirmenin önemini kavrayacak,
 • Eğitimde anında geribildirimin önemini kavrayacak,
 • Süreç değerlendirmede kazanımların nasıl test edileceğini öğrenecek,
 • Biçimlendirici değerlendirmede hangi ölçme araçlarının kullanılacağını öğrenecek,
 • E-değerlendirmede biçimlendirici değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

6. Düzey Belirleyici Değerlendirme (3 saat)

 • Eğitimde ürün değerlendirmenin önemini kavrayacak,
 • Düzey belirleyici, biçimlendirici ve tanılayıcı değerlendirme yaklaşımları arasındaki farkları kavrayacak,
 • Kazanımların test edilmesinde düzey belirleyici değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenecek,
 • Düzey belirleyici değerlendirmede hangi ölçme araçlarının kullanılacağını öğrenecek,
 • E-değerlendirmede düzey belirleyici değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

Sertifika Programı Başvuru Koşulları ve Ücretler
Program talep olduğu sürece açılabilmektedir. Sertifika ücreti, üniversitemiz öğretim elemanları için 75 TL, diğer üniversite öğretim elemanları için 150 TL, üniversite mezunu diğer katılımcılar için ise 225 TL olarak belirlenmiştir.

Katılmak isteyenlerin http://uzem.ankara.edu.tr/e_degerlendirme adresindeki başvuru formunu doldurmaları, aşağıdaki tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları ve  dekontu (personel kategorisinde olanların ilgili  kimlik fotokopisi ile birlikte),  faksla (312 - 600 01 33)  veya e-postayla (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza,  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sertifika Programları sayfasında (http://uzemsertifika.ankara.edu.tr/ ) “e-degerlendirme sertifika” programına giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

 

 KATILIMCI KATEGORİSİ YATIRILACAK TUTAR
 Ankara Üniversitesi Mensupları  75.-TL
 Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite mensupları ve öğretmenler  150.-TL
 Diğer üniversite mezunları  225.-TL

Ziraat Bankası, Ankara Kamu Girişimci Şube
Şube Kodu: 2532
IBAN: TR420001002532070641135014 Hesap No: 7064113-5014

 

Not: Ödeme belgesinde  “Açıklama” olarak,  katılımcının adı soyadı ve program bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için:

Serap NAZLI : (312) 6000100/1418

 

Not:

Ödemelere ilişkin fatura talep eden katılımcılarımızın,  başvuru esnasında veya  en geç ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde fatura bilgilerini  (Kişi adına ise TC Kimlik No- Şirket adına ise Şirket adı/unvanı ile adres, vergi dairesi ve vergi numarası )  Merkezimize bildirmesi gerekmektedir.


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
AB fonları, hibe projeleri aracılığıyla bölgesel kalkınmaya mali destek yaratmak ve yeni fikirlere, girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB üyesi ülkelere daha sonra da aday ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır. 
 
Özellikle AB ile müzakere sürecinin başlamasıyla, Türkiye, 2007’den itibaren IPA adı verilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’dan yararlanmaya başlamış ve bu kapsamda AB kaynaklı fon miktarı iki katına çıkmıştır. IPA’nın kullanılmaya başlanmasıyla, proje başvurularının alınması, sözleşmelerin yapılması ve sürecin işleyişi için yeni bir kurumsal yapı oluşturulmuş, böylece bu süreç daha kolay hale gelmiştir. 2014-2020 yıllarını kapsayan, IPA II olarak adlandırılan dönem ise, I.dönemin devamı niteliğinde de olsa bir takım değişiklikler getirmiştir. Kullanım etkinliği bakımından daha sektörel bir yaklaşım belirlenerek, çalışmaları yürütecek, sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.Böylece “fon” mekanizmasının etkinliğinin daha da artması beklenmektedir.
 
AB fonlarından yararlanmak için AB tarafından ilan edilen proje çağrılarına başvuruda bulunmak ve proje sürecini yürütmek ve tamamlamak gerekmektedir.
Bu sürecinin başarılı bir şekilde yönetebilmesi amacıyla AB’de de uygulanan “Proje Döngüsü Yönetimi” nin benimsenmesi ve uygulanması beklenmektedir. Proje Döngüsü Yönetimi bir proje fikrinin, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen,“mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Analiz ve Planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.
 
Böylece eğitim sonunda katılımcıların; 
 • Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenme
 • Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini olarak tasarlayarak ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme
 • Projenin özel ve genel amaçlarını, faaliyetlerini, sonuç ve çıktılarını açıkça ortaya koyabilme
 • Analizler doğrultusunda zaman yönetimi ilkeleri doğrultusunda iş planı ve proje faaliyet planı hazırlayabilme;
 • Projenin risk analizini yapabilme ve hedefler ile beklenen sonuçlara ilişkin göstergeler ve doğrulama kaynaklarını belirleyebilme;
 • Projenin izleme ve değerlendirme süreçlerini kavrama ve planlayabilme;
 • Fon sağlayıcı kurumların gereksinimleri doğrultusunda proje bütçesi hazırlayabilme;
 • Proje finansman imkânları hakkında bilgilenme 
 • Bir fon kaynağı kuruluşun teklif çağrısının beklentilerini ve gereklerini tanımlayarak proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda proje teklifi hazırlayabilme yetisine sahip olmaları hedeflemektedir.
Eğitim süresince interaktif ve uygulamalaı bir yol izlenecektir. Sertifika programı ATAUM Müdürü Prof.Dr. Çağrı Erhan’ın “Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi” konulu açılış dersini kapsayan video ile başlayacak,  dersler  Uzman Ceran Arslan Olcay tarafından verilecektir. Sertifika programı 4 haftalık olup  toplam 12 ders saatidir. Uzaktan Eğitim modeli ile dersler verilecektir. Derslerde proje uygulaması yapılacak, sınav yapılmayacaktır.
 
Katılım Belgesi almaya hak kazanmak için katılımcılardan istenenler: 
 • Her hafta ders saatinde sisteme girilmiş olması,
 • Dört haftalık eğitim süresince sanal sınıfa katılınmış olması,
 • Derse katılmama durumunda ders materyallerinin gözden geçirilmesi/okunması/izlenmesi, 
 • Eğitim süresince verilen çalışmalara katılım.
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59

Kurulduğu 1987 yılından bu yana yürütmekte olduğu sertifika programlarıyla yaklaşık 25 bin kişiye AB ve AB-Türkiye ilişkileri konularında eğitim veren ATAUM, son yıllarda Ankara dışında neredeyse Türkiye’nin bütün illerinde çeşitli eğitim ve sertifika programlarını gerçekleştirmiştir. Bunları Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar ve yerli-yabancı çeşitli STK'larla işbirliği halinde sürdüren ATAUM, çalışmalarını günümüzde önem ve etkinliği giderek artan uzaktan eğitim yoluyla da çeşitlendirme kararı almıştır. Bu amaçla uzaktan öğretim alanının en deneyimli ve bilinen yürütücüsü ANKUZEM ile işbirliği yaparak mevcut bilgi ve deneyimini yeni eğitim teknolojileri yoluyla daha da geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflemektedir.

ANKUZEM- ATAUM işbirliği ile yürütülecek olan bu yeni sertifika programı iki paketten oluşmaktadır. İlki AB Temel Eğitim Sertifika Programı’dır. “AB Projelerine ilişkin çekirdek bilgi-becerileri” kapsayan bu program 30 saatten (4 hafta) oluşmaktadır. İkinci ise ilk paketi alan katılımcıların ilgi alanlarına dönük olarak alabilecekleri ilave konuları içermektedir. İkinci pakette her biri 21 saatten (3 hafta, haftada 2 gün, 3’er saat; 1 hafta, 1 gün 3 saat) oluşan 4 ayrı İlgi Alanına dönük programlar bulunmaktadır. Temel Eğitim paketini tamamlayan katılımcı, koşulları uygunsa kendi gereksinimleri doğrultusunda AB Hukuku, AB- Ekonomi, AB-Kamu Yönetimi ve AB-Uluslararası İlişkiler başlıklarından istediğini seçebilecektir. Bir katılımcının birden fazla yan ilgi alanı paketi seçebileceği düşünülerek, her bir paketin sanal sınıf gün ve saatleri birbiriyle çakışmayacak biçimde programlanmıştır.

abtemelegitim

Tanıtım Videoları

 1.  ATAUM HAKKINDA  Doç.Dr. Erdem DENK v
 2.  İLGİ ALANI-AB HUKUK  Prof.Dr. Sanem BAYKAL v
 3.  İLGİ ALANI-AB EKONOMİ  Prof.Dr. Çınar ÖZEN v
 4.  İLGİ ALANI-AB KAMU YÖNETİMİ  Yrd.Doç. Barış ÖVGÜN v
 5.  İLGİ ALANI-AB ULUSLARARASI İLİŞKİLER   Doç.Dr.Sinem AÇIKMEŞE  v

 

 

 

 

 

 

 

Pogram İçerikleri

I. AB Temel Eğitim Sertifika Programı (30 saat)

Süre

Ders adı

Öğretim Elemanı

3 saat

AB’nin Tarihsel Gelişimi

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

AB’nin Tarihsel Gelişimi

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

AB’nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

AB Hukukunun Kaynakları

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

AB’nin Temel Politika ve İlkeleri

Prof. Dr. Çınar Özen

3 saat

Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

Prof. Dr. Çağrı Erhan

3 saat

Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

Prof. Dr. Çağrı Erhan

3 saat

Türkiye’de AB’yle İlgili Kurumsal Yapı ve Karar Alma Süreçleri

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

Türkiye-AB Müzakerelerinin İşleyiş Süreci

Prof. Dr. Çağrı Erhan

3 saat

Türkiye-AB Gümrük Birliği

Prof. Dr. Çınar Özen


lI. AB İlgi AlanlarıSertifika Programları (21 saat)

A. AB Hukuku

Süre

Ders adı

Öğretim Elemanı

3 saat

AB’nin Uluslararası Hukuk Kişiliği

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

AB’de İnsan Hakları ve ABAD-AİHM İlişkisi

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

AB Hukuku-Ulusal Hukuk İlişkisi

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

AB’nin Yetkisi ve Hukuk Düzeni

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

AB’nin Yetkisi ve Hukuk Düzeni

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

AB Yargı Düzeni

Prof. Dr. Sanem Baykal

3 saat

AB’de İç Pazar

Prof. Dr. Sanem Baykal


B. AB Ekonomi

Süre

Ders adı

Öğretim Elemanı

3 saat

İç Pazar ve Serbest Dolaşım

Prof. Dr. Çınar Özen

3 saat

Ekonomik-Parasal Birlik ve Euro

Türkan Gedikkaya

3 saat

Mali Yardımlar

Prof. Dr. Nurettin Bilici

3 saat

Kırsal Kalkınma

Prof. Dr. Bülent Gülçubuk

3 saat

Rekabet Politikası

Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz

3 saat

AB’de Sosyal Politika

Prof. Dr. Berrin Ataman

3 saat

AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Sait Akman


C. AB Kamu Yönetimi

Süre

Ders adı

Öğretim Elemanı

6 saat

Türkiye’de Kamu yönetiminin genel yapısı

Yrd. Doç. Dr. Barış Övgün

3 saat

AB yönetsel alanı

Yrd. Doç. Dr. Can Umut Ciner

3 saat

Müktesebat başlıkları ve müzakere sürecinde kamu yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Barış Övgün

6 saat

Yapısal değişimler: Kamu yönetiminde yeniden örgütlenme

Yrd. Doç. Dr. Can Umut Ciner & Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

3 saat

İşlevsel değişimler: Yeniden örgütlenmenin işleyişi

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan
  


D. AB-Uluslararası İlişkiler

Süre

Ders adı

Öğretim Elemanı

3 saat

Uluslararası Politikada AB

Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe

3 saat

Uluslararası Politikada AB

Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe

3 saat

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Doç. Dr. Sinem Açıkmeşe

3 saat

Komşuluk Politikası

Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan

3 saat

Göç Politikası

Prof. Dr. Arif Köktaş

3 saat

İnsan Hakları Politikası

Doç. Dr. Erdem Denk

3 saat

Dış Ekonomik İlişkiler

Yrd.Doç.Dr. Sait Akman


Katılım koşulları: 

 1. AB Temel Eğitim Sertifika Programına başvuru için lisans derecesi yeterlidir.
 2. AB Temel Eğitim Sertifika Programını tamamlayanlar AB İlgi Alanları Sertifika Programlarına devam edebilir.
 3. AB Temel Eğitim Sertifika Programına katılmadan AB İlgi Alanları Sertifika Programlarına devam etmek isteyen katılımcıların daha önce bir ATAUM Sertifika Programı mezunu olmaları ya da sosyal bilimler alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 4. AB Temel Eğitim Sertifika Programına katılmadan AB İlgi Alanları Sertifika Programlarına devam etmek isteyen katılımcılar, başvurularıyla birlikte istenen bu koşulları yerine getirdiklerine dair belgeleri de sunacaklardır.

Kalıtım belgesi almaya hak kazanmak için katılımcılardan istenenler:

 1. Her hafta ders saatinde sisteme girilmiş olması,
 2. Beş haftalık eğitim süresince sanal sınıfa katılınmış olması,
 3. Eğitim süresince verilen ödevlerin, uygulamaların yapılması,
 4. Programların bitiminde program içeriğinde yer alan her bir ders için final sınavına girilmiş ve 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
 5. Sınav, derslerin bitiminde elektronik ortamda ödev verme-ödev alma (take-home) biçiminde düzenlenecektir.   

Page 1 of 2

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.