Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
İnsan İlişkileri TYL
Dersler
Özel Öğrenci Alımı
Program Ücreti
Programın Süresi
İletişim

Ailede, okulda, iş yaşamında, sokakta kısacası hayatın her alanında kişilerarası ilişki kurmaktayız. Kendisi ve çevresiyle etkili iletişim kuramayan, kendisinin ve diğerlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kabul edemeyen, iç motivasyona sahip olmayan, özgüveni yetersiz ve anlaşmazlıkları yönetemeyen bir bireyin ne özel ne de kariyer hayatında başarılı olması kolay görünmemektedir.

Kişilerarası ilişkiler kavramının sosyolojik, psikolojik, sosyal politik, sosyal antropolojik ve kariyer gelişimi perspektifinden disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığı bu programda, öğrencilerin çalışma yaşamı, aile yaşamı, politik yaşam vb. alanlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

Program en az dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olup, akademik yetkinliğini güçlendirmeyi hedefleyen herkese açıktır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan İlişkileri Anabilim Dalı İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasına http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. (Bkz. Tanıtım Videoları)

“İnsan İlişkileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki dersler internet üzerinden verilmektedir. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler.

Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, öğretim üyeleri öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilmektedirler.

Programda okutulan dersler dönemlere göre aşağıda sunulmuştur.

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
Psikolojiye Giriş (Zorunlu) Sosyolojiye Giriş (Zorunlu)
Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri Kariyer Gelişimi ve Planlaması
Toplumsal Cinsiyet Yakın İlişkiler
Kültürel Farklılıklar Sağlık ve İnsan İlişkileri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Teknoloji ve İnsan İlişkileri

* Anabilim Dalı akademik Kurulu gerektiğinde derslerin adı ve dönemlerinde değişiklik yapabilir.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Prof.Dr. Müge KART (Anabilim Dalı Başkanı) – Ankara Üniversitesi SBF ÇEEİ Bölümü
Prof. Dr. Nilay ÇABUK KAYA – Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü
Prof.Dr. Feryal TURAN – Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Metin PİŞKİN – Ankara Üniversitesi EBF Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
Doç.Dr. Meryem BULUT – Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Bölümü
Doç.Dr. Melike KAPLAN – Ankara Üniversitesi DTCF Halkbilim Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ömer KUTLU – Ankara Üniversitesi EBF Ölçme ve Değerlendirme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ – Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO STEH Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Eylem Gökçe TÜRK – Ankara Üniversitesi EBF Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm

Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 11.01.2011 tarih ve 19214 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan İlişkileri Anabilim Dalı İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır.

Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, “Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirmeye alınır. Başvuru koşulları Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Web sitesinden (www.sosbilens.ankara.edu.tr) öğrenilebilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan İlişkileri Anabilim Dalı İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak kayıt yenilenen ve ders seçilen her dönem için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde “ders materyal ücreti” (400TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi boyunca 30 kredilik ders ve 3 kredilik dönem projesi alırlar. 
Dönemlik ders seçme limiti, 4 ders (ilk yarıyıl) ; 4 ders (ikinci yarıyıl ); 2 ders + dönem projesi (üçüncü yarıyıl) şeklindedir. 
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/ANKARA
(0312) 214 13 50
(0312) 600 01 13-14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://sosbilens.ankara.edu.tr
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
Gazetecilik TYL
Dersler
Program Ücreti
Programın Süresi
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim

Günümüzde iletişim ve medya sektörü, toplumun hem tanıklığıyla hem de katılımıyla, gelişimini ve dönüşümünü en hızlı gerçekleştiren alanlardan biridir.  İnsanların birbirleriyle iletişim tarzlarının biçim ve içerik olarak yenilendiği bu sürecin doğru anlaşılması ve sürece yerinde müdahaleler önemlidir. Türkiye’nin gazetecilik ve iletişim alanındaki ilk uzaktan eğitim lisansüstü programlarından olan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı, medya ve iletişimle ilgili gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirebilmenin peşinde olan ve birçok farklı disiplinden gelen lisans mezunlarına, bu şansı sunmaktadır.

Programımızda, birbirinden başlık, konu ve odak olarak farklılaşan bir çok ders yer almaktadır. Bu derslerin amacı, günümüz toplumlarında anaakım ve alternatif yeni medyanın yeni toplumsal ilişkilerin kurulmasındaki ve sürdürülmesindeki rolünü kavrayacak bir donanımı ve bütün bunları toplumsal ve siyasal iktidar sorunlarıyla ilişkilendirebilecek bir gazetecilik becerisini öğrenciye sağlamaktır. Dolayısıyla, teorik olmasından daha çok pratiğe ve pratiğin niteliğini güçlendirmeye yönelik  bir hedeften söz edilebilir. Bu doğrultuda programımız, gazeteci olan, olmak isteyen ya da medya sektöründe herhangi bir görevde çalışmak isteyenler için iki olanak birden sunmaktadır: programa girenlere hem mesleki bir formasyon kazandırmanın yanı sıra, hem de gazetecilikle ve habercilikle ilgili eleştirel bir tartışmayı yürütebilecek akademik yeterlilik kazandırmaya yöneliktir.

Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kurumsal ya da gönüllü olarak gazetecilik/ habercilik pratiği yapanlara ve yapmak isteyenlere yöneliktir. Programda, modern toplumlarda gazeteciliğin rolü ve etkisi hakkında çok yönlü bir kavrayışı geliştirebilmenin yanı sıra bilgiyi/haberi gazeteciliğin gerektirdiği tarzlarda yapılandırma yetkinliği edindirebilmenin haber üretimi sürecindeki sıkı ilişkisi dikkate alınarak hem gazetecilik ve iletişimle ilgili kuramsal bilgi hem de multimedya becerileri (haber yazma, sesli haber, görüntülü haber) kazandırılması hedeflenmiştir.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Gazetecilik Uzaktan Yüksek Lisans” diploması verilir.

Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasına http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır.  Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim elemanlarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.

Programda yer alan dersler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bir ders dönemi içerisinde bazı dersler açılırken bazı dersler açılmayabilir. Daha detaylı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Dersin Adı Dersin İçeriği
Bilim Haberciliği Bu ders kapsamında, geçmişten bugüne dünyada ve Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik haberciliğinin genel yapısal özellikleri ortaya konularak, yeni bir bilim haberciliğinin olanağı soruşturulmaktadır. Ders kapsam olarak, bilim haberciliğinde dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalarıyla ürünlerin yapısal özelliklerini karşılaştırmalı biçimde sergilemekte; bilim, teknoloji ve yenilik haberlerinin alımlama ve haber üretim pratiklerini tartışmaya açmakta ve yeni bir bilim haberciliği dili ve anlatımını geliştirmeye çalışmaktadır.  Derste bütün bu çaba, bilim iletişiminin (science communication) geçmişteki ve güncel paradigmalarının analiz edildiği ve Türkiye’deki bilim iletişimi paradigmasının çerçevelendiği bir bağlam içerisinde gösterilmektedir. Dolayısıyla dersin kapsamı, bilim iletişimi yaklaşımlarından yola çıkarak nasıl bilim haberciliği yapıldığına ve alternatif olarak nasıl yapılabileceğine uzanan bir zeminde geliştirilmektedir.
Çocuk Odaklı Habercilik  Kuramsal açıdan insan ve çocuk hakları ele alınacaktır. Çocukların medyada temsili, bu alandaki ulusal ve uluslar arası hukuki düzenlemeler ile çocukları konu edinen haberlerin üretim süreçleri analiz edilecektir.
Dönem Projesi  Öğrencinin seçtiği ve danışmanın onayladığı konular.
Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk Bu derste özellikle çocuklar, kadınlar, farklı kültürel kimlikler olmak üzere toplumun çeşitli dezavantajlı kesimlerinin medyada az yer alması ya da olumsuz kalıp yargılarla temsil edilmesinden hareketle geliştirilen etik ilkelere yer verilecektir.
Görsel İşitsel İletişim Ses kayıt, ses kurgu, video çekim teknikleri, fotoğrafçılığa dair bilgi ve beceriler öğretilecektir.
Görsel İşitsel İletişim II  Video kurgu, multimedya içerikleri, web tasarımına dair bilgi ve beceriler öğretilecektir.
Haber Toplama ve Yazma Uygulamaları  Gerek alandan, gerekse alan dışından gelen öğrencilere metinsel olarak doğru haber yazma becerileri uygulamalı olarak kazandırılacaktır.
Haberi Anlamak Haberi anlamak dersi, adının da da işaret ettiği üzere, klasik nesnel, tarafsız haber ve habercilik mitinin dışında, eleştirel bir haber ve habercilik anlayışını gözler önüne sermektedir. Teorik ufku, katılımcıların yazılı ve görsel medya haberlerine özellikle fenomenolojik haber yaklaşımını göz önüne alarak yaklaşabilmesidir.
Hak Haberciliği  Ana akım medyanın haber yapma pratiğini eleştirel bir yaklaşımla oluşturmak ve farklı medyalarda kadınlar, çocuklar ve farklılıkların özgün durumları gözetilerek, insan haklarına saygılı habercilik anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Medya Ekonomisi Medyanın ekonomik yapısı incelenecek ve değerlendirilecektir. Medya ile ilgili ekonomik kavramlar açıklanacaktır. Medyanın iktisadi bir sektör olarak incelenmesi ve bunun yanında, diğer sektörlerle karşılıklı etkileşimi de ele alınacaktır.
Medya ve İdeoloji  Farklı nitelikteki ideoloji yaklaşımlarının, medya çalışmaları içinde benimsenme kullanılma tarzlarına ilişkin bilgi sunacaktır. İdeolojinin gerçeklikle, bilinçle, ekonomik altyapıyla, seçkinlerle, dille, özneyle ve hegemonyayla kurduğu ilişkiler değerlendirilecektir.
Medyanın Ekonomi Politiği  Eleştirel ekonomi politik yaklaşımla, medya içeriği olan kültürel üretimin ve bu ürünlerin tüketiminin medya, ekonomik ve siyasi iktidar arasındaki karmaşık ilişkilerce nasıl belirlendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Medyanın Güncel Sorunları  
Türkiye’de Demokratikleşme  Bu dersin amacı, öğrencilerin demokrasi kavramının tarih boyunca geçirdiği değişim hakkında fikir sahibi olmalarını, Eski Yunan’dan bu yana demokrasi kuramlarının gelişimine ilişkin bilgi edinmelerini ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinin aşamalarını öğrenmelerini ve demokratikleşme ile ilgili temel sorunları tartışabilecek bir kavramsal ve tarihsel birikime sahip olmalarını sağlamaktır.
Yeni Medya ve Toplum  Yeni medyanın ve yeni medya ortamlarının toplum, kültür ve birey üzerine etkisini çeşitli kavramlarla açımlayacak sorular geliştirerek, örnekler üzerinden bu soruları analiz edecektir.

Bu program, uzaktan eğitim ortamında yürütülecek olmasıyla, Türkiye’de gazetecilik lisansüstü eğitiminde bir öncüdür. Programın öğretim kadrosu, Türkiye’de iletişim ve medya çalışmaları alanındaki  en nitelikli eserlere ve en çarpıcı güncel araştırmalara imza atan güçlü, dinamik ve geniş bir kadrodur. İnanıyoruz ki bu öğretim kadrosu ile buluşmak, medya ve iletişim alanında kariyer yapmak isteyen herkesi, bulunduğu aşamadan bir başka aşamaya taşıyan büyük bir şans ve ufuk açıcı keyifli bir süreç olarak yaşanacaktır.Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda her dönem için (400TL) ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Programın eğitim süresi en az 3 yarıyıldır. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre öğrencilerin programdan mezun olabilmek için 3 kredilik dönem projesi dahil toplam 33 kredilik dersi alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerin dönemlik ders seçme limiti, 4 ders (ilk yarıyıl) + 4 ders (ikinci yarıyıl) + 2 ders + dönem projesi (üçüncü yarıyıl) şeklindedir.
 
Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 3 kredilik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.

 1) Programın hedef kitlesi nedir?}
Tezsiz yüksek lisans programımız Gazetecilik alanında hiçbir bilgisi olmayan ancak gazetecilik ve habercilik faaliyetine dair bilgi ve deneyimini arttırmak isteyen herhangi bir lisans programından mezun kişilere yöneliktir. Programda sunulan dersler, iletişim, gazetecilik ve habercilik alanı ile ilgili öğrencilere geniş ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Akademik kariyerden daha çok kendisini gazetecilik alanında geliştirmek isteyenlere yöneliktir.

2) Program kaç krediyle ve kaç dönemde tamamlanıyor?}
Programda 3 yarı yılda 30 ders kredi ve 3 kredilik Dönem Projesinin tamamlanmasıyla diploma derecesi verilmektedir.

3) Program öngörülen 3 yarıyılda tamamlanmadığında öğrencilik sürebilir mi?}
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4) Bir yarıyılda alınabilecek en az ders sayısı ne olabilir?}
3 yarıyılda 10 dersin alınması gerektiği düşünüldüğünde, öğrenci bu 10 dersin 3 döneme dağılımını kendi yaşama ve çalışma şartları açısından düşünerek yapabilir. Zorunlu derslerin ilk dönemde minimum dersler olarak alınması gerekmektedir.

5) Derslerde herhangi bir önkoşul var mı?}
3.yarıyılda ve güz dönemi için açılan Durum Haberciliği Uygulamaları dersini alabilmek için Haber Toplama ve Yazma Uygulamaları zorunlu dersinin alınmış ve başarılmış olması önkoşulu dışında herhangi bir önkoşul dersler için bulunmamaktadır.

6) Programda asıl dersleri almadan önce bir bilimsel hazırlık var mı? }
Yok

7) Derslerin ücreti ne kadar ve ne zaman ödenmeli?}
Programdaki her ders için 1 kredi saat ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda seçmeli, zorunlu ders ve dönem projesinin her biri için 3x 130 = 390 TL ders başına ödenmelidir.

8) Ders materyal ücreti ne kadardır ve nereye ödenmelidir?}
Üniversite yönetim kurulunun 2013 yılında aldığı karar gereği toplam 620 TL olup ders ücretinin ödendiği hesap numarasına her dönem başlangıcında (310 güz, 310 bahar dönemi için) kayıt olurken yatırılmalıdır.

9) Programla ilgili ödemeler (ders ücreti, dönem projesi, ders materyal ücreti) hangi hesap numarasına ve ne zaman yapılmalıdır?}
T.C. Halk Bankası şubelerinden öğrenci numaranızı ve isminizi ve programınızı belirterek TR260001200920900006000081 IBAN nolu hesaba açıklamalı olarak yatırılmalıdır. Ders ücretleri seçildikleri dönem başında, ders materyal ücretleri her dönemin başında ve dönem projesi ücreti ise dönem projesine başlandığı dönemde ödenir.

10) Dersler nasıl yapılıyor?}
Dersler Uzaktan Eğitim Merkezi’nin sağladığı Moodle2 altyapısına bağlı olarak web ortamında ağ üzerinden eşzamanlı çevrimiçi biçimde gerçekleşmektedir. Derslerdeki bütün etkileşim Sanal sınıf (canlı ders) saatinde ve sistem üzerinden yürütülen haberleşme imkanları ile sağlanmaktadır. Dersler, yüz yüze ders ve uygulamalarla desteklenebilir.

11) Sınavlar nasıl yapılıyor?}
Derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır.

12) Dönem Projesi ya da diğer deyişle Bitirme projesi nedir?}
Öğrencinin 30 ders kredisini tamamladığı dönemde mezun olarak derece alabilmesi için yapması gereken ve kendi belirlediği çalışmak istediği bir konuda daha etraflıca ve derinlemesine hazırladığı çalışmasıdır.

13) Bitirme/Dönem projesi ne zaman ve kimler tarafından yapılabilir?}
30 krediyi doldurduğu dönem içinde bütün öğrenciler tarafından yapılabilir.

14) Dönem projesi için danışman ve konu seçimi nasıl olmaktadır?}
Öğrenci konu seçimini olası danışman adayı ile birlikte veya tek başına gerçekleştirebilir. Anabilimdalı akademik kurulu, dönem projelerini bölüm öğretim üyeleri arasında olabildiğince eşit sayıda ve uzmanlık alanlarını da gözetecek biçimde dağıtarak öğrencileri yönlendirir.

15) Öğretim görevlileri ile bitirme/dönem projesi çalışılabilir mi?}
Lisansüstü eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği dönem projeleri yardımcı doçent, doçent ve profesörler ile birlikte çalışılmalıdır.

16) Tezli programa geçiş mümkün mü, şartları neler?}
Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır ve mümkündür. Buna göre bu tür geçişler otomatik olmayıp, anabilimdalı akdemi kurul kararına bağlıdır.

17) Tezsiz programdan sonra doktora yapmak mümkün mü?}
YÖK tarafından yapılan düzenlemelere göre tezsiz programı bitiren öğrenciler yüksek lisans derecesi almakla birlikte, doktora programına başvuruda bulunamamaktadırlar.

18) Yeni kayıt olan öğrencilerin dersleri ne zaman başlayacak?}
Dersler bu hafta başlamaktadır. Ancak yeni kayıt olan öğrencilerin sistemde henüz kayıtları onaylanamadığı için programda mevcut eski öğrencilerle öğretim üyeleri derslere başlayabilirler. Yeni öğrenciler, yapılan dersleri moodle sisteminde kayıtlı olarak daha sonra takip ederek ders akışına yetişebilirler.

19) 2014 öncesi girişli öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?}
OİBS’de kayıtlı olan (2014-15 Güz dönemi öncesinde enstitümüz lisansüstü programlarına kayıtlı) öğrencilerden ders kaydı yapamayan öğrenciler ; 23/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OİBS sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ders seçmek için, daha önceki gibi kağıt formlar doldurulmayacaktır. Bunun yerine sisteme giriş yapılıp, ders seçimi yapılacaktır. Sistem linki: https://oibs-sosbilens.ankara.edu.tr

20) 2014 kayıtlı öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?}
2014-15 Güz döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden, ders kayıt haftasında ders seçemeyen öğrenciler; 24/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden ders seçebileceklerdir. Sistem linki : https://obs.ankara.edu.tr/login.aspx

Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/ANKARA
(0312) 214 13 50
(0312) 600 01 13-14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://sosbilens.ankara.edu.tr
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
Sosyal Hizmet TYL
Dersler
Program Süresi ve Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Programın temel hedefi, sosyal hizmetin ana ilke, kuram, yaklaşım ve yöntemleri yanında insan refahını belirleyen süreçleri tanımlamaktır.

Bu program kapsamında yer alacak ders konularını genel başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

a) Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve gruplarıyla çalışma,
b) Aile ve toplumla çalışma,
c) Toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen sosyal, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama,
d) Bilimsel bilginin kullanılması yoluyla birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimleri sağlamak için ilgili uygulama ve müdahale yöntemlerine dönük bilgiler.

Bu genel konu başlıkları dışında Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik bir toplum içinde var olabilmek için gerekli kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamayı da hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile amaçlanan, toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.

Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.

Programa kayıtlı olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Program uzaktan eğitim uygulamasının özgün nitelikleri dikkate alınarak revize edilecek Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin öngördüğü esaslara göre uygulanacaktır. 
 
Bu program kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.
 
Program derslerinin yürütülmesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri görev almaktadır.
 
Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için toplam 30 kredilik dersi alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise bir diğer seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Dersler ile birlikte dönem projesi kapsamında öğrencilerin bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.

Programa Yönelik Tüm Yarıyıl Dersleri 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S Öğretim Elemanı E-Posta
66716043 Sosyal Hizmet İçin Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9 Z Prof. Dr. Ayten Demir aytendemirankara[at]gmail.com 
66715011 Sosyal Hizmet Ve Meslek Etiği 3 0 3 9 Z Prof. Dr. Elif Gökçearslan Çifci elifgokcearslan[at]gmail.com
66715013 Sosyal Hizmette Kariyer Planlama 3 0 3 9 S Prof. Dr. Emine Özmete eozmete[at]yahoo.com 
66716015 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma 3 0 3 9 S Doç. Dr. Melahat Demirbilek melahatdemirbilek[at]hotmail.com
66715001 Sosyal Hizmet Kuram I 3 0 3 9 Z Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK melahatdemirbilek[at]hotmail.com
66716045 Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları 3 0 3 9 S Prof. Dr. Emine ÖZMETE eozmete[at]yahoo.com
66716019 Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika 3 0 3 9 S Prof.Dr. Nurcan TÖRENLİ torenli[at]ankara.edu.tr
66716029 Sosyal Hizmet ve Sağlık Sistemi  3 0 3 9 S Doç. Dr. Gonca POLAT gonca.polat[at]ankara.edu.tr
66716021 Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği 3 0 3 9 S Prof. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ elifgokcearslan[at]gmail.com  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda (400TL) ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.[/table]

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır.

Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

A.Ü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı / ANKARA (06110) (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 Altındağ / ANKARA (06340) (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 596 66 71 - 72 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 14 50 / 11 89 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 316 66 71 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 50 18 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

http://sagbilens.ankara.edu.tr/ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

http://socialwork.health.ankara.edu.tr/ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
Sağlık Kurumları TYL
Dersler
Program Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
Programın Süresi
İletişim

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için bulundukları yerden ayrılmadan online katılacağı sistem ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.   Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisini içeren derslerden (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb. ) ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir dönem projesinden oluşmaktadır. 

Program, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır.   Programa kayıt olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlar ise Üniversitenin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programa başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Yurt dışındaki üniversitelerden lisans diplomasını alan T.C. vatandaşı öğrencilerin, diplomalarının denkliğini YÖK'e onaylatmaları gerekmektedir

b) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.  

Daha detaylı bilgi için Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini inceleyiniz.  

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı altında açılmış olan “Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.
 
Program derslerinin yürütülmesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri ve alanında uzman diğer öğretim üyeleri görev almıştır.

Programa Yönelik Tüm Yarıyıl Dersleri

Dersin adı Kredi Statü Video
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon 3 Zorunlu
Sağlık Ekonomisi 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 Zorunlu  
Sağlık Politikası ve Planlaması 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2 Zorunlu  
Dönem Projesi  3 Zorunlu  
Araştırma Yöntemleri 2 Seçmeli  
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 2 Seçmeli
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi 2 Seçmeli
Sağlık Hukuku ve Etik 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Liderlik 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Finansal Analiz 2 Seçmeli
Sağlık Kurumlarında Pazarlama 2 Seçmeli  
Avrupa Birliği Sağlık Politikaları 2 Seçmeli  
Sağlık Sigortacılığı 2 Seçmeli  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına 150 TL.’dir. Öğrenciler bu ücrete ek olarak her dönem Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 400TL ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi boyunca 30 kredi 80 AKTS’lik ders ve 3 kredi 10 AKTS’lik dönem projesi alırlar.

A.Ü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı / ANKARA (06110)
(0312) 596 10 00/01/02/03
(0312) 316 66 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://sagbilens.ankara.edu.tr/
 


Notice: Undefined property: stdClass::$rating in /var/www/html/ankuzemsite/templates/lt_shop/html/com_content/category/blog_item.php on line 59
Enformatik TYL
Dersler
Program Süresi ve Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Kısaca Enformatik olarak ifade edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram hâline gelmiştir. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik, yapay zeka, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır. Enformatiğin uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenlemektir. Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.
 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla öncelikle uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi teknoloji destekli öğretme süreçleri gelmekle beraber, enformatik artık tüm bilim alanlarının vazgeçilmez bir boyutu haline gelmiştir. Sağlık, fen ve mühendislik, işletme, eğitim ve hukuk gibi farklı disiplinler düşünüldüğünde, bu disiplinlerin de artık bilişim teknolojileri ve süreçlerinden yararlanmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı tamamen disiplinler arası bir oluşumdur.
 
Farklı alanların bilişim teknolojilerine dayalı olarak yürüttüğü çalışmalar, bu alanlarda çalışan insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların uygulamaya geçirilmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda farklı alanlarda var olan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir. 
 
Bilgi çağında ve bilgi toplumlarında, kendi uzmanlık alanının yanı sıra bilişim teknolojileri konusunda yetişmiş bireylere ve bu konularda yapılacak araştırmalara çok büyük gereksinim duyulmaktadır. Özetle, bu donanıma sahip bireyleri yetiştirebilmek ve disiplinler arası araştırma çalışmalarını teşvik edebilmek amacıyla Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı farklı alanların lisans mezunları için toplumun gereksinimlerine yönelik farklı ve nitelikli uzmanların yetişmesine öncülük edecektir.
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programının başlıca hedefleri arasında aşağıda belirtilen öncelikler yer almaktadır.
 
✧ Farklı disiplinlere bilişim konusunda destek sağlayarak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde öncülük etmek
✧ Disiplinler arası konu alanları için nitelikli insan gücü yetiştirmek
✧ Disiplinler arası araştırma çalışmalarını yürütmek,  araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak
✧ Uygulamalı çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayarak, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olmak
✧ Yurtdışında bilişim teknolojilerine yönelik kurumlar ile kısa dönemli öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri çerçevesinde işbirliği geliştirmek, bu kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek ve birlikte karşılaştırmalı araştırmalar yapmak 
 
Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.
 
Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Programa öğrenci alımları 2017-2018 Güz Döneminde başlayacaktır. 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim üyeleriyle ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen öğretim üyeleri, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler. Program süresince alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir.
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS Z/S Öğretim Elemanı E-Posta
851501 Bilgi Sistemlerine Giriş 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Gazi Erkan BOSTANCI ebostanci[at]ankara.edu.tr
851502 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 8 Z Doç.Dr. Recep ERYİĞİT reryigit[at]eng.ankara.edu.tr
851503 Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Bülent TUĞRUL btugrul[at]eng.ankara.edu.tr
851504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 8 Z Öğr.Gör. Gülgün AFACAN gulgunafacan[at]gmail.com
 851505 Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar 3 0 3 8 Z Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
Dönem Projesi 10 Z Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851523 Bilimsel Hesaplama Teknikleri 3 0 3 8 S Prof. Dr. Nuri ÖZALP nozalp[at]science.ankara.edu.tr
851509 Görüntü İşleme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Gazi Erkan BOSTANCI ebostanci[at]ankara.edu.tr
851510 Bilgi Güvenliği ve Şifreleme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851513 E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları 3 0 3 8 S Öğr.Gör. Gülgün AFACAN gulgunafacan[at]gmail.com
851515 Nesne Yönelimli Programlama 3 0 3 8 S Doç.Dr. Recep ERYİĞİT reryigit[at]eng.ankara.edu.tr
851518 Veri Madenciliği 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Bülent TUĞRUL btugrul[at]eng.ankara.edu.tr
851520 Mobil Uygulama Geliştirme 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
851521 Programlamanın Temelleri 3 0 3 8 S Dr. Öğr.Üyesi Erinç KARATAŞ ekaratas[at]ankara.edu.tr
T : Haftalık teorik ders saati
U : Haftalık uygulama ders saati
K : Dersin toplam kredi saati
Z/S : Zorunlu/Seçmeli dersler
 
Bilgisayar Mimarisi (3-0)
Bilgisayar mimarisi ve veri iletişimi. Mikroişlemci ,CPU ve ALU mimarisi. RISC ,CISC bilgisayarları, Hafıza yapılanması, RAM, ROM, flash bellek, DMA yapılanma. I/O giriş ve çıkışlar, FIFO, paralel işlemciler. Veri ve adres hattı ve süreçleri
 
Görüntü İşleme (3-0)
Bilgisayar ortamında sayısal görüntü işlem süreçleri ve analiz yöntemleri. Durağan ve hareketli görsellerde görüntü tanımlama ve analiz yapma. Görsellerin çeşitli çevresel şartlarda tanımlanması ve fiziksel sonuçların çıkartılması.
 
İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi (3-0)
İstatistikte Temel Kavramlar, Ölçek Türleri (Measurement scales), Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi, Konum ve değişim ölçüleri, Olasılık, Bazı olasılık dağılımları,İstatistiksel tahmin, Hipotez testi, Varyans Analizi, Regresyon ve korelasyon, Parametrik olmayan istatistikler
 
Veri Madenciliği (3-0)
Veri madenciliği temelleri, veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kuralları, Kümeleme, Sınıflandırma, Metin ve web madenciliği ve kural öğrenme madenciliği.
 
Bilgi Güvenliği ve Şifreleme (3-0)
Bilgi Güvenliği Kavramına Genel Bakış; Bilgi Güvenliği Teknik Altyapı Unsurları; CIA yaklaşımı; Bilgi Güvenliği Tehditleri; Bilgi Güvenliği Programının Yapısı; Bilgi Güvenliği Politikaları; Varlık Sınıflaması ve Değerlendirme; Erişim Kontrolü; Fiziksel Güvenlik; ISO27001 Bilgi Güvenliği Standardı; Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler; Bilgi Güvenliği Odaklı BT Yönetimi; Şifreleme Araçları. Kullanıcı Yetki Onayı. Erişim Kontrollü. İzinsiz girme Tespiti. Kötücül Yazılım. Hizmet-Engelleme Saldırıları. Güvenlik Duvarları. Güvenli İşlem. Arabellek Taşması. Yazılım Güvenliği. Fiziki Güvenlik İnsan Faktörü. Simetrik şifreleme ve Mesaj Güvenliği. Projeler.
 
Nesne Yönelimli Programlama (3-0)
Nesne Yönelimli düşünme. Soyutlama. Nesneye Yönelik Analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları. Tümleşik Modelleme Dili (TMD): giriş, modellemenin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler. Sıralama, sınıf ve paket diyagramlarına giriş. Geliştirme Yaşam döngüsü ve TMD (Gereksinim Analizi ve Tasarım, Yapılanma, Test, Uygulama). Yaşam döngüsü. Sorumluluk Güdümlü Tasarım metodu ve CRC kart kullanımı. Sınıflar ve Yöntemler. Mesajlaşma, nesne yaratma ve ön değer tanımlama. Kalıtım, alt sınıf ve alt tür. Statik ve dinamik davranış. Yerine geçme. Çoklu Kalıtım ve Çok biçimlilik.
 
Programlamanın Temelleri (3-0)
C# Programlama dillerinde temel kavramlar: Nesne, ifade, deyim, bildirim, tanımlama, sabit kavramları ve uygulamaları. Sayı sistemleri, fonksiyonlar, başlık dosyalarının kullanımı. Faaliyet alanı ve ömür. Global ve local (yerel) değişkenler. Operatörler: Aritmetik, mantıksal, karşılaştırma, gösterici (Pointer), bitsel ve diğer operatörler. Kontrol deyimleri (if, if/else) ve iç içe kullanımları. Döngü deyimleri (while, do/while, for); Sonsuz döngü kavramı ve kullanım alanları; İç içe döngüler. Programlama dilinde verimlilik ve okunabilirlik. Programlama dilinin standart fonksiyonları ve bu fonksiyonların oluşturulması. Tür dönüşümleri. Rasgele sayı üretimi ve kullanım alanları. Diziler ve dizilerle ilgili algoritmalar. Dosya işlemleri.
 
Bilgi Sistemlerine Giriş (3-0)
Bilgi Sistemlerine Giriş, Kurumsal Strateji ve BilgiSistemleri, Etik ve Gizlilik, Bilgi Güvenliği, Veri ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon ve Ağ Haberleşme, E-Ticaret, Kablosuz Mobil Bilişim, Sosyal Bilişim, Kurumsal Bilişim Sistemleri, CRM ve SCM Süreçleri, İş Zekası, Bilişim Sistemlerinin Edinimi, Yazılım, Donanım, Akıllı Sistemler
 
Bilimsel Hesaplama Teknikleri (3-0)
Yakınsaklık basamağı, fark denklemleri, bilgisayar aritmetiği ve hata analizi, lineer olmayan denklemlerin çözümleri, lineer sistemlerin çözümleri, matris cebiri, veri analizi-interpolasyon, bağlayıcılar, en-küçük kareler, sayısal türev ve integral, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, lineer programlama ve optimizasyon
 
Veri Yapıları (3-0)
Algoritma analizi, Sıralamalar, Yineleme-Ağaç yöntemi, Sıralama algoritmaları, Lineer zamanlı sıralama, sıralama istatistikleri, temel veri yapıları, karma tabloları, ikili arama ağaçları, kırmızı-siyah ağaçlar, genişlemeli veri yapıları, açgözlü veri yapıları, amortize analizi, en kısa yollar
 
Yazılım Mühendisliği (3-0)
Yazılım süreci modelleri, proje yönetimi, çevik yöntemler, yazılım ve uygulama mimarisi tasarımı, tasarım kalıpları, hızlı yazılım geliştirme, doğrulama, sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler: ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği ve bir yazılım projesi uygulaması.
 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3-0)
Bilim, teknoloji ve bilim adamları, Bilimsel düşünme becerileri, Bilimsel araştırmaya giriş, Zaman yönetimi ve planlama, Literatür taraması, Araştırma sürecinde sosyal araçların kullanılması, Veri toplama ve analiz yöntemleri, Optimizasyon teknikleri, Araştırma Eğilimleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Nitel ve Nicel), Bilimsel Araştırmada Etik, Araştırmanın Sunumu, Rapor Yazma.
 
Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar (3-0)
Problem Çözme ve Programlamaya Giriş: Problem Çözme Kavramları ve Stratejileri, Problem Çözme Süreçleri ve Araçlar. Mantık Yapıları: Programlama Yapısına Giriş, Problem Çözme Yaklaşımları: Doğrusal Mantık Yapısı, Karar Yapıları, Döngüler, Durumsal Mantık Yapısı, Sıralama Algoritmaları, Arama Algoritmaları.Problem Çözme Yaklaşımları: Problemleri Diziler ile Çözmek, Problemleri İşaretçi ve Dinamik Hafıza ile Çözmek, Problemleri Sınıf Yapısı ile Çözmek, Problemleri Özyineleme ile Çözme, Problemleri Kodların Tekrar Kullanımı ile Çözmek, Bir Programcı gibi Düşünmek.
 
Veritabanı Kavramları ve Uygulamaları (3-0)
Veritabanı ile ilgili temel kavramlar ve ilişkisel veritabanı tasarımı. Normalizasyon. Örnek Veritabanı Tasarımı ve Sql Veri Tipleri-Örnek Veritabanı Tasarımı. Veri Bütünlüğü ve Kısıtlar. SQL-Yapısal Sorgulama. Sorgulama İşlemleri ve Gruplandırarak Sorgulama. Birden Fazla Tablo Üzerinde Sorgulama ve Alt Sorgular. Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar.
 
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (3-0)
Kullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Kullanışlılık model ve ilkeleri. Kullanıcı ve görev analizi. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme. Renk ve tipografi. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri. Uygulamalar.
 
Veri İletim Yöntemleri (3-0)
Ağ terminolojisi; Ağ iletişim kuralları; Yerel-alan ağları (LAN); Geniş-alan ağları (WAN); Açık Sistem Bağlantı Modeli (OSI); Kablolama, Kablolama araçları; Yönlendiriciler; Yönlendirici programlama; Ethernet, İnternet İletişim Kuralı (IP) adresleme; Ağ standartları ve buna ek olarak, ağ bakım ve ağ yazılımı araçları ve donatımlarının kullanımı; Cisco IOS Yazılım Yönetimi, yönlendirme iletişim kuralları yapılandırması; TCP/IP, ve erişim denetim listeleri (ACLs).
 
Akıllı Uzman Sistemler (3-0)
Yapay zekânın tanımı, temel kavramlar ve teknikler, Uzman Sistemler ve mühendislik uygulamaları, Bulanık mantık ve mühendislik uygulamaları, Karar destek sistemleri ve uygulamaları, Genetik algoritmalar ve uygulama örnekleri, Yapay sinir ağları: Yapay sinir ağlarının yapısı ve temel elemanları, ilk yapay sinir ağları, yapay sinir ağı modelleri, geri beslemeli ağlar. Yapay sinir ağlarının mühendislik uygulamaları.
 
E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları (3-0)
E-Öğrenmeye Giriş ve Temel Kavramlar, Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar, E-Öğrenme Felsefesi ve Gelişim Süreci, Kullanıcılar ve İş Dünyası için Fırsatlar, Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme, E-Öğrenmede Kurumsal Altyapı, E-Öğrenme Stratejisinin Oluşturulması, E-Öğrenme Modelleri, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), E-Öğrenme Projesi Oluşturma: Yatırım Süreci ve Maliyet Analizi, E-Öğrenme Projelerinin Değerlendirilmesi, E-Öğrenmenin Geleceği, Sektörel Uygulamalar.
 
Web Tabanlı Yazılım Geliştirme (3-0)
İnternet altyapısı ile ilgili teknolojiler ve internet protokolleri İstemci, sunucu kavramları; HTML’e giriş; Apache web sunucusu özellikleri; PHP Temel Programlama Esasları: PHP Program Yapısı, HTML ve PHP, Değişkenler, Koşullu İfadeler, Döngüler, HTML Form ve PHP ile değişkenlerin alınması, Fonksiyonlar, Dosya Kullanımı, Diziler; MySQL: Tablo oluşturma, phpMyAdmin kullanımı, PHP MySQL fonksiyonları; Oturum Kontrolü; GD Grafik Kütüphanesi; Web Servisleri; PHP ile Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
 
Simülasyon ve Oyun Tasarımı (3-0)
Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar. Tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.
 
Yazılım Değerlendirme: Süreç ve Yöntemler (3-0)
Giriş: Ürün süreç değerlendirmesi ve değerlendirmenin rolü. Yazılım ölçümü. Ürün değerlendirme: Dış ve iç güvenilirlik, kullanışlılık. Kaynak değerlendirme: verimlilik ve araçlar. Süreç değerlendirme: modeller, yöntemler ve öngörü. Deneysel yöntemler: geçerlilik deneyleri, vaka çalışmaları, tehditler. Yazılım testine genel bakış: temelleri, işlevsel ve yapısal test, test süreci. Test gereksinimleri ve kapsamı – denetim akışı, veri akışı, karar kapsama. Nesne yönelimli sistemleri test etme: yazılımlarda benzersiz test sorunları, Tasarımların test edilebilirliği, test tasarımı, test modeli, Kara kutu sistem testleri.
 
Bilgi Teknolojileri Yönetimi (3-0)
BT dizge yönetimi: Yönetimin değerlendirilmesi. Proje yönetim ilkeleri: Planlama ve raporlama, proje takımı, Proje yönetim zaman çevrimi: Aşamaların zamanlaması, analiz ve tasarım aşaması, gerçekleme süreci, sınama. Proje yönetim teknikleri.
 
Mobil Uygulama Geliştirme (3-0)
Mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirme ve yayınlama süreçlerinin tanıtılması, Mobil cihazlar için kullanılan aygıta özgü (native) ve platform bağımsız yazılım geliştirme teknolojilerinin öğrenilmesi, Uygun yazılım geliştirme aracı ile bir uygulamanın geliştirilmesi.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde 10 ders ve dönem projesi olmak üzere minimum 90 AKTS'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 10 dersten 5 tanesi zorunlu, diğer 5 tanesi ise seçmeli dersler arasından seçilerek program tamamlanabilir. 
 
Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 10 AKTS’lik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.
 
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak kayıt yenilenen ve ders seçilen her dönem için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde “ders materyal ücreti” (her dönem için 400TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde TR22 0001 5001 5800 7305 5140 97 numarasına öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim Dalı Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası A Blok 6.Kat Tandoğan Yerleşkesi 06500 Beşevler/ANKARA
+90 (312) 215 90 01 / 6383 – 6384
(0312) 863 06 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://enformatik.ankara.edu.tr

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.