Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Sosyal Hizmet Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sosyal Hizmet TYL
Dersler
Program Süresi ve Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Programın temel hedefi, sosyal hizmetin ana ilke, kuram, yaklaşım ve yöntemleri yanında insan refahını belirleyen süreçleri tanımlamaktır.

Bu program kapsamında yer alacak ders konularını genel başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

a) Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, suçlular gibi toplumun dezavantajlı bireyleri ve gruplarıyla çalışma,
b) Aile ve toplumla çalışma,
c) Toplumdaki bireyleri ve grupları etkileyen sosyal, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik olgu ve olayların nedenlerini anlama,
d) Bilimsel bilginin kullanılması yoluyla birey, aile, grup, topluluk ve toplum düzeylerinde arzu edilen değişimleri sağlamak için ilgili uygulama ve müdahale yöntemlerine dönük bilgiler.

Bu genel konu başlıkları dışında Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, kişilerde çoğulcu ve demokratik bir toplum içinde var olabilmek için gerekli kabul edilen kendi farkındalıkları ve becerilerini geliştirebilecek bir perspektif sağlamayı da hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirirken, toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını da gözetmeyi önemsemektedir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde ele alınabilecek olan bu perspektif ile amaçlanan, toplumsal yaşam içindeki karmaşıklık, eşitsizlik gibi sorunların olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.

Toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin itici gücü olarak ortaya çıkan bu programın, 21. yüzyılda toplumsal refah ve eşitliğin arttırılmasına, toplumsal barışın ve güvenin korunmasına, toplumsal duyarlılığın arttırılmasına sağlayacağı katkı açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.

Programa kayıtlı olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Program uzaktan eğitim uygulamasının özgün nitelikleri dikkate alınarak revize edilecek Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin öngördüğü esaslara göre uygulanacaktır. 
 
Bu program kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.
 
Program derslerinin yürütülmesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri görev almaktadır.
 
Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için toplam 30 kredilik dersi alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise bir diğer seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Dersler ile birlikte dönem projesi kapsamında öğrencilerin bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.

Programa Yönelik Tüm Yarıyıl Dersleri 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S Öğretim Elemanı E-Posta
66716043 Sosyal Hizmet İçin Araştırma Yöntemleri 3 0 3 9 Z Prof. Dr. Ayten Demir aytendemirankara[at]gmail.com 
66715011 Sosyal Hizmet Ve Meslek Etiği 3 0 3 9 Z Prof. Dr. Elif Gökçearslan Çifci elifgokcearslan[at]gmail.com
66715013 Sosyal Hizmette Kariyer Planlama 3 0 3 9 S Prof. Dr. Emine Özmete eozmete[at]yahoo.com 
66716015 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma 3 0 3 9 S Doç. Dr. Melahat Demirbilek melahatdemirbilek[at]hotmail.com
66715001 Sosyal Hizmet Kuram I 3 0 3 9 Z Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK melahatdemirbilek[at]hotmail.com
66716045 Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları 3 0 3 9 S Prof. Dr. Emine ÖZMETE eozmete[at]yahoo.com
66716019 Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika 3 0 3 9 S Prof.Dr. Nurcan TÖRENLİ torenli[at]ankara.edu.tr
66716029 Sosyal Hizmet ve Sağlık Sistemi  3 0 3 9 S Doç. Dr. Gonca POLAT gonca.polat[at]ankara.edu.tr
66716021 Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği 3 0 3 9 S Prof. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ elifgokcearslan[at]gmail.com  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda (400TL) ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.[/table]

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır.

Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

A.Ü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı / ANKARA (06110) (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Şükrüye Mah. Plevne Cad. Aktaş Kavşağı No:5 Altındağ / ANKARA (06340) (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 596 66 71 - 72 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 14 50 / 11 89 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

(0312) 316 66 71 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

(0312) 319 50 18 (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

http://sagbilens.ankara.edu.tr/ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

http://socialwork.health.ankara.edu.tr/ (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.